source: branches/2.0/language/cz_CZ/admin.lang.php @ 4636

Revision 4636, 39.1 KB checked in by plg, 10 years ago (diff)

feature 1374: removed the "/* TODO */" in language files, the script to detect
missing translations will come in a distinct commit.

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// | Czech language localization                                           |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | Copyright(C) 2009     Pavel Budka & Petr Jirsa    http://pbudka.co.cc |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
9// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
10// | the Free Software Foundation                                          |
11// |                                                                       |
12// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
13// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
14// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
15// | General Public License for more details.                              |
16// |                                                                       |
17// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
18// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
19// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
20// | USA.                                                                  |
21// +-----------------------------------------------------------------------+
22
23$lang['%d association'] = '%d spojení';
24$lang['%d associations'] = '%d spojení';
25$lang['cat_inclu_part1_S'] = '%d kategorie obsahující ';
26$lang['cat_inclu_part1_P'] = '%d kategorií obsahujících ';
27$lang['cat_inclu_part2_S'] = '%d fyzický';
28$lang['cat_inclu_part2_P'] = '%d fyzických';
29$lang['cat_inclu_part3_S'] = 'a %d virtuální';
30$lang['cat_inclu_part3_P'] = 'a %d virtuálních';
31$lang['%d category moved'] = '%d kategorie přesunuta';
32$lang['%d categories moved'] = '%d kategorií přesunuto';
33$lang['%d group'] = '%d skupina';
34$lang['%d groups'] = '%d skupin';
35$lang['%d member'] = '%d účastník';
36$lang['%d members'] = '%d účastníků';
37$lang['%d tag'] = '%d klíčové slovo';
38$lang['%d tags'] = '%d klíčových slov';
39$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentář uživatele odmítnut';
40$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentářů uživatelů odmítnuto';
41$lang['%d user comment validated'] = '%d komentář uživatele schválen';
42$lang['%d user comments validated'] = '%d komentářů uživatelů schváleno';
43$lang['%d user deleted'] = '%d uživatel smazán';
44$lang['%d users deleted'] = '%d uživatelů smazáno';
45$lang['%d user'] = '%d uživatel';
46$lang['%d users'] = '%d uživatelů';
47$lang['%d waiting for validation'] = '%d čeká na schválení';
48$lang['%d waiting pictures rejected'] = '%d fotografií odmítnuto';
49$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d fotografií schváleno';
50$lang['Actions'] = 'Akce';
51$lang['Activate'] = 'Aktivovat';
52$lang['Add/delete a permalink'] = 'Přidat/odebrat pernamentní odkaz';
53$lang['Add a tag'] = 'Přidat klíčové slovo';
54$lang['Add a user'] = 'Přidat uživatele';
55$lang['Add group'] = 'Přidat skupinu';
56$lang['Add selected elements to caddie'] = 'Přidat vybrané položky do košíku';
57$lang['Add'] = 'Přidat';
58$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů';
59$lang['Apply to subcategories'] = 'Použít na podkategorie';
60$lang['Are you sure?'] = 'Jste si jistý?';
61$lang['Associated'] = 'Přiřazeno';
62$lang['Association to categories'] = 'Spojit do kategorií';
63$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonů';
64$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
65$lang['Caddie'] = 'Košík';
66$lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategorie schváleny díky skupinovým spojením';
67$lang['Categories manual order was saved'] = 'Manuální řazení kategorií bylo schváleno';
68$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie řazeny alfanumericky';
69$lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Položky kategorií navázány do následujících kategorií: %s';
70$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo';
71$lang['Check for upgrade'] = 'Zjistit možnost aktualizace';
72$lang['Comments for all'] = 'Komentáře pro všechny';
73$lang['Controversy'] = 'Kontroverze';
74$lang['Current name'] = 'Současný název';
75$lang['Database'] = 'Databáze';
76$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovat';
77$lang['Delete Representant'] = 'Smazat reprezentativní obrázek';
78$lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybrané tagy';
79$lang['Delete selected users'] = 'Smazat vybrané uživatele';
80$lang['Deletions'] = 'Smazání';
81$lang['Deny selected groups'] = 'Zakázat vybraným skupinám';
82$lang['Deny selected users'] = 'Zakázat vybraným uživatelům';
83$lang['Description'] = 'Popis';
84$lang['Display options'] = 'Nastavení zobrazení';
85$lang['Dissociated'] = 'Vazba zrušena';
86$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje';
87$lang['Edit all picture informations'] = 'Upravit informace o všech obrázcích';
88$lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybrané tagy';
89$lang['Edit tags'] = 'Upravit tagy';
90$lang['Elements'] = 'Položky';
91$lang['Email administrators when a new user registers'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při registraci nového uživatele';
92$lang['Email administrators when a valid comment is entered'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře';
93$lang['Email administrators when a comment requires validation'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře vyžadujícího schválení.';
94$lang['Email administrators when a picture is uploaded'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nové fotografie.';
95$lang['Empty caddie'] = 'Odstranit obsah košíku';
96$lang['Environment'] = 'Prostředí';
97$lang['Form'] = 'Formulář';
98$lang['Gallery URL'] = 'URL galerie';
99$lang['Gallery description'] = 'Popis galerie';
100$lang['Gallery title'] = 'Název galerie';
101$lang['Grant selected groups'] = 'Povolit vybrané skupiny';
102$lang['Grant selected users'] = 'Povolit vybrané uživatele';
103$lang['Group name'] = 'Jméno skupiny';
104$lang['Groups'] = 'Skupiny';
105$lang['Guests'] = 'Hosté';
106$lang['History'] = 'Historie';
107$lang['Informations'] = 'Informace';
108$lang['Install'] = 'Instalovat';
109$lang['Link all category elements to a new category'] = 'Napojit všechny položky na novou kategorii';
110$lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Napojit všechny položky na některé existující kategorie';
111$lang['Linked categories'] = 'Napojené kategorie';
112$lang['Lock gallery'] = 'Zamknout galerii';
113$lang['Maintenance'] = 'Údržba';
114$lang['Manage permissions for a category'] = 'Nastavit práva pro kategorii';
115$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"';
116$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"';
117$lang['Manage tags'] = 'Správa tagů';
118$lang['Members'] = 'Členové';
119$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru';
120$lang['Move categories'] = 'Přesunout kategorie';
121$lang['Move'] = 'Přesunout';
122$lang['Name'] = 'Jméno';
123$lang['New name'] = 'Nové jméno';
124$lang['New parent category'] = 'Nová rodičovská kategorie';
125$lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo';
126$lang['No tag defined. Use Administration>Pictures>Tags'] = 'Nebyla definována žádná klíčová slova. Použijte Administrace > Fotografie > Klíčová slova';
127$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce';
128$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení';
129$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhledů k vytvoření';
130$lang['Only private categories are listed'] = 'Jsou zobrazeny pouze soukromé kategorie';
131$lang['Operating system'] = 'Operační systém';
132$lang['Options'] = 'Nastavení';
133$lang['Order alphanumerically'] = 'Seřadit abecedně';
134$lang['Other private categories'] = 'Další soukromé kategorie';
135$lang['Page banner'] = 'Banner stránky';
136$lang['Parent category'] = 'Rodičovská kategorie';
137$lang['Path'] = 'Cesta';
138$lang['Permalink'] = 'Pernamentní spojení';
139$lang['Permalink_%s_histo_used_by_%s'] = 'Pernamentní spojení %s bylo předtím použito kategorií %s. Nejprve smažte z historie spojení.';
140$lang['Permalink_name_rule'] = 'Pernamentní spojení musí být složeno ze znaků a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" nebo "/". Nelze použít pouze číslo nebo číslo následované "-"';
141$lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Pernamentní spojení je již využíváno kategorií %s';
142$lang['Permalink history'] = 'Historie pernamentního spojení';
143$lang['Permalinks'] = 'Pernamentní spojení';
144$lang['Permission denied'] = 'Přístup zamítnut';
145$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Přístup povolen díky skupině';
146$lang['Permission granted'] = 'Přístup povolen';
147$lang['Picture informations updated'] = 'Informace o fotografiích aktualizovány';
148$lang['Plugins'] = 'Doplňky';
149$lang['Position'] = 'Pozice';
150$lang['Preferences'] = 'Nastavení';
151$lang['Properties'] = 'Vlastnosti';
152$lang['Random picture'] = 'Náhodná fotografie';
153$lang['Rate date'] = 'Datum hodnocení';
154$lang['Rating by guests'] = 'Hodnocení hosty';
155$lang['Rating'] = 'Hodnocení';
156$lang['Reject All'] = 'Zamítnout všechny';
157$lang['Reject'] = 'Zamítnout';
158$lang['Representant'] = 'Reprezentant';
159$lang['Representation of categories'] = 'Reprezentantativní fotografie pro kategorii';
160$lang['Representative'] = 'Reprezentativní fotografie';
161$lang['Represents'] = 'Reprezentativní fotografie';
162$lang['Save order'] = 'Uložit pořadí';
163$lang['Save to permalink history'] = 'Uložit do historie pernamentního spojení';
164$lang['Select at least one category'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu kategorii';
165$lang['Select at least one picture'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu fotografii';
166$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednoho uživatele';
167$lang['Show info'] = 'Zobrazit informace';
168$lang['Site manager'] = 'Správce stránky';
169$lang['Status'] = 'Stav';
170$lang['Statistics'] = 'Statistiky';
171$lang['Storage category'] = 'Kategorie umístění';
172$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizace hodnocení';
173$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje';
174$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" klíčových slov bylo přidáno';
175$lang['Tag selection'] = 'Výběr klíčových slov';
176$lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Odstranit z košíku vybrané položky';
177$lang['The %d following tag were deleted'] = 'Následující klíčové slovo bylo odstraněno';
178$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d klíčových slov bylo odstraněno';
179$lang['Unable to check for upgrade since allow_url_fopen is disabled.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo.';
180$lang['Uninstall'] = 'Odinstalovat';
181$lang['Use default sort order'] = 'Použít výchozí řazení (definované v konfiguračním souboru)';
182$lang['User comments validation'] = 'Schválení komentářů uživatelů';
183$lang['Users'] = 'Uživatelé';
184$lang['Validate All'] = 'Schválit všechny';
185$lang['Validate'] = 'Schválit';
186$lang['Validation'] = 'Schválení';
187$lang['Version'] = 'Verze';
188$lang['Virtual categories movement'] = 'Přesun virtuálních kategorií';
189$lang['Virtual categories to move'] = 'Virtuální kategorie k přesunu';
190$lang['Virtual category name'] = 'Název virtuální kategorie';
191$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemůže být smazán';
192$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.';
193$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet';
194$lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nelze přesunout kategorii do její vlastní podkategorie';
195$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání';
196$lang['add tags'] = 'Přidat klíčová slova';
197$lang['adviser'] = 'Průvodce';
198$lang['associate to category'] = 'Přiřadit ke kategorii';
199$lang['associate to group'] = 'Přiřadit ke skupině';
200$lang['authorized'] = 'Autorizováno';
201$lang['cat_add'] = 'Přidat virtuální kategorii';
202$lang['cat_comments_title'] = 'Povolit uživatelům komentovat vybrané kategorie';
203$lang['cat_error_name'] = 'Jméno kategorie nesmí být prázdné';
204$lang['cat_lock_title'] = 'Zamknout kategorie';
205$lang['cat_private'] = 'Soukromá kategorie';
206$lang['cat_public'] = 'Veřejná kategorie';
207$lang['cat_representant'] = 'Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru';
208$lang['cat_security'] = 'Veřejná / Soukromá';
209$lang['cat_status_title'] = 'Nastavit oprávnění pro vybrané kategorie';
210$lang['cat_upload_title'] = 'Zvolit kategorie s možností nahrávání obsahu';
211$lang['cat_virtual_added'] = 'Virtuální kategorie přidána';
212$lang['cat_virtual_deleted'] = 'Virtuální kategorie smazána';
213$lang['category'] = 'Kategorie';
214$lang['conf_access'] = 'Druh přístupu';
215$lang['conf_comments_title'] = 'Komentáře uživatelů';
216$lang['conf_confirmation'] = 'Data byla uložena do databáze';
217$lang['conf_display'] = 'Výchozí zobrazení';
218$lang['conf_history_title'] = 'Historie';
219$lang['conf_gallery_url_error'] = 'URL galerie není platné';
220$lang['conf_main_title'] = 'Hlavní';
221$lang['conf_nb_comment_page_error'] = 'Počet komentářů na stránku musí být číslo mezi 5 a 50 včetně';
222$lang['config'] = 'Konfigurace';
223$lang['confirm'] = 'Potvrdit';
224$lang['Date'] = 'Datum';
225$lang['delete category'] = 'Vymazat kategorii';
226$lang['dissociate from category'] = 'Oddělit od kategorie';
227$lang['dissociate from group'] = 'Oddělit od skupiny';
228$lang['edit category permissions'] = 'Upravit oprávnění ke kategorii';
229$lang['editcat_confirm'] = 'Informace o kategorii byly úspěšně aktualizovány';
230$lang['editcat_uploadable'] = 'Autorizovat upload';
231$lang['elements per page'] = 'Položek na stránce';
232$lang['elements'] = 'Položky';
233$lang['enabled_high'] = 'Vysoké rozlišení povoleno';
234$lang['file'] = 'Soubor';
235$lang['filesize'] = 'Velikost souboru';
236$lang['first element added on %s'] = 'první položka přidána %s';
237$lang['forbidden'] = 'Zakázáno';
238$lang['conf_general'] = 'Obecné';
239$lang['global mode'] = 'Více najednou';
240$lang['group "%s" added'] = 'skupina "%s" přidána';
241$lang['group "%s" deleted'] = 'skupina "%s" vymazána';
242$lang['group "%s" updated'] = 'skupina "%s" aktualizována';
243$lang['group'] = 'Skupina';
244$lang['group_add_error1'] = 'Název skupiny nesmí obsahovat " nebo \' nebo být prázdný.';
245$lang['group_add_error2'] = 'Toto jméno je již používáno pro jinou skupinu.';
246$lang['groups'] = 'Skupiny';
247$lang['instructions'] = 'Instrukce';
248$lang['is_high_disabled'] = '';
249$lang['is_high_enabled'] = 'Vysoké rozlišení';
250$lang['jump to category'] = 'Přejít do kategorie';
251$lang['jump to image'] = 'Přejít na obrázek';
252$lang['leave'] = 'Ponechat';
253$lang['lock'] = 'Zamknout';
254$lang['locked'] = 'Uzamknuto';
255$lang['manage category elements'] = 'Spravovat položky kategorie';
256$lang['manage sub-categories'] = 'Spravovat podkategorie';
257$lang['manage'] = 'Správa';
258$lang['maximum height'] = 'maximální výška';
259$lang['maximum width'] = 'maximální šířka';
260$lang['nbm_background_treatment_redirect_second'] = 'Vykonávání operace překročilo povolený čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
261$lang['nbm_background_treatment_redirect_seconds'] = 'Vykonávání překročilo maximální čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
262$lang['nbm_break_timeout_list_user'] = 'Nastavený čas pro zobrazení seznamu uživatelů byl překročen. Další uživatelé nebudou zobrazeni.';
263$lang['nbm_break_timeout_send_mail'] = 'Nastavený čas pro odeslání zprávy byl překročen. Další zprávy nebudou odeslány.';
264$lang['nbm_col_check_user_send_mail'] = 'Odeslat?';
265$lang['nbm_col_last_send'] = 'Naposledy odesláno';
266$lang['nbm_col_mail'] = 'E-mail';
267$lang['nbm_col_user'] = 'Uživatel';
268$lang['nbm_complementary_mail_content'] = 'Doplňkový obsah zprávy';
269$lang['nbm_content_byebye'] = 'Nashledanou';
270$lang['nbm_content_goto_1'] = 'Přejít na';
271$lang['nbm_content_goto_2'] = '.';
272$lang['nbm_content_hello_1'] = 'Dobrý den ';
273$lang['nbm_content_hello_2'] = ',';
274$lang['nbm_content_new_elements'] = 'Byly přidány nové fotografie';
275$lang['nbm_content_new_elements_single'] = ' v ';
276$lang['nbm_content_new_elements_between_1'] = 'mezi ';
277$lang['nbm_content_new_elements_between_2'] = ' a ';
278$lang['nbm_content_subscribe_by_admin'] = 'Administrátor Vás přihlásil k odběru novinek e-mailem.';
279$lang['nbm_content_subscribe_by_himself'] = 'Přihlášení k odběru novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
280$lang['nbm_content_subscribe_link'] = 'Pro přihlášení klikněte na %s .';
281$lang['nbm_content_problem_contact'] = 'V případě problémů nebo dotazů kontaktujte ';
282$lang['nbm_content_pb_contact_object'] = '[NBM] Problémy a dotazy';
283$lang['nbm_content_unsubscribe_by_admin'] = 'Administrátor Vás odhlásil z odběru novinek e-mailem.';
284$lang['nbm_content_unsubscribe_by_himself'] = 'Odhlášení od odebírání novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
285$lang['nbm_content_click_on'] = ', klikněte na ';
286$lang['nbm_content_unsubscribe_link'] = 'Pro odhlášení klikněte na %s .';
287$lang['nbm_info_send_mail_as'] = 'Pokud není zadáno, použije se název galerie';
288$lang['nbm_item_notification'] = 'Oznámení';
289$lang['nbm_msg_error_sending_email_to'] = 'Chyba při odesílání zprávy příjemci %s [%s].';
290$lang['nbm_msg_mail_sent_to'] = 'Zpráva odeslána příjemci %s [%s].';
291$lang['nbm_msg_n_mail_sent'] = '%d zpráva odeslána.';
292$lang['nbm_msg_n_mails_sent'] = '%d zpráv odesláno.';
293$lang['nbm_msg_n_mail_not_send'] = '%d zpráva nebyla odeslána.';
294$lang['nbm_msg_n_mails_not_send'] = '%d zpráv nebylo odesláno.';
295$lang['nbm_no_mail_to_send'] = 'Žádná zpráva k odeslání.';
296$lang['nbm_no_user_available_to_send_L1'] = 'Nejsou žádní odběratelé přihlášení pro příjem zprávy.';
297$lang['nbm_no_user_available_to_send_L2'] = 'Přihlášení odběratelé mohou být zobrazeni pouze pokud existují novinky k upozornění.';
298$lang['nbm_no_user_available_to_send_L3'] = 'Tato záložka se zobrazuje pouze administrátorovi.';
299$lang['nbm_no_user_to send_notifications_by_mail'] = 'Nebyl nalezen žádný uživatel pro odebírání novinek e-mailem.';
300$lang['nbm_object_news'] = 'Nové položky byly přidány';
301$lang['nbm_object_subscribe'] = 'Přihlásit k odběru novinek e-mailem';
302$lang['nbm_object_unsubscribe'] = 'Odhlásit od odebírání novinek e-mailem';
303$lang['nbm_param_mode'] = 'Parametr';
304$lang['nbm_redirect_msg'] = 'Probíhá údržba.'."\n\n".'Prosím počkejte...';
305$lang['nbm_repost_submit'] = 'Pokračovat v údržbě';
306$lang['nbm_send_complementary_mail_content'] = 'Doplňkový obsah zprávy';
307$lang['nbm_send_detailed_content'] = 'Odeslat obsah';
308$lang['nbm_send_mail_as'] = 'Odeslat zprávu jako';
309$lang['nbm_send_mail_to_users'] = 'Odeslat e-mail uživateli';
310$lang['nbm_send_mode'] = 'Odeslat';
311$lang['nbm_send_options'] = 'Volby';
312$lang['nbm_send_submit'] = 'Odeslat';
313$lang['nbm_subscribe_col'] = 'Přihlášení uživatelé';
314$lang['nbm_subscribe_mode'] = 'Přihlásit';
315$lang['nbm_title_param'] = 'Parametry';
316$lang['nbm_title_send'] = 'Zvolte příjemce';
317$lang['nbm_title_subscribe'] = 'Přihlásit/odhlásit uživatele';
318$lang['nbm_unsubscribe_col'] = 'Nepřihlášení uživatelé';
319$lang['nbm_updated_param_count'] = '%d parametrů aktualizováno.';
320$lang['nbm_updated_params_count'] = '%d parametrů aktualizováno.';
321$lang['nbm_user_change_enabled_error_on_updated_data_count'] = '%d uživatel(ů) nebylo aktualizováno.';
322$lang['nbm_users_change_enabled_error_on_updated_data_count'] = '%d uživatelů nebylo aktualizováno.';
323$lang['nbm_user_change_enabled_false'] = 'Uživatel %s [%s] byl odhlášen od odebírání novinek e-mailem.';
324$lang['nbm_user_change_enabled_true'] = 'Uživatel %s [%s] byl přihlášen k odebírání novinek e-mailem.';
325$lang['nbm_user_change_enabled_updated_data_count'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
326$lang['nbm_users_change_enabled_updated_data_count'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
327$lang['nbm_user_not_change_enabled_false'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl odebrán ze seznamu přihlášených k odebírání novinek.';
328$lang['nbm_user_not_change_enabled_true'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl přidán do seznamu přihlášených  k odebírání novinek.';
329$lang['nbm_user_x_added'] = 'Uživatel %s [%s] přidán.';
330$lang['nbm_warning_subscribe_unsubscribe'] = 'Upozornění: přihlášení nebo odhlášení má za následek odeslání e-mailů uživatelům';
331$lang['nbm_send_html_mail'] = 'Odesílat zprávy v HTML formátu';
332$lang['nbm_send_recent_post_dates'] = 'Zahrnout nové skupiny fotografií podle data';
333$lang['nbm_info_send_recent_post_dates'] = 'Dostupné pouze pro zprávy ve formátu HTML';
334$lang['no_write_access'] = 'nemáte přístupová práva';
335$lang['path'] = 'cesta';
336$lang['permissions'] = 'Oprávnění';
337$lang['private'] = 'soukromé';
338$lang['properties'] = 'Vlastnosti';
339$lang['public'] = 'veřejné';
340$lang['purge never used notification feeds'] = 'Provést údržbu nepoužitých RSS vláken';
341$lang['purge sessions'] = 'Provést údržbu relací';
342$lang['randomly represented'] = 'náhodně reprezentovaní';
343$lang['registration_date'] = 'datum registrace';
344$lang['remote_site'] = 'Vzdálená stránka';
345$lang['remote_site_clean'] = 'Vyčistit';
346$lang['remote_site_clean_hint'] = 'Vymazat vzdálený soubor listing.xml';
347$lang['remote_site_generate'] = 'Generovat seznam';
348$lang['remote_site_generate_hint'] = 'Generovat soubor listing.xml vzdálené stránky';
349$lang['remote_site_local_create'] = 'Vytvořit tuto stránku';
350$lang['remote_site_local_found'] = 'Místní soubor listing.xml byl nalezen pro ';
351$lang['remote_site_local_update'] = 'číst místní soubor listing.xml a aktualizovat';
352$lang['remote_site_test'] = 'Test';
353$lang['remote_site_test_hint'] = 'Otestovat vzdálenou stránku';
354$lang['remote_site_uncorrect_url'] = 'Adresa vzdálené stránky musí začínat http nebo https a může obsahovat pouze znaky "/", "a-zA-Z0-9", "-" or "_"';
355$lang['remove tags'] = 'Přesunout klíčová slova';
356$lang['repair and optimize database'] = 'Opravit a optimalizovat databázi';
357$lang['selection'] = 'Výběr';
358$lang['set to'] = 'Nastavit ';
359$lang['singly represented'] = 'samostatně reprezentován';
360$lang['site_already_exists'] = 'Tato stránka již existuje';
361$lang['site_create'] = 'Vytvořit novou stránku : (zadejte adresu do create_listing_file.php)';
362$lang['site_created'] = 'Vytvořeno';
363$lang['site_delete'] = 'Vymazat';
364$lang['site_delete_hint'] = 'Vymazat tuto stránku a všechny související položky';
365$lang['site_deleted'] = 'Vymazáno';
366$lang['site_err'] = 'Došlo k chybě';
367$lang['site_err_remote_file_not_found'] = 'Soubor create_listing_file.php na vzdálené stránce nebyl nalezen';
368$lang['site_local'] = 'Místní';
369$lang['site_remote'] = 'Vzdálený';
370$lang['site_synchronize'] = 'Synchronizovat';
371$lang['site_synchronize_hint'] = 'Aktualizovat databázi ze souborů';
372$lang['status'] = 'Stav';
373$lang['storage'] = 'Adresář';
374$lang['sub-categories'] = 'Podkategorie';
375$lang['synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata';
376$lang['synchronize'] = 'Synchronizovat';
377$lang['target'] = 'Cíl';
378$lang['thumbnail'] = 'Náhled';
379$lang['title'] = 'Název';
380$lang['title_categories'] = 'Správa kategorií';
381$lang['title_configuration'] = 'Nastavení aplikace Piwigo';
382$lang['title_default'] = 'Administrace aplikace Piwigo';
383$lang['title_edit_cat'] = 'Editovat kategorii';
384$lang['title_groups'] = 'Správa skupin';
385$lang['title_liste_users'] = 'Seznam uživatelů';
386$lang['title_picmod'] = 'Upravit informace o fotografii';
387$lang['title_thumbnails'] = 'Vytvořit náhledy';
388$lang['title_update'] = 'Synchronizace databáze se soubory';
389$lang['title_upload'] = 'Fotografie čekající na schválení';
390$lang['tn_all'] = 'Vše';
391$lang['tn_alone_title'] = 'Fotografie bez náhledu (pouze jpeg nebo png)';
392$lang['tn_err_height'] = 'Výška musí být větší než';
393$lang['tn_err_width'] = 'Šířka musí být větší než';
394$lang['tn_format'] = 'pro formát souboru';
395$lang['tn_no_missing'] = 'Nechybí žádný náhled';
396$lang['tn_no_support'] = 'Fotografie není dostupná nebo podporovaná';
397$lang['tn_params_GD'] = 'Verze GD knihovny';
398$lang['tn_params_title'] = 'Parametry miniaturizace';
399$lang['tn_results_gen_time'] = 'generováno během';
400$lang['tn_results_title'] = 'Výsledky miniaturizace';
401$lang['tn_stats'] = 'Celková statistika';
402$lang['tn_stats_max'] = 'nejdelší čas';
403$lang['tn_stats_mean'] = 'průměrný čas';
404$lang['tn_stats_min'] = 'nejkratší čas';
405$lang['tn_stats_nb'] = 'počet miniaturizovaných fotografií';
406$lang['tn_stats_total'] = 'celkový čas';
407$lang['tn_thisformat'] = 'pro tento formát souboru';
408$lang['unit mode'] = 'jednotlivě';
409$lang['unlocked'] = 'Odemknuto';
410$lang['unset'] = 'Nenastavovat';
411$lang['up'] = 'Přesunout nahoru';
412$lang['update categories informations'] = 'Aktualizovat informace o kategoriích';
413$lang['update images informations'] = 'Aktualizovat informace o fotografiích';
414$lang['update'] = 'Synchronizace';
415$lang['update_cats_subset'] = 'Převést do jediné existující kategorie';
416$lang['update_default_title'] = 'Zvolit nastavení';
417$lang['update_display_info'] = 'Zobrazit veškeré informace informací (přidané a odstraněné kategorie a položky)';
418$lang['update_err_pwg_version_differs'] = 'Verze Piwigo na vzdálené stránce není stejná jako místní';
419$lang['update_err_pwg_version_differs_info'] = 'Verze souboru create_listing_file.php na vzdálené stránce musí být stejná jako verze místního souboru';
420$lang['update_err_remote_listing_not_found'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen';
421$lang['update_err_remote_listing_not_found_info'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen na vzdálené stránce. Tento soubor je generován příkazem Generovat seznam v nastavení Správce stránky';
422$lang['update_error_list_title'] = 'Seznam chyb';
423$lang['update_errors_caption'] = 'Chyby - legenda';
424$lang['update_infos_title'] = 'Detailní informace';
425$lang['update_missing_file_or_dir'] = 'Chyba při čtení souboru/adresáře';
426$lang['update_missing_file_or_dir_info'] = 'Soubor nebo adresář není přístupný nebo neexistuje';
427$lang['update_missing_tn_info'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :';
428$lang['update_missing_tn_short'] = 'žádný náhled';
429$lang['update_nb_del_categories'] = 'kategorií odstraněno z databáze';
430$lang['update_nb_del_elements'] = 'položek odstraněno z databáze';
431$lang['update_nb_elements_metadata_available'] = 'fotografií pro synchronizaci metadat';
432$lang['update_nb_elements_metadata_sync'] = 'informace synchronizované z metadat souborů';
433$lang['update_nb_errors'] = 'chyb během synchronizace';
434$lang['update_nb_new_categories'] = 'kategorií přidáno do databáze';
435$lang['update_nb_new_elements'] = 'položek přidáno do databáze';
436$lang['update_nb_upd_elements'] = 'položek aktualizováno v databázi';
437$lang['update_part_research'] = 'Hledat nové obrázky v kategoriích';
438$lang['update_research_added'] = 'přidáno';
439$lang['update_research_deleted'] = 'smazáno';
440$lang['update_result_metadata'] = 'Výsledky synchronizace metadat';
441$lang['update_simulate'] = 'pouze simulace přidání (nebudou učiněny žádné změny v databázi)';
442$lang['update_simulation_title'] = '[Simulace]';
443$lang['update_sync_all'] = 'adresáře + soubory';
444$lang['update_sync_dirs'] = 'pouze adresáře';
445$lang['update_sync_files'] = 'synchronizovat strukturu souborů s databází';
446$lang['update_sync_metadata'] = 'synchronizovat metadata souborů s databází';
447$lang['update_sync_metadata_all'] = 'zahrnout i dříve synchronizované položky';
448$lang['update_used_metadata'] = 'Použitá metadata';
449$lang['update_wrong_dirname_info'] = 'Název adresářů a souborů musí být tvořen písmeny, čísly, "-", "_" nebo "."';
450$lang['update_wrong_dirname_short'] = 'chybný název souboru';
451$lang['upload'] = 'Nahrát';
452$lang['user "%s" added'] = 'uživatel "%s" přidán';
453$lang['user_status'] = 'Stav uživatele';
454$lang['user_status_admin'] = 'Administrátor';
455$lang['user_status_generic'] = 'Generic';
456$lang['user_status_guest'] = 'Host';
457$lang['user_status_normal'] = 'Uživatel';
458$lang['user_status_webmaster'] = 'Administrátor';
459$lang['username'] = 'uživatelské jméno';
460$lang['users'] = 'Uživatelé';
461$lang['virtual_category'] = 'Virtuální kategorie';
462$lang['waiting'] = 'Ke schválení';
463$lang['is_default_group'] = 'výchozí';
464$lang['toggle_is_default_group'] = 'Přepnout vlastnost \'základní skupina\'';
465$lang['Advanced_features'] = 'Rozšířené vlastnosti';
466$lang['Elements_not_linked'] = 'Nepřipojené položky';
467$lang['special_admin_menu'] = 'Ostatní';
468$lang['Duplicates'] = 'Soubory se stejným názvem ve více než jedné fyzické kategorii';
469$lang['Overall'] = 'Celkově';
470$lang['Year'] = 'Rok';
471$lang['Month'] = 'Měsíc';
472$lang['Day'] = 'Den';
473$lang['Pages seen'] = 'Prohlédnuto stránek';
474$lang['Pictures'] = 'Fotografie';
475$lang['time'] = 'čas';
476$lang['user'] = 'uživatel';
477$lang['IP'] = 'IP';
478$lang['image'] = 'Fotografie';
479$lang['section'] = 'sekce';
480$lang['tags'] = 'klíčová slova';
481$lang['conf_history_guest'] = 'Ukládat stránky navštívené hosty';
482$lang['conf_history_user'] = 'Ukládat stránky navštívené uživateli';
483$lang['conf_history_admin'] = 'Ukládat stránky navštívené administrátory';
484$lang['cat_options_title'] = 'Vlastnosti';
485$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informační e-mail byl poslán skupině "%s';
486$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslat informační e-mail uživatelům skupiny';
487$lang['Group'] = 'Skupina';
488$lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Navštívilo kategorii %s';
489$lang['Hello,'] = 'Dobrý den,';
490$lang['See you soon.'] = 'Nashledanou.';
491$lang['Come to discover the category:'] = 'Navštivte kategorii:';
492$lang['mail_content'] = 'Obsah e-mailu';
493$lang['none'] = 'žádný';
494$lang['high'] = 'vysoký';
495$lang['other'] = 'jiný';
496$lang['Element type'] = 'Typ položky';
497$lang['User'] = 'Uživatel';
498$lang['Image id'] = 'ID fotografie';
499$lang['Summary'] = 'Souhrn';
500$lang['%d line filtered'] = '%d řádka filtrována';
501$lang['%d lines filtered'] = '%d řádek filtrováno';
502$lang['%d guest'] = '%d host';
503$lang['%d guests'] = '%d hostů';
504$lang['Hour'] = 'Hodina';
505$lang['is_the_guest'] = 'host';
506$lang['is_the_default'] = 'výchozí hodnoty';
507$lang['High filesize'] = 'Příliš velký soubor';
508$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Uživatele host nelze vymazat';
509$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Výchozího uživatele nelze vymazat';
510$lang['purge history detail'] = 'Provést údržbu detailů historie';
511$lang['purge history summary'] = 'Provést údržbu celé historie';
512$lang['c13y_title'] = 'Zkontrolovat integritu';
513$lang['c13y_Anomaly'] = 'Anomálie';
514$lang['c13y_Correction'] = 'Oprava';
515$lang['c13y_Automatic_correction'] = 'Automatická oprava';
516$lang['c13y_Impossible_automatic_correction'] = 'Automatická oprava není možná';
517$lang['c13y_Correction_applied_success'] = 'Oprava úspěšně provedena';
518$lang['c13y_Correction_applied_error'] = 'Oprava se nezdařila';
519$lang['c13y_anomaly_count'] = '%d anomálie detekována.';
520$lang['c13y_anomalies_count'] = '%d anomálií detekováno.';
521$lang['c13y_anomaly_corrected_count'] = '%d anomálie byla opravena.';
522$lang['c13y_anomalies_corrected_count'] = '%d anomálií bylo opraveno.';
523$lang['c13y_anomaly_not_corrected_count'] = '%d anomálie byla opravena.';
524$lang['c13y_anomalies_not_corrected_count'] = '%d anomálií nebylo opraveno.';
525$lang['c13y_more_info'] = 'Více informací naleznete na %s a %s';
526$lang['c13y_more_info_forum'] = 'fórum';
527$lang['c13y_more_info_wiki'] = 'wiki';
528$lang['c13y_exif_anomaly'] = '%s není korektní soubor - EXIF není podporován';
529$lang['c13y_exif_correction'] = '%s musí být nastaven na false v souboru config_local.inc.php';
530$lang['c13y_guest_non_existent'] = 'Hlavní uživatel "host" neexistuje';
531$lang['c13y_bad_guest_status'] = 'Stav hlavního uživatele "host" je chybný';
532$lang['c13y_default_non_existent'] = 'Výchozí hlavní uživatel neexistuje';
533$lang['c13y_webmaster_non_existent'] = 'Hlavní uživatel "administrátor" neexistuje';
534$lang['c13y_bad_webmaster_status'] = 'Stav hlavního uživatele "administrátor" je chybný';
535$lang['c13y_user_created'] = 'Uživatel "%s" vytvořen s heslem "%s"';
536$lang['c13y_user_status_updated'] = 'Stav uživatele "%s" aktualizován';
537$lang['add new elements to caddie'] = 'přidat nové položky do košíku';
538$lang['no_display_thumbnail'] = 'Bez zobrazení';
539$lang['display_thumbnail_classic'] = 'Běžné zobrazení';
540$lang['display_thumbnail_hoverbox'] = 'Zobrazit při najetí myší';
541$lang['Thumbnails'] = 'Náhledy';
542$lang['obligatory_user_mail_address'] = 'E-mailová adresa je povinná pro všechny uživatele';
543$lang['Minimum privacy level'] = 'Nejnižší stupeň ochrany soukromí';
544$lang['Privacy level'] = 'Stupeň ochrany soukromí';
545$lang['Level 0'] = '---';
546$lang['Level 1'] = 'Kontakty';
547$lang['Level 2'] = 'Přátelé';
548$lang['Level 4'] = 'Rodina';
549$lang['Level 8'] = 'Administrátoři';
550$lang['c13y_maintenance'] = 'Znovu spustit kontrolu integrity';
551$lang['Check all'] = 'Vybrat vše';
552$lang['Uncheck all'] = 'Zrušit výběr';
553$lang['c13y_check_auto'] = 'Vybrat automatické opravy';
554$lang['c13y_submit_correction'] = 'Provést vybrané opravy';
555$lang['c13y_submit_ignore'] = 'Ignorovat vybrané anomálie';
556$lang['c13y_submit_refresh'] = 'Aktualizovat';
557$lang['c13y_ignore_msg1'] = 'Anomálie bude ignorována do nové verze aplikace';
558$lang['c13y_ignore_msg2'] = 'Provedením opravy anomálie se zruší její ignorace';
559$lang['c13y_anomaly_ignored_count'] = '%d anomálie byla ignorována.';
560$lang['c13y_anomalies_ignored_count'] = '%d anomálií bylo ignorováno.';
561$lang['plugins_need_update'] = 'Doplňky vyžadující aktualizaci';
562$lang['plugins_dontneed_update'] = 'Aktuální doplňky';
563$lang['plugins_cant_check'] = 'Nelze zjistit verze doplňků';
564$lang['plugins_actual_version'] = 'Současná<br>verze';
565$lang['plugins_new_version'] = 'Dostupná<br>verze';
566$lang['plugins_auto_update'] = 'Automatická aktualizace';
567$lang['plugins_auto_install'] = 'Automatická instalace';
568$lang['plugins_download'] = 'Stáhnout soubor';
569$lang['plugins_description'] = '<b>Verze:</b> %s<br><br><b>Datum:</b> %s<br><br>%s';
570$lang['plugins_tab_list'] = 'Seznam doplňků';
571$lang['plugins_tab_update'] = 'Zkontrolovat aktualizace';
572$lang['plugins_tab_new'] = 'Další doplňky';
573$lang['plugins_revisions'] = 'Poslední revize';
574$lang['plugins_delete'] = 'Vymazat';
575$lang['plugins_confirm_delete'] = 'Přejete si odstranit tento doplněk?';
576$lang['plugins_confirm_install'] = 'Přejete si nainstalovat tento doplněk?';
577$lang['plugins_confirm_upgrade'] = 'Přejete si nainstalovat tuto aktualizaci? Je potřeba ověřit, jestli stávající verzi není nutné nejdříve odinstalovat.';
578$lang['plugins_upgrade_ok'] = '%s byl úspěšně aktualizován.';
579$lang['plugins_install_ok'] = 'Doplněk byl úspěšně nainstalován';
580$lang['plugins_install_need_activate'] = 'Doplněk je potřeba aktivovat v seznamu doplňků.';
581$lang['plugins_temp_path_error'] = 'Nelze vytvořit dočasný soubor.';
582$lang['plugins_dl_archive_error'] = 'Nelze stáhnout archiv.';
583$lang['plugins_archive_error'] = 'Archiv nelze rozbalit nebo přečíst.';
584$lang['plugins_extract_error'] = 'Během rozbalování došlo k chybě (%s).';
585$lang['plugins_check_chmod'] = 'Prosím zkontrolujte oprávnění pro adresář "plugins" včetně podadresářů (CHMOD).';
586$lang['plugins_server_error'] = 'Nelze se připojit k serveru.';
587$lang['Purge compiled templates'] = 'Provést údržbu šablon';
588$lang['Caddie is currently empty'] = 'Košík je prázdný';
589$lang['conf_upload_title'] = 'Nahrát';
590$lang['Show upload link every time'] = 'Vždy zobrazit odkaz pro nahrání';
591$lang['User access level to upload'] = 'Povolit uživatelům nahrávat na server';
592$lang['ACCESS_0'] = 'Volný přístup';
593$lang['ACCESS_1'] = 'Přístupné všem';
594$lang['ACCESS_2'] = 'Přístupné přihlášeným';
595$lang['ACCESS_3'] = 'Přístupné administrátorům';
596$lang['ACCESS_4'] = 'Přístupné správcům';
597$lang['ACCESS_5'] = 'Nepřístupné';
598$lang['DEMO'] = 'Demo';
599$lang['HOME'] = 'Domovská stránka Piwigo';
600$lang['FORUM'] = 'Podpora';
601$lang['BUGS'] = 'Chyby';
602$lang['EXTENSIONS'] = 'Rozšíření';
603$lang['WIKI / DOC'] = 'Dokumentace';
604$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Je dostupná nová verze Piwigo.';
605$lang['Piwigo Administration'] = 'Administrace Piwigo';
606$lang['Piwigo version'] = 'Verze Piwigo';
607$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Používáte nejnovější verzi Piwigo.';
608$lang['c13y_version_anomaly'] = 'Používaná verze %s [%s] není kompatibilní s požadovanou verzí [%s]';
609$lang['c13y_version_correction'] = 'Je nutné aktualizovat systém pokud chcete využívat všechny funkce aplikace - jinak nemusí aplikace pracovat správně nebo vůbec';
610$lang['Deleted on'] = 'Vymazáno';
611$lang['Last hit'] = 'Poslední zobrazení';
612$lang['Hits'] = 'Zobrazení';
613$lang['GD library is missing'] = 'GD knihovna neexistuje';
614$lang['conf_extents'] = 'Šablony';
615$lang['extend_for_templates'] = 'Rozšířit pro šablony';
616$lang['Replacement of original templates'] = 'Nahradit původní šablony uživatelskými z podadresáře template-extension';
617$lang['Replacers'] = 'Nahradit uživatelskými šablonami';
618$lang['Original templates'] = 'Původní šablony';
619$lang['Optional URL keyword'] = 'Volitelné klíčové slovo URL';
620$lang['Templates recorded.'] = 'Nastavení šablon bylo uloženo.';
621$lang['Optimizations completed'] = 'Všechny změny byly úspěšně dokončeny.';
622$lang['Optimizations errors'] = 'Změny byly dokončeny s několika chybami.';
623$lang['delete this comment'] = 'vymazat tento komentář';
624$lang['link_info_image'] = 'Upravit informace';
625$lang['edit category informations'] = 'upravit informace o kategorii';
626$lang['nothing'] = 'prázdné';
627$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými';
628$lang['manage image ranks'] = 'spravovat hodnocení fotografií';
629$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií';
630$lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení';
631$lang['No element in this category'] = 'Kategorie neobsahuje žádné položky';
632$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo';
633$lang['ranks'] = 'hodnocení';
634$lang['Drag to re-order'] = 'Pořadí změníte táhnutím myši';
635$lang['Unable to retrieve server informations since allow_url_fopen is disabled.'] = 'Nelze zjistit informace o serveru - allow_url_fopen není povoleno.';
636$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Rychlá místní synchronizace';
637$lang['No photo can be deleted'] = 'Fotografie nemůže být vymazána';
638$lang['Note: Only deletes photos added with pLoader'] = 'Poznámka: odstraní pouze fotografie přidané pomocí pLoaderu';
639$lang['Delete selected photos'] = 'Vymazat vybrané fotografie';
640$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotografie vymazána';
641$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotografií vymazáno';
642$lang['Bound template'] = 'Hraniční šablona';
643$lang['Downloads'] = 'Staženo';
644$lang['Released on'] = 'Vydáno';
645$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení';
646
647
648
649
650// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
651?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.