source: branches/2.0/language/nl_NL/install.lang.php @ 3204

Revision 3204, 5.6 KB checked in by patdenice, 11 years ago (diff)

merge r3203 from trunk to branch 2.0.
Move template class inclusion to common.inc.php.
Add forum link in upgrade page.
Install and upgrade try to configure PHP5.

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2009 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23
24$lang['Installation'] = 'Installatie';
25$lang['Initial_config'] = 'Basis configuratie';
26$lang['Default_lang'] = 'Standaard gallery taal';
27$lang['step1_title'] = 'Database configuratie';
28$lang['step2_title'] = 'Admin configuratie';
29$lang['Start_Install'] = 'Start Installatie';
30$lang['reg_err_mail_address'] = 'E-mail adres moet lijken op xxx@yyy.eee (voorbeeld : jack@altern.org)';
31
32$lang['install_webmaster'] = 'Webmaster login';
33$lang['install_webmaster_info'] = 'Het word getoond aan de bezoekers. Het is ook noodzakelijk voor de administratie van de website';
34
35$lang['step1_confirmation'] = 'Parameters zijn correct';
36$lang['step1_err_db'] = 'De verbinding met de server is geslaagd, maar het is niet mogelijk om verbinding te krijgen met de database';
37$lang['step1_err_server'] = 'Geen verbinding met de server';
38$lang['step1_err_copy_2'] = 'Het is nu mogelijk om verder te gaan met de volgende stap van de installatie';
39$lang['step1_err_copy_next'] = 'volgende stap';
40$lang['step1_err_copy'] = 'Kopieer de tekst tussen de lijnen en plak deze in het bestand "include/mysql.inc.php"(Waarschuwing: mysql.inc.php mag alleen het roze gedeelte bevatten, geen return of extra spatie). Dit moet alleen wanneer dit bestand geen schrijfrechten';
41
42$lang['step1_host'] = 'MySQL host';
43$lang['step1_host_info'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
44$lang['step1_user'] = 'Gebruiker';
45$lang['step1_user_info'] = 'De gebruikersnaam welke door uw provider is gegeven';
46$lang['step1_pass'] = 'Wachtwoord';
47$lang['step1_pass_info'] = 'De gebruikersnaam welke door uw provider is gegeven';
48$lang['step1_database'] = 'Database naam';
49$lang['step1_database_info'] = 'Ook deze is door uw provider gegeven';
50$lang['step1_prefix'] = 'Database tabel voorvoegsel';
51$lang['step1_prefix_info'] = 'Tabellen in de database worden voorzien van dit voorvoegsel (dit maakt een beter beheer van de database mogelijk) ook wel prefix genoemd';
52$lang['step2_err_login1'] = 'Geef een gebruikersnaam voor de beheerder';
53$lang['step2_err_login3'] = 'De gebruikersnaam mag geen \' of " bevatten';
54$lang['step2_err_pass'] = 'Vul a.u.b. nogmaals uw wachtwoord in';
55$lang['install_end_title'] = 'Installatie voltooid';
56$lang['step2_pwd'] = 'Webmaster wachtwoord';
57$lang['step2_pwd_info'] = 'Hou dit vertrouwlijk, dit geeft toegang tot de beheermodule';
58$lang['step2_pwd_conf'] = 'Wachtwoord [bevestigen]';
59$lang['step2_pwd_conf_info'] = 'verificatie';
60$lang['install_help'] = 'Hulp nodig ? stel een vraag op het <a href="%s" target="_blank">Piwigo forum</a>.';
61$lang['install_end_message'] = 'Het installeren van Piwigo is klaar, de volgende stap is<br /><br />
62* Ga naar de Indentificatie pagina en gebruik hiervoor het eerder opgegeven gebruikersnaam met wachtwoord<br />
63* Deze gebruikersnaam geeft u toegang tot de beheermenu zodat u afbeeldingen op uw website kan plaatsen';
64$lang['conf_mail_webmaster'] = 'Webmaster email adres';
65$lang['conf_mail_webmaster_info'] = 'Het is mogelijk dat bezoekers contact opnemen met de beheerder middels e-mail';
66
67/* TODO */$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 is required';
68/* TODO */$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'It appears your webhost is currently running PHP %s.';
69/* TODO */$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.';
70/* TODO */$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.';
71/* TODO */$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Try to configure PHP 5';
72/* TODO */$lang['Sorry!'] = 'Sorry!';
73/* TODO */$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo was not able to configure PHP 5.';
74/* TODO */$lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.";
75/* TODO */$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Hope to see you back soon.';
76?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.