source: branches/2.0/plugins/admin_multi_view/language/pl_PL/description.txt @ 3854

Revision 3854, 137 bytes checked in by ddtddt, 11 years ago (diff)

Add PL description.txt to Branche2 thanks to emcek

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1Pozwala administratorom przeglądać galerię jako gość oraz zmieniać ustawienia języka i grafiki. Praktyczne do weryfikacji zmian...
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.