source: branches/2.1/language/cs_CZ/admin.lang.php @ 6418

Revision 6418, 51.2 KB checked in by rvelices, 9 years ago (diff)
  • removed multiple definitions of language keys
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// | Czech language localization                                           |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | Copyright(C) 2009     Pavel Budka & Petr Jirsa    http://pbudka.co.cc |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
9// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
10// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
11// +-----------------------------------------------------------------------+
12// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
13// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
14// | the Free Software Foundation                                          |
15// |                                                                       |
16// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
17// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
18// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
19// | General Public License for more details.                              |
20// |                                                                       |
21// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
22// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
23// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
24// | USA.                                                                  |
25// +-----------------------------------------------------------------------+
26
27$lang['%d association'] = '%d spojení';
28$lang['%d associations'] = '%d spojení';
29$lang['%d category including'] = '%d kategorie obsahující ';
30$lang['%d categories including'] = '%d kategorií obsahujících ';
31$lang['%d physical'] = '%d fyzický';
32$lang['%d physical'] = '%d fyzických';
33$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuální';
34$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálních';
35$lang['%d category moved'] = '%d kategorie přesunuta';
36$lang['%d categories moved'] = '%d kategorií přesunuto';
37$lang['%d group'] = '%d skupina';
38$lang['%d groups'] = '%d skupin';
39$lang['%d member'] = '%d účastník';
40$lang['%d members'] = '%d účastníků';
41$lang['%d tag'] = '%d klíčové slovo';
42$lang['%d tags'] = '%d klíčových slov';
43$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentář uživatele odmítnut';
44$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentářů uživatelů odmítnuto';
45$lang['%d user comment validated'] = '%d komentář uživatele schválen';
46$lang['%d user comments validated'] = '%d komentářů uživatelů schváleno';
47$lang['%d user deleted'] = '%d uživatel smazán';
48$lang['%d users deleted'] = '%d uživatelů smazáno';
49$lang['%d user'] = '%d uživatel';
50$lang['%d users'] = '%d uživatelů';
51$lang['%d waiting for validation'] = '%d čeká na schválení';
52$lang['%d waiting pictures rejected'] = '%d fotografií odmítnuto';
53$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d fotografií schváleno';
54$lang['Actions'] = 'Akce';
55$lang['Activate'] = 'Aktivovat';
56$lang['Add/delete a permalink'] = 'Přidat/odebrat pernamentní odkaz';
57$lang['Add a tag'] = 'Přidat klíčové slovo';
58$lang['Add a user'] = 'Přidat uživatele';
59$lang['Add group'] = 'Přidat skupinu';
60$lang['Add selected elements to caddie'] = 'Přidat vybrané položky do košíku';
61$lang['Add'] = 'Přidat';
62$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů';
63$lang['Apply to subcategories'] = 'Použít na podkategorie';
64$lang['Associated'] = 'Přiřazeno';
65$lang['Association to categories'] = 'Spojit s kategorií';
66$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonů';
67$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
68$lang['Caddie'] = 'Košík';
69$lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Kategorie schváleny díky skupinovým spojením';
70$lang['Categories manual order was saved'] = 'Manuální řazení kategorií bylo schváleno';
71$lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Položky kategorií navázány do následujících kategorií: %s';
72$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo';
73$lang['Check for upgrade'] = 'Zjistit možnost aktualizace';
74$lang['Comments for all'] = 'Komentáře pro všechny';
75$lang['Current name'] = 'Současný název';
76$lang['Database'] = 'Databáze';
77$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovat';
78$lang['Delete Representant'] = 'Smazat reprezentativní obrázek';
79$lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybraná klíčová slova';
80$lang['Delete selected users'] = 'Smazat vybrané uživatele';
81$lang['Deletions'] = 'Smazání';
82$lang['Deny selected groups'] = 'Zakázat vybraným skupinám';
83$lang['Deny selected users'] = 'Zakázat vybraným uživatelům';
84$lang['Description'] = 'Popis';
85$lang['Display options'] = 'Nastavení zobrazení';
86$lang['Dissociated'] = 'Vazba zrušena';
87$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje';
88$lang['Edit all picture informations'] = 'Upravit informace o všech obrázcích';
89$lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybraná klíčová slova';
90$lang['Edit tags'] = 'Upravit klíčová slova';
91$lang['Elements'] = 'Položky';
92$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při registraci nového uživatele';
93$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře';
94$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře vyžadujícího schválení.';
95$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při nahrání nové fotografie.';
96$lang['Empty caddie'] = 'Odstranit obsah košíku';
97$lang['Environment'] = 'Prostředí';
98$lang['Form'] = 'Formulář';
99$lang['Gallery URL'] = 'URL galerie';
100$lang['Gallery title'] = 'Název galerie';
101$lang['Grant selected groups'] = 'Povolit vybrané skupiny';
102$lang['Grant selected users'] = 'Povolit vybrané uživatele';
103$lang['Group name'] = 'Jméno skupiny';
104$lang['Groups'] = 'Skupiny';
105$lang['Guests'] = 'Hosté';
106$lang['History'] = 'Historie';
107$lang['Informations'] = 'Informace';
108$lang['Install'] = 'Instalovat';
109$lang['Link all category elements to a new category'] = 'Napojit všechny položky na novou kategorii';
110$lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Napojit všechny položky na některé existující kategorie';
111$lang['Linked categories'] = 'Napojené kategorie';
112$lang['Lock gallery'] = 'Zamknout galerii';
113$lang['Maintenance'] = 'Údržba';
114$lang['Manage permissions for a category'] = 'Nastavit práva pro kategorii';
115$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"';
116$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"';
117$lang['Manage tags'] = 'Správa klíčových slov';
118$lang['Members'] = 'Členové';
119$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru';
120$lang['Move categories'] = 'Přesunout kategorie';
121$lang['Move'] = 'Přesunout';
122$lang['Name'] = 'Jméno';
123$lang['New name'] = 'Nové jméno';
124$lang['New parent category'] = 'Nová rodičovská kategorie';
125$lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo';
126$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce';
127$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení';
128$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhledů k vytvoření';
129$lang['Only private categories are listed'] = 'Jsou zobrazeny pouze soukromé kategorie';
130$lang['Operating system'] = 'Operační systém';
131$lang['Options'] = 'Nastavení';
132$lang['Other private categories'] = 'Další soukromé kategorie';
133$lang['Page banner'] = 'Banner stránky';
134$lang['Parent category'] = 'Rodičovská kategorie';
135$lang['Path'] = 'Cesta';
136$lang['Permalink'] = 'Pernamentní spojení';
137$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pernamentní spojení %s bylo předtím použito kategorií %s. Nejprve smažte z historie spojení.';
138$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pernamentní spojení musí být složeno ze znaků a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" nebo "/". Nelze použít pouze číslo nebo číslo následované "-"';
139$lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Pernamentní spojení je již využíváno kategorií %s';
140$lang['Permalink history'] = 'Historie pernamentního spojení';
141$lang['Permalinks'] = 'Pernamentní spojení';
142$lang['Permission denied'] = 'Přístup zamítnut';
143$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Přístup povolen díky skupině';
144$lang['Permission granted'] = 'Přístup povolen';
145$lang['Picture informations updated'] = 'Informace o fotografiích aktualizovány';
146$lang['Plugins'] = 'Doplňky';
147$lang['Position'] = 'Pozice';
148$lang['Preferences'] = 'Nastavení';
149$lang['Properties'] = 'Vlastnosti';
150$lang['Random picture'] = 'Náhodná fotografie';
151$lang['Rate date'] = 'Datum hodnocení';
152$lang['Rating by guests'] = 'Hodnocení hosty';
153$lang['Rating'] = 'Hodnocení';
154$lang['Reject All'] = 'Zamítnout všechny';
155$lang['Reject'] = 'Zamítnout';
156$lang['Representant'] = 'Reprezentant';
157$lang['Representation of categories'] = 'Reprezentantativní fotografie pro kategorii';
158$lang['Representative'] = 'Reprezentativní fotografie';
159$lang['Represents'] = 'Reprezentativní fotografie';
160$lang['Save order'] = 'Uložit pořadí';
161$lang['Save to permalink history'] = 'Uložit do historie pernamentního spojení';
162$lang['Select at least one category'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu kategorii';
163$lang['Select at least one picture'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu fotografii';
164$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednoho uživatele';
165$lang['Show info'] = 'Zobrazit informace';
166$lang['Site manager'] = 'Správce stránky';
167$lang['Status'] = 'Stav';
168$lang['Statistics'] = 'Statistiky';
169$lang['Storage category'] = 'Kategorie umístění';
170$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizace hodnocení';
171$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje';
172$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" klíčových slov bylo přidáno';
173$lang['Tag selection'] = 'Výběr klíčových slov';
174$lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Odstranit z košíku vybrané položky';
175$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d klíčových slov bylo odstraněno';
176$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Unable to check for upgrade.';
177$lang['Uninstall'] = 'Odinstalovat';
178$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)'] = 'Použít výchozí řazení (definované v konfiguračním souboru)';
179$lang['User comments validation'] = 'Schválení komentářů uživatelů';
180$lang['Users'] = 'Uživatelé';
181$lang['Validate All'] = 'Schválit všechny';
182$lang['Validate'] = 'Schválit';
183$lang['Validation'] = 'Schválení';
184$lang['Version'] = 'Verze';
185$lang['Virtual categories movement'] = 'Přesun virtuálních kategorií';
186$lang['Virtual categories to move'] = 'Virtuální kategorie k přesunu';
187$lang['Virtual category name'] = 'Název virtuální kategorie';
188$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemůže být smazán';
189$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.';
190$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet';
191$lang['You cannot move a category in its own sub category'] = 'Nelze přesunout kategorii do její vlastní podkategorie';
192$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání';
193$lang['add tags'] = 'Přidat klíčová slova';
194$lang['Adviser'] = 'Průvodce';
195$lang['associate to category'] = 'Přiřadit ke kategorii';
196$lang['associate to group'] = 'Přiřadit ke skupině';
197$lang['Authorized'] = 'Autorizováno';
198$lang['Add a virtual category'] = 'Přidat virtuální kategorii';
199$lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Povolit uživatelům komentovat vybrané kategorie';
200$lang['The name of a category should not be empty'] = 'Jméno kategorie nesmí být prázdné';
201$lang['Lock categories'] = 'Zamknout kategorie';
202$lang['Private category'] = 'Soukromá kategorie';
203$lang['Public category'] = 'Veřejná kategorie';
204$lang['Find a new representant by random'] = 'Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru';
205$lang['Public / Private'] = 'Veřejná / Soukromá';
206$lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Nastavit oprávnění pro vybrané kategorie';
207$lang['Select uploadable categories'] = 'Zvolit kategorie s možností nahrávání obsahu';
208$lang['Virtual category added'] = 'Virtuální kategorie přidána';
209$lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuální kategorie smazána';
210$lang['Category'] = 'Kategorie';
211$lang['Access type'] = 'Druh přístupu';
212$lang['Comments'] = 'Komentáře uživatelů';
213$lang['Information data registered in database'] = 'Data byla uložena do databáze';
214$lang['Default display'] = 'Výchozí zobrazení';
215$lang['History'] = 'Historie';
216$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerie není platné';
217$lang['Main'] = 'Hlavní';
218$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Počet komentářů na stránku musí být číslo mezi 5 a 50 včetně';
219$lang['Configuration'] = 'Konfigurace';
220$lang['confirm'] = 'Potvrdit';
221$lang['Date'] = 'Datum';
222$lang['delete category'] = 'Vymazat kategorii';
223$lang['dissociate from category'] = 'Oddělit od kategorie';
224$lang['dissociate from group'] = 'Oddělit od skupiny';
225$lang['edit category permissions'] = 'Upravit oprávnění ke kategorii';
226$lang['Category informations updated successfully.'] = 'Informace o kategorii byly úspěšně aktualizovány';
227$lang['Authorize upload'] = 'Povolit nahrávání fotografií';
228$lang['elements per page'] = 'Položek na stránce';
229$lang['elements'] = 'Položky';
230$lang['High definition enabled'] = 'Vysoké rozlišení povoleno';
231$lang['File'] = 'Soubor';
232$lang['Filesize'] = 'Velikost souboru';
233$lang['first element added on %s'] = 'první položka přidána %s';
234$lang['Forbidden'] = 'Zakázáno';
235$lang['global mode'] = 'Více najednou';
236$lang['group "%s" added'] = 'skupina "%s" přidána';
237$lang['group "%s" deleted'] = 'skupina "%s" vymazána';
238$lang['group "%s" updated'] = 'skupina "%s" aktualizována';
239$lang['group'] = 'Skupina';
240$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Název skupiny nesmí obsahovat " nebo \' nebo být prázdný.';
241$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto jméno je již používáno pro jinou skupinu.';
242$lang[''] = '';
243$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení';
244$lang['jump to category'] = 'Přejít do kategorie';
245$lang['jump to image'] = 'Přejít na obrázek';
246$lang['leave'] = 'Ponechat';
247$lang['Lock'] = 'Zamknout';
248$lang['Locked'] = 'Uzamknuto';
249$lang['manage category elements'] = 'Spravovat položky kategorie';
250$lang['manage sub-categories'] = 'Spravovat podkategorie';
251$lang['Manage'] = 'Správa';
252$lang['maximum height'] = 'maximální výška';
253$lang['maximum width'] = 'maximální šířka';
254$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávání operace překročilo povolený čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
255$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykonávání překročilo maximální čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
256$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Nastavený čas pro zobrazení seznamu uživatelů byl překročen. Další uživatelé nebudou zobrazeni.';
257$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Nastavený čas pro odeslání zprávy byl překročen. Další zprávy nebudou odeslány.';
258$lang['To send ?'] = 'Odeslat?';
259$lang['Last send'] = 'Naposledy odesláno';
260$lang['email'] = 'E-mail';
261$lang['User'] = 'Uživatel';
262$lang['Complementary mail content'] = 'Doplňkový obsah zprávy';
263$lang['See you soon,'] = 'Nashledanou';
264$lang['Go to'] = 'Přejít na';
265$lang['Hello'] = 'Dobrý den ';
266$lang['New elements were added'] = 'Byly přidány nové fotografie';
267$lang['on'] = ' v ';
268$lang['between'] = 'mezi ';
269$lang['and'] = ' a ';
270$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás přihlásil k odběru novinek e-mailem.';
271$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Přihlášení k odběru novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
272$lang['To subscribe'] = 'Pro přihlášení klikněte na %s .';
273$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'V případě problémů nebo dotazů kontaktujte ';
274$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problémy a dotazy';
275$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás odhlásil z odběru novinek e-mailem.';
276$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odhlášení od odebírání novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
277$lang[', click on'] = ', klikněte na ';
278$lang['To unsubscribe'] = 'Pro odhlášení klikněte na %s .';
279$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Pokud není zadáno, použije se název galerie';
280$lang['Notification'] = 'Oznámení';
281$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Chyba při odesílání zprávy příjemci %s [%s].';
282$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Zpráva odeslána příjemci %s [%s].';
283$lang['%d mail was sent.'] = '%d zpráva odeslána.';
284$lang['%d mails were sent.'] = '%d zpráv odesláno.';
285$lang['%d mail was not sent.'] = '%d zpráva nebyla odeslána.';
286$lang['%d mails were not sent.'] = '%d zpráv nebylo odesláno.';
287$lang['No mail to send.'] = 'Žádná zpráva k odeslání.';
288$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nejsou žádní odběratelé přihlášení pro příjem zprávy.';
289$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Přihlášení odběratelé mohou být zobrazeni pouze pokud existují novinky k upozornění.';
290$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Tato záložka se zobrazuje pouze administrátorovi.';
291$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Nebyl nalezen žádný uživatel pro odebírání novinek e-mailem.';
292$lang['New elements added'] = 'Nové položky byly přidány';
293$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Přihlásit k odběru novinek e-mailem';
294$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odhlásit od odebírání novinek e-mailem';
295$lang['Parameter'] = 'Parametr';
296$lang['Continue processing treatment'] = 'Pokračovat v údržbě';
297$lang['Complementary mail content'] = 'Doplňkový obsah zprávy';
298$lang['Add detailed content'] = 'Odeslat obsah';
299$lang['Send mail as'] = 'Odeslat zprávu jako';
300$lang['Send mail to users'] = 'Odeslat e-mail uživateli';
301$lang['Send'] = 'Odeslat';
302$lang['Options'] = 'Volby';
303$lang['Subscribed'] = 'Přihlášení uživatelé';
304$lang['Subscribe'] = 'Přihlásit';
305$lang['Parameters'] = 'Parametry';
306$lang['Select recipients'] = 'Zvolte příjemce';
307$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Přihlásit/odhlásit uživatele';
308$lang['Unsubscribed'] = 'Nepřihlášení uživatelé';
309$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametrů aktualizováno.';
310$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametrů aktualizováno.';
311$lang['%d user was not updated.'] = '%d uživatel(ů) nebylo aktualizováno.';
312$lang['%d users were not updated.'] = '%d uživatelů nebylo aktualizováno.';
313$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] byl odhlášen od odebírání novinek e-mailem.';
314$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] byl přihlášen k odebírání novinek e-mailem.';
315$lang['%d user was updated.'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
316$lang['%d users were updated.'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
317$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl odebrán ze seznamu přihlášených k odebírání novinek.';
318$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl přidán do seznamu přihlášených  k odebírání novinek.';
319$lang['User %s [%s] added.'] = 'Uživatel %s [%s] přidán.';
320$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Upozornění: přihlášení nebo odhlášení má za následek odeslání e-mailů uživatelům';
321$lang['Send mail on HTML format'] = 'Odesílat zprávy v HTML formátu';
322$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Zahrnout nové skupiny fotografií podle data';
323$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostupné pouze pro zprávy ve formátu HTML';
324$lang['no write access'] = 'nemáte přístupová práva';
325$lang['Permissions'] = 'Oprávnění';
326$lang['private'] = 'soukromé';
327$lang['public'] = 'veřejné';
328$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Provést údržbu nepoužitých RSS vláken';
329$lang['Purge sessions'] = 'Provést údržbu relací';
330$lang['randomly represented'] = 'náhodně reprezentovaní';
331$lang['registration date'] = 'datum registrace';
332$lang['clean'] = 'Vyčistit';
333$lang['remove remote listing.xml file'] = 'Vymazat vzdálený soubor listing.xml';
334$lang['generate listing'] = 'Generovat seznam';
335$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'Generovat soubor listing.xml vzdálené stránky';
336$lang['Create this site'] = 'Vytvořit tuto stránku';
337$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Místní soubor listing.xml byl nalezen pro ';
338$lang['read local listing.xml and update'] = 'číst místní soubor listing.xml a aktualizovat';
339$lang['test'] = 'Test';
340$lang['test this remote site'] = 'Otestovat vzdálenou stránku';
341$lang['remove tags'] = 'Přesunout klíčová slova';
342$lang['Repair and optimize database'] = 'Opravit a optimalizovat databázi';
343$lang['selection'] = 'Výběr';
344$lang['set to'] = 'Nastavit ';
345$lang['singly represented'] = 'samostatně reprezentován';
346$lang['This site already exists'] = 'Tato stránka již existuje';
347$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Vytvořit novou stránku : (zadejte adresu do create_listing_file.php)';
348$lang['created'] = 'Vytvořeno';
349$lang['delete'] = 'Vymazat';
350$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Vymazat tuto stránku a všechny související položky';
351$lang['deleted'] = 'Vymazáno';
352$lang['an error happened'] = 'Došlo k chybě';
353$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'Soubor create_listing_file.php na vzdálené stránce nebyl nalezen';
354$lang['Local'] = 'Místní';
355$lang['Remote'] = 'Vzdálený';
356$lang['synchronize'] = 'Synchronizovat';
357$lang['update the database from files'] = 'Aktualizovat databázi ze souborů';
358$lang['status'] = 'Stav';
359$lang['Directory'] = 'Adresář';
360$lang['sub-categories'] = 'Podkategorie';
361$lang['synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata';
362$lang['target'] = 'Cíl';
363$lang['Thumbnail'] = 'Náhled';
364$lang['title'] = 'Název';
365$lang['Categories management'] = 'Správa kategorií';
366$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavení aplikace Piwigo';
367$lang['Piwigo administration'] = 'Administrace aplikace Piwigo';
368$lang['Edit a category'] = 'Editovat kategorii';
369$lang['Group management'] = 'Správa skupin';
370$lang['User list'] = 'Seznam uživatelů';
371$lang['Modify informations about a picture'] = 'Upravit informace o fotografii';
372$lang['Thumbnail creation'] = 'Vytvořit náhledy';
373$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizace databáze se soubory';
374$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Fotografie čekající na schválení';
375$lang['all'] = 'Vše';
376$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'Fotografie bez náhledu (pouze jpeg nebo png)';
377$lang['height must be a number superior to'] = 'Výška musí být větší než';
378$lang['width must be a number superior to'] = 'Šířka musí být větší než';
379$lang['for the file format'] = 'pro formát souboru';
380$lang['No missing thumbnail'] = 'Nechybí žádný náhled';
381$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Fotografie není dostupná nebo podporovaná';
382$lang['GD version'] = 'Verze GD knihovny';
383$lang['Miniaturization parameters'] = 'Parametry miniaturizace';
384$lang['generated in'] = 'generováno během';
385$lang['Results of miniaturization'] = 'Výsledky miniaturizace';
386$lang['General statistics'] = 'Celková statistika';
387$lang['max time'] = 'nejdelší čas';
388$lang['average time'] = 'průměrný čas';
389$lang['min time'] = 'nejkratší čas';
390$lang['number of miniaturized pictures'] = 'počet miniaturizovaných fotografií';
391$lang['total time'] = 'celkový čas';
392$lang['for this file format'] = 'pro tento formát souboru';
393$lang['unit mode'] = 'jednotlivě';
394$lang['Unlocked'] = 'Odemknuto';
395$lang['unset'] = 'Nenastavovat';
396$lang['Update categories informations'] = 'Aktualizovat informace o kategoriích';
397$lang['Update images informations'] = 'Aktualizovat informace o fotografiích';
398$lang['Synchronize'] = 'Synchronizace';
399$lang['reduce to single existing categories'] = 'Převést do jediné existující kategorie';
400$lang['Choose an option'] = 'Zvolit nastavení';
401$lang['display maximum informations (added categories and elements, deleted categories and elements)'] = 'Zobrazit veškeré informace informací (přidané a odstraněné kategorie a položky)';
402$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verze Piwigo na vzdálené stránce není stejná jako místní';
403$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verze souboru create_listing_file.php na vzdálené stránce musí být stejná jako verze místního souboru';
404$lang['listing.xml file was not found'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen';
405$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen na vzdálené stránce. Tento soubor je generován příkazem Generovat seznam v nastavení Správce stránky';
406$lang['Error list'] = 'Seznam chyb';
407$lang['Errors caption'] = 'Chyby - legenda';
408$lang['Detailed informations'] = 'Detailní informace';
409$lang['File/directory read error'] = 'Chyba při čtení souboru/adresáře';
410$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Soubor nebo adresář není přístupný nebo neexistuje';
411$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :';
412$lang['missing thumbnail'] = 'žádný náhled';
413$lang['categories deleted in the database'] = 'kategorií odstraněno z databáze';
414$lang['elements deleted in the database'] = 'položek odstraněno z databáze';
415$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'fotografií pro synchronizaci metadat';
416$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informace synchronizované z metadat souborů';
417$lang['errors during synchronization'] = 'chyb během synchronizace';
418$lang['categories added in the database'] = 'kategorií přidáno do databáze';
419$lang['elements added in the database'] = 'položek přidáno do databáze';
420$lang['elements updated in the database'] = 'položek aktualizováno v databázi';
421$lang['Search for new images in the directories'] = 'Hledat nové obrázky v kategoriích';
422$lang['added'] = 'přidáno';
423$lang['deleted'] = 'smazáno';
424$lang['Metadata synchronization results'] = 'Výsledky synchronizace metadat';
425$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'pouze simulace přidání (nebudou učiněny žádné změny v databázi)';
426$lang['[Simulation]'] = '[Simulace]';
427$lang['directories + files'] = 'adresáře + soubory';
428$lang['only directories'] = 'pouze adresáře';
429$lang['synchronize files structure with database'] = 'synchronizovat strukturu souborů s databází';
430$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'synchronizovat metadata souborů s databází';
431$lang['even already synchronized elements'] = 'zahrnout i dříve synchronizované položky';
432$lang['Used metadata'] = 'Použitá metadata';
433$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Název adresářů a souborů musí být tvořen písmeny, čísly, "-", "_" nebo "."';
434$lang['wrong filename'] = 'chybný název souboru';
435$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
436$lang['user "%s" added'] = 'uživatel "%s" přidán';
437$lang['User status'] = 'Stav uživatele';
438$lang['user_status_admin'] = 'Administrátor';
439$lang['user_status_generic'] = 'Generic';
440$lang['user_status_guest'] = 'Host';
441$lang['user_status_normal'] = 'Uživatel';
442$lang['user_status_webmaster'] = 'Administrátor';
443$lang['Virtual category'] = 'Virtuální kategorie';
444$lang['Waiting'] = 'Ke schválení';
445$lang['default'] = 'výchozí';
446$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Přepnout vlastnost \'základní skupina\'';
447$lang['Advanced features'] = 'Rozšířené vlastnosti';
448$lang['Not linked elements'] = 'Nepřipojené položky';
449$lang['Specials'] = 'Ostatní';
450$lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Soubory se stejným názvem ve více než jedné fyzické kategorii';
451$lang['Overall'] = 'Celkově';
452$lang['Year'] = 'Rok';
453$lang['Month'] = 'Měsíc';
454$lang['Day'] = 'Den';
455$lang['Pages seen'] = 'Prohlédnuto stránek';
456$lang['Pictures'] = 'Fotografie';
457$lang['Time'] = 'čas';
458$lang['IP'] = 'IP';
459$lang['Element'] = 'Fotografie';
460$lang['Section'] = 'sekce';
461$lang['Tags'] = 'Klíčová slova';
462$lang['Save page visits by guests'] = 'Ukládat stránky navštívené hosty';
463$lang['Save page visits by users'] = 'Ukládat stránky navštívené uživateli';
464$lang['Save page visits by administrators'] = 'Ukládat stránky navštívené administrátory';
465$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informační e-mail byl poslán skupině "%s';
466$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslat informační e-mail uživatelům skupiny';
467$lang['Group'] = 'Skupina';
468$lang['[%s] Come to visit the category %s'] = '[%s] Navštívilo kategorii %s';
469$lang['Hello,'] = 'Dobrý den,';
470$lang['See you soon.'] = 'Nashledanou.';
471$lang['Come to discover the category:'] = 'Navštivte kategorii:';
472$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu';
473$lang['none'] = 'žádný';
474$lang['high'] = 'vysoký';
475$lang['other'] = 'jiný';
476$lang['Element type'] = 'Typ položky';
477$lang['Image id'] = 'ID fotografie';
478$lang['Summary'] = 'Souhrn';
479$lang['%d line filtered'] = '%d řádka filtrována';
480$lang['%d lines filtered'] = '%d řádek filtrováno';
481$lang['%d guest'] = '%d host';
482$lang['%d guests'] = '%d hostů';
483$lang['Hour'] = 'Hodina';
484$lang['guest'] = 'host';
485$lang['default values'] = 'výchozí hodnoty';
486$lang['High filesize'] = 'Příliš velký soubor';
487$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Uživatele host nelze vymazat';
488$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Výchozího uživatele nelze vymazat';
489$lang['Purge history detail'] = 'Provést údržbu detailů historie';
490$lang['Purge history summary'] = 'Provést údržbu celé historie';
491$lang['Check integrity'] = 'Zkontrolovat integritu';
492$lang['Anomaly'] = 'Anomálie';
493$lang['Correction'] = 'Oprava';
494$lang['Automatic correction'] = 'Automatická oprava';
495$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatická oprava není možná';
496$lang['Correction applied with success'] = 'Oprava úspěšně provedena';
497$lang['Correction applied with error'] = 'Oprava se nezdařila';
498$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d anomálie detekována.';
499$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d anomálií detekováno.';
500$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomálie byla opravena.';
501$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d anomálií bylo opraveno.';
502$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomálie byla opravena.';
503$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d anomálií nebylo opraveno.';
504$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Více informací naleznete na %s a %s';
505$lang['the forum'] = 'fórum';
506$lang['the wiki'] = 'wiki';
507$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s není korektní soubor - EXIF není podporován';
508$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s musí být nastaven na false v souboru config_local.inc.php';
509$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Hlavní uživatel "host" neexistuje';
510$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Stav hlavního uživatele "host" je chybný';
511$lang['Default user does not exist'] = 'Výchozí hlavní uživatel neexistuje';
512$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hlavní uživatel "administrátor" neexistuje';
513$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Stav hlavního uživatele "administrátor" je chybný';
514$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Uživatel "%s" vytvořen s heslem "%s"';
515$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Stav uživatele "%s" aktualizován';
516$lang['add new elements to caddie'] = 'přidat nové položky do košíku';
517$lang['No display'] = 'Bez zobrazení';
518$lang['Classic display'] = 'Běžné zobrazení';
519$lang['Hoverbox display'] = 'Zobrazit při najetí myší';
520$lang['Thumbnails'] = 'Náhledy';
521$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mailová adresa je povinná pro všechny uživatele';
522$lang['Minimum privacy level'] = 'Nejnižší stupeň ochrany soukromí';
523$lang['Privacy level'] = 'Stupeň ochrany soukromí';
524$lang['Level 0'] = '---';
525$lang['Level 1'] = 'Kontakty';
526$lang['Level 2'] = 'Přátelé';
527$lang['Level 4'] = 'Rodina';
528$lang['Level 8'] = 'Administrátoři';
529$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Znovu spustit kontrolu integrity';
530$lang['Check all'] = 'Vybrat vše';
531$lang['Uncheck all'] = 'Zrušit výběr';
532$lang['Check automatic corrections'] = 'Vybrat automatické opravy';
533$lang['Apply selected corrections'] = 'Provést vybrané opravy';
534$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorovat vybrané anomálie';
535$lang['Refresh'] = 'Aktualizovat';
536$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomálie bude ignorována do nové verze aplikace';
537$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Provedením opravy anomálie se zruší její ignorace';
538$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomálie byla ignorována.';
539$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomálií bylo ignorováno.';
540$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Doplňky vyžadující aktualizaci';
541$lang['Plugins up to date'] = 'Aktuální doplňky';
542$lang['Plugin versions can\'t be checked'] = 'Nelze zjistit verze doplňků';
543$lang['Current<br>version'] = 'Současná<br>verze';
544$lang['Available<br>version'] = 'Dostupná<br>verze';
545$lang['Automatic upgrade'] = 'Automatická aktualizace';
546$lang['Download file'] = 'Stáhnout soubor';
547$lang['Plugin list'] = 'Seznam doplňků';
548$lang['Check for updates'] = 'Zkontrolovat aktualizace';
549$lang['Other plugins'] = 'Další doplňky';
550$lang['Last revisions'] = 'Poslední revize';
551$lang['Delete'] = 'Vymazat';
552$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Přejete si odstranit tento doplněk?';
553$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Přejete si nainstalovat tento doplněk?';
554$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Přejete si nainstalovat tuto aktualizaci? Je potřeba ověřit, jestli stávající verzi není nutné nejdříve odinstalovat.';
555$lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s byl úspěšně aktualizován.';
556$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Doplněk byl úspěšně nainstalován';
557$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Doplněk je potřeba aktivovat v seznamu doplňků.';
558$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Nelze vytvořit dočasný soubor.';
559$lang['Can\'t download archive.'] = 'Nelze stáhnout archiv.';
560$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Archiv nelze rozbalit nebo přečíst.';
561$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Během rozbalování došlo k chybě (%s).';
562$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prosím zkontrolujte oprávnění pro adresář "plugins" včetně podadresářů (CHMOD).';
563$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Nelze se připojit k serveru.';
564$lang['Purge compiled templates'] = 'Provést údržbu šablon';
565$lang['Caddie is currently empty'] = 'Košík je prázdný';
566$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
567$lang['Show upload link every time'] = 'Vždy zobrazit odkaz pro nahrání fotografie';
568$lang['User access level to upload'] = 'Povolit uživatelům nahrávat fotografie na server';
569$lang['ACCESS_0'] = 'Volný přístup';
570$lang['ACCESS_1'] = 'Přístupné všem';
571$lang['ACCESS_2'] = 'Přístupné přihlášeným';
572$lang['ACCESS_3'] = 'Přístupné administrátorům';
573$lang['ACCESS_4'] = 'Přístupné správcům';
574$lang['ACCESS_5'] = 'Nepřístupné';
575$lang['Support'] = 'Podpora';
576$lang['Documentation'] = 'Dokumentace';
577$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Je dostupná nová verze Piwigo.';
578$lang['Piwigo Administration'] = 'Administrace Piwigo';
579$lang['Piwigo version'] = 'Verze Piwigo';
580$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Používáte nejnovější verzi Piwigo.';
581$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Používaná verze %s [%s] není kompatibilní s požadovanou verzí [%s]';
582$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Je nutné aktualizovat systém pokud chcete využívat všechny funkce aplikace - jinak nemusí aplikace pracovat správně nebo vůbec';
583$lang['Deleted on'] = 'Vymazáno';
584$lang['Last hit'] = 'Poslední zobrazení';
585$lang['GD library is missing'] = 'GD knihovna neexistuje';
586$lang['Templates'] = 'Šablony';
587$lang['Extend for templates'] = 'Rozšířit pro šablony';
588$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Nahradit původní šablony uživatelskými z podadresáře template-extension';
589$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Nahradit uživatelskými šablonami';
590$lang['Original templates'] = 'Původní šablony';
591$lang['Optional URL keyword'] = 'Volitelné klíčové slovo URL';
592$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Nastavení šablon bylo uloženo.';
593$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Všechny změny byly úspěšně dokončeny.';
594$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Změny byly dokončeny s několika chybami.';
595$lang['Modify information'] = 'Upravit informace';
596$lang['edit category informations'] = 'upravit informace o kategorii';
597$lang['nothing'] = 'prázdné';
598$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými';
599$lang['manage image ranks'] = 'spravovat hodnocení fotografií';
600$lang['Manage image ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií';
601$lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení';
602$lang['No element in this category'] = 'Kategorie neobsahuje žádné položky';
603$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo';
604$lang['ranks'] = 'hodnocení';
605$lang['Drag to re-order'] = 'Pořadí změníte táhnutím myši';
606$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Rychlá místní synchronizace';
607$lang['No photo can be deleted'] = 'Fotografie nemůže být vymazána';
608$lang['Delete selected photos'] = 'Vymazat vybrané fotografie';
609$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotografie vymazána';
610$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotografií vymazáno';
611$lang['Downloads'] = 'Staženo';
612$lang['Released on'] = 'Vydáno';
613$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení';
614
615// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
616$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
617$lang['Drop into category'] = 'Zpět do kategorie';
618$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole';
619$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
620$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povolte zápis (chmod 777,644,atd.) do "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
621$lang['existing category'] = 'stávající kategorie';
622$lang['create a new category'] = 'Založit novou Kategorii';
623$lang['Category name'] = 'Název kategorie';
624$lang['Category "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána';
625$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrát fotografie';
626$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahráno';
627$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Uroveň soukromí údajú nastaven na "%s"';
628$lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií';
629$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovat tento soubor %d fotografií';
630$lang['Select files'] = 'Výběr souborů';
631$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG soubory nebo ZIP archivy s JPEG soubory prosím.';
632
633// missing translations 2.1.0
634$lang['Processing treatment.'] = 'Provádím údržbu.';
635$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkejte...';
636$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Zpravodaj';
637$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Přihlašte se k odběru Piwigo zpravodaje, aby jste byli informování o novinkách. Dostanete tak e-mail, když bude k dispozici nová verze Piwigo (která může obsahovat bezpečnostní záplatu, o čemž je důležité být informován) a nebo v případě důležitých novinek v projektu. Jedná se jen o několik mailů ročně.';
638$lang['Subscribe %s'] = 'Přihlásit %s';
639$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Přihlásit %s k Zpravodaji Piwigo';
640$lang['Purge search history'] = 'Odstranit historii hledání';
641$lang['Hide'] = 'Skrýt';
642$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Chybí heslo. Prosím napište heslo.';
643$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Chybí potvrzení hesla. Prosím potvrďte vybrané heslo.';
644$lang['Password confirmation error.'] = 'Chyba při potvrzení hesla.';
645$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Povolit uzivatelům upravovat jejich vlastní komentáře';
646$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Povolit uzivatelům mazat jejich vlastní komentáře';
647$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je upraven komentář';
648$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je smazán komentář';
649$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Starý pernamentní odkaz nemůže být smazán!';
650$lang['Hit'] = 'Zobrazení';
651$lang['Tools'] = 'Nástroje';
652$lang['Photos'] = 'Fotografie';
653$lang['Themes'] = 'Témata';
654$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Informace jak používat Piwigo';
655$lang['Order alphanumerically'] = 'Seřadit podle abecedy';
656$lang['Order alphanumerically reverse'] = 'Seřadit podle sestupně abecedy';
657$lang['Installed Themes'] = 'Instalovaná témata';
658$lang['Add New Theme'] = 'Přidat nové téma';
659$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zakázat použití tohoto tématu uživatelům';
660$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Nastavit výchozí téma pro nezaregistrované a nové uživatele';
661$lang['unknown'] = 'neznámý';
662$lang['Everybody'] = 'Každý';
663$lang['Who can see these photos?'] = 'Kdo může vidět tyto fotografie?';
664$lang['Who can see this photo?'] = 'Kdo může vidět tuto fotografii?'; 
665$lang['Pending Comments'] = 'Nevyřízené komentáře';
666$lang['... or switch to the old style form'] = '... nebo přepněte na původní styl';
667$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... nebo přepněte na formát vícenásobných souborů';
668$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální šířka webovské stránky musí být číslo mezi %d a %d';
669$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální výška webovské stránky musí být číslo mezi %d a %d';
670$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu fotografie pro web musí být číslo mezi %d and %d';
671$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální šířka náhledu obrázku musí být číslo mezi %d a %d';
672$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální výška náhledu obrázku musí být číslo mezi %d a %d';
673$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu náhledu fotografie musí být číslo mezi %d a %d';
674$lang['Settings'] = 'Nastavení';
675$lang['Web size photo'] = 'Velikost fotografie pro web';
676$lang['Resize'] = 'Změnit velikost';
677$lang['Maximum Width'] = 'Maximální šířka';
678$lang['pixels'] = 'bodů';
679$lang['Maximum Height'] = 'Maximální výška';
680$lang['Image Quality'] = 'Kvalita formátu';
681$lang['Save Settings'] = 'Uložit nastavení';
682$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavení bylo uloženo';
683$lang['Active Themes'] = 'Aktivní témata';
684$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'nastavte přístup pro zápis do adresáře "%s"';
685$lang['Administration Home'] = 'Úvodní stránka administrace';
686$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Kategorie seřazeny podle abecedy';
687$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Kategorie seřazeny sestupně podle abecedy';
688$lang['Change Admin Colors'] = 'Změňte barvy administrace';
689$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte toto téma';
690$lang['Directory does not exist'] = 'Adresář neexistuje';
691$lang['Download,'] = 'Stáhnout,';
692$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronizace';
693$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Získat podporu na fóru Piwigo';
694$lang['Help Me'] = 'Pomoc';
695$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Toto téma nemůže být aktivováno, protože chybí rodičovské téma: %s';
696$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Toto téma nemůže být zrušeno, protože na něm závisí další témata: %s';
697$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktivní témata';
698$lang['Install on your computer,'] = 'Instalovat na Váš počítač,';
699$lang['Make this theme available to users'] = 'Zpřístupnit uživatelům';
700$lang['Page end'] = 'Konec stránky';
701
702$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání fotografií';
703$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čtěte Piwigo dokumentaci';
704$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Spusťte pLoader a přidejte Vaše fotografie.';
705$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Přepnout na světlé nebo tmavé barvy pro administraci';
706$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Téma bylo úspěšně nainstalováno';
707$lang['Visit Gallery'] = 'Navštívit galerii';
708$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Navštívit Piwigo projektový web portál';
709$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je <em>Piwigo nahrávání</em>. pLoader připraví Vaše fotografie na Vašem počítači a nahraje je na Vaši Piwigo foto galerii.';
710$lang['Guest Settings'] = 'Nastavení pro hosty';
711$lang['Main Page'] = 'Hlavní strana';
712$lang['Photo Page'] = 'Strana fotografie';
713$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktivovat navigační lištu';
714$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivovat navigační náhledy';
715$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivovat ikonu "%s"';
716$lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivovat pole "%s"';
717$lang['Photo Properties'] = 'Vlastnosti fotografie';
718$lang['Allow user customization'] = 'Povolit uživatelskou úpravu nastavení';
719$lang['Languages'] = 'Jazyky';
720$lang['Installed Languages'] = 'Instalované jazyky';
721$lang['Add New Language'] = 'Přidat nový jazyk';
722$lang['Language has been successfully installed'] = 'Jazyk byl úspěšně nainstalován';
723$lang['Select:'] = 'Vybrat:';
724$lang['None'] = 'Žádný';
725$lang['Invert'] = 'Obrátit';
726$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Není možno deaktivovat toto téma, potřebujete alespoň jedno téma.';
727$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status administrátora je požadován.';
728$lang['Bound Theme'] = 'Svázat téma';
729$lang['Allow rating'] = 'Povolit hodnocení';
730$lang['Select at least one comment'] = 'Vyberte alespoň jeden komentář';
731$lang['Active Plugins'] = 'Aktivovat doplňky';
732$lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivovat doplňky';
733$lang['Missing Plugins'] = 'Chybějící doplňky';
734$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenainstalované doplňky';
735$lang['By %s'] = 'od %s';
736$lang['Visit plugin site'] = 'navštivte web portál doplňku';
737$lang['Active Languages'] = 'Aktivní jazyky';
738$lang['Delete this language'] = 'Odstranit tento jazyk';
739$lang['Forbid this language to users'] = 'Znepřístupnit tento jazyk uživatelům';
740$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, nejprve vyberte jiný výchozí jazyk.';
741$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, potřebujete alespoň jeden jazyk.';
742$lang['Inactive Languages'] = 'Deaktivované jazyky';
743$lang['Make this language available to users'] = 'Zpřístupnit tento jazyk uživatelům';
744$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavit jako výchozí jazyk pro nezaregistrované a nové uživatele';
745$lang['Add Photos'] = 'Přidat fotografie';
746$lang['Download'] = 'Stáhnout';
747$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující klíčové slovo byl odstraněn';
748$lang['Miscellaneous'] = 'Různé';
749$lang['User Upload'] = 'Uživatelské nahrání fotografií';
750$lang['Virtual Links'] = 'Virtuální odkazy';
751$lang['There is no other language available.'] = 'Není dostupný žádný další jazyk.';
752$lang['There is no other plugin available.'] = 'Není dostupný žádný další doplněk.';
753$lang['There is no other theme available.'] = 'Není dostupné žádné další téma.';
754$lang['Add another set of photos'] = 'Přidat další množinu fotografií';
755$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Není možno ověřit zda exituje nová verze.';
756$lang['user_status_generic'] = 'Všeobecné';
757$lang['IP'] = 'IP';
758// missing translations
759$lang['By rank'] = 'Podle hodnoceni';
760$lang['Manual order'] = 'Řazeno ručně';
761$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Pořadí položek v menu bylo úspěšně aktualizováno.';
762$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Toto téma nebylo navrženo tak, aby bylo přímo aktivovatelné';
763
764?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.