source: branches/2.1/language/lv_LV/help/cat_modify.html @ 7728

Revision 7728, 5.4 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[branche 2.1] help - add lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<h2>Rediģēt kategoriju</h2>
2
3<h3>Informācija</h3>
4
5<ul>
6
7<li><strong>nosaukums</strong>: pārdēvē kategoriju (virtuāla pārdēvēšana fiziskas kategorijas gadījumā).</li>
8
9<li><strong>apraksts>: īss apraksts, kas dod galveno informāciju par saturu,
10   šis teksts izvietots sīkbilžu lapas apakšā.</li>
11
12</ul>
13
14<h3>Pārvietot</h3>
15
16<p>Ja kategorija ir virtuāla to var pārvietot. Pārvietot kategoriju nozīmē izmainīt tās pamatkategoriju.</p>
17
18<h3>Izvēles iespējas</h3>
19
20<ul>
21
22<li><strong>Piekļuves tips</strong>: Piekļuves atļauju pārvaldība. Ja padarāt kategoriju privātu, visas tai radniecīgās apakškategorijas kļūst privātas.Ja padarāt kategoriju publiski pieejamu, tad arī visas tai radniecīgās apakškategorijas kļūst pieejamas.</li>
23
24<li><strong>Bloķēšana</strong>: Kategorija un tās apakškategorijas uz profilakses laiku tiks slēgtas piekļuvei.</li>
25
26<li><strong>Komentāri</strong>: Ļauj lietotājiem komentēt šīs kategorijas elementus.</li>
27
28<li><strong>Atļauja augšupielādēt</strong>: Atļauj lietotājiem augšupielādēt attēlu failus. Šī iespēja dota tikai fiziskām (nevis virtuālām) kategorijām.</li>
29
30</ul>
31
32<p>Šīs iespējas pieejamas arī no "Properties" (rekvizītu) pārvaldes loga (logi <span class="pwgScreen">Augšuplāde</span>, <span class="pwgScreen">Komentāri</span>, <span class="pwgScreen">Boķēšana</span>, <span class="pwgScreen">Publisks/Privāts</span>, <span class="pwgScreen">Pārstāvis</span> pieejams no <span class="pwgScreen">Administrēšana, Kategorijas, Rekvizīti</span>).</p>
33
34<h3>Kārtošanas secība</h3>
35
36<p>Lieto attēlu kārtošanas secību pēc noklusējuma.</p>
37
38<p>Norāda vai šī lietu kārtošanas secība attiecas arī uz apakškategorijām.</p>
39
40<p>Izvēlas atbilstošus kārtošanas kritērijus šai kategorijai.</p>
41<ul>
42<li><strong>Izveides datums</strong>: Attēla uzņemšanas datums</li>
43<li><strong>Iesūtīšanas datums</strong>: Sinhronizācijas datums</li>
44<li><strong>Vidējai vērtējums (*)</strong>: Apmeklētāja novērtējums var izmainīt vidējo vērtējumu </li>
45<li><strong>Visvairāk apmeklētais (*)</strong>: Tekošais apmeklējums var izmainīt visvairāk apmeklēto secību</li>
46<li><strong>Faila nosaukums</strong>: Vārds, kas piešķirts informācijas laukā</li>
47<li><strong>Id</strong>: Iekšējais Id (tekošajām kategorijām ir augstāks id kā vecākajām</li>
48
49</ul>
50<p><strong>(*)</strong>Brīdinājums: ieteikums izmēģināt šos kārtošanas kritērijus, jo tie var dod arī neparedzamus rezultātus.</p>
51
52
53<h3>Pārstāvība</h3>
54
55<p>Kategoriju pārstāv sīkbilde galvenajā lapā (<span class="pwgScreen">category.php</span>) lai pārstāvētu kategoriju, kad tajā ir tikai apakškategorijas un neviena tieša elementa (tāpat kā pamatkategorija).</p>
56
57<p>Ir 4 dažādi veidi kā noformēt kategoriju pārstāvošo attēlu :</p>
58
59<ul>
60
61<li><span class="pwgScreen">Attēla lapa</span>: viena no pogām ļauj Jums iestatīt patlabanējo attēlu kā šo kategoriju reprezentējošo attēlu. Šī darbība pieejama tikai administratoriem.</li>
62
63<li><span class="pwgScreen">Informācijas par attēlu modificēšana</span> administrācijā. Šis logs pieejams no <span class="pwgScreen">picture.php</span> vai <span class="pwgScreen">Grupas vadības</span> <em> vienības režīmā </em>. Detaļas skatiet šī loga palīgā.</li>
64
65<li><span class="pwgScreen">Administrēšana, Kategorijas, Rekvizīti, Pārstāvība</span>. Detaļas skatiet šī loga palīgā.</li>
66
67<li><span class="pwgScreen">Kategorijas rediģēšana</span> (esošais logs).</li>
68
69</ul>
70
71<p>Pārstāvniecības izvēle atkarīga no <code>allow_random_representative</code> konfigurācijas parametriem failā (see <span class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
72
73<p>Noklusēšanas režīmā (<code>allow_random_representative</code> set to false),
74katra kategorija, kas satur vismaz vienu elementu, ir pārstāvēta ar fiksētu elementu. Kad pārstāvība noteikta (pie kategorijas izveides), to var nomainīt tikai administrators. Gadījuma, ja pārstāvība nav atbilstoša, Jūs varat mēģināt <strong>Atrast jaunu pārstāvi izmantojot nejaušu izvēli</strong>.</p>
75
76<p>Ja <code>allow_random_representative</code> konfigurācijas parametrs ir patiesā (true) stāvoklī, elementus saturošajai kategorijai var nebūt fiksētas pārstāvības. Vienkārši lietojiet <strong>Dzēst pārstāvi</strong> pogu.</p>
77
78<p>Ja kategorijā ir tikai apakškategorijas un neviena elementa, to tik un tā var pārstāvēt jebkurš elements ņemts no <span class="pwgScreen">Informācijas par attēlu modificēšanas</span> loga. Vienīgā aktīvā iespēja esošajā logā ir <strong>Dzēst pārstāvi</strong> poga.</p>
79
80<h3>Sasaistīt visus kategorijas elementus ar jaunu kategoriju</h3>
81
82<ul>
83
84<li><strong>Virtuālās kategorijas nosaukums</strong>: Jaunizveidojamās kategorijas nosaukums, visi esošās kategorijas attēli tiks sasaistīti ar jaunizveidoto kategoriju.</li>
85
86<li><strong>Pamatkategorija</strong>: Vieta, kur tiks veidota jauna kategorija, atstājiet tukšu, lai izveidotu to saknes mapē.</li>
87
88</ul>
89
90<h3>Sasaistīt visu kategoriju elementus ar esošajām kategorijām</h3>
91
92<ul>
93
94<li><strong>Kategorijas</strong>: Izvēlietie mērķa kategoriju.</li>
95
96</ul>
97
98<h3>Informācijas nosūtīšana ar e-pastu grupas biedriem</h3>
99
100<ul>
101
102<li><strong>Grupa</strong>: saņēmēju grupa</li>
103
104<li><strong>Pasta saturs</strong>: Brīvs teksta ziņojums priekš viņiem.</li>
105
106</ul>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.