source: branches/2.1/language/lv_LV/help/cat_perm.html @ 7681

Revision 7681, 649 bytes checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[branche 2.1] help - add lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<h2>Kategoriju piekļuves atļauju pārvaldīšana</h2>
2
3<p>Šis logs pieejams tikai privātajām kategorijām. Šeit var atlasīt lietotājus un grupas, kas autorizējušās dotajai kategorijai.</p>
4
5<h3>Grupas</h3>
6
7<p>Jūs varat liegt vai dot iespēju grupām piekļūt dotajai kategorijai. Modificējot grupu autorizācijas parametrus, lietotājiem, kas pieder pie šīm grupām, var tikt liegta vai atļauta apiekļuve kategorijai.</p>
8
9<h3>Lietotāji</h3>
10
11<p> Jūs varat liegt vai dot iespēju piekļūt atsevišķiem lietotājiem. Lietotājiem, kuriem ir piekļuves atļauja caur grupām, var aizliegt piekļuvi ar izņēmuma procedūru.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.