source: branches/2.1/language/sv_SE/help/thumbnail.html @ 8142

Revision 8142, 1.2 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[branches 2.1] - help - add sv_SE Thanks to Jonas

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<h2>Miniatyrer skapande</h2>
2
3<p>Den här sidan kan du skapa saknas miniatyrer. Det rekommenderas inte att använda den här funktionen, om ditt galleri finns på en delad server.</p>
4
5<dl>
6
7  <dt>GD version</dt>
8
9  <dd>GD är bilden manipulera bibliotek för PHP. Välj den version
10   som är installerat på din server. Du kommer att bli varnad av ett felmeddelande om du väljer sort, Gå tillbaka till föregående sida med din webbläsare och välja den andra versionen. Om ingen
11   version som fungerar så stödjer inte din server GD.</dd>
12
13  <dt>Bredd och höjd</dt>
14
15  <dd>Max miniatyrer dimensioner. Original proportionerna
16   bevaras. Standardvärdena kan ändras med hjälp konfigurationsinställningar <code>tn_width</code> och
17<code>tn_height</code> (se <span
18class="filename">include/config_default.inc.php</span> file).</dd>
19
20  <dt>Antal miniatyrer att skapa</dt>
21
22  <dd>Försök inte att krympa för många bilder på en gång. Miniatyrisering process använder mycket CPU. Om din Piwigo galleri ligger på ett webhotell så kan för hög CPU-last kan leda till indragning av din webbplats.</dd>
23
24  <dt>Filformat</dt>
25
26  <dd>Miniatyrer skapas i JPEG-format. De
27   kan skapas från PNG och JPEG-bilder bara.</dd>
28
29</dl>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.