source: extensions/AddInfo/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 25252

Revision 25252, 987 bytes checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[addinfo] Update sk_SK, thanks to : Jimako

Line 
1<?php
2$lang['addinfo_h2'] = 'Správa dodatočných informácii na stránke fotografie';
3$lang['addinfo_complete'] = 'Dodatočné informácie - Doplnok Dodatočné informácie';
4$lang['addinfo_insing'] = 'vloženie hodnoty do databázy';
5$lang['addinfo_explication'] = 'Prezentácia';
6$lang['addinfo_explication_help'] = 'Tento doplnok je príkladom pridávania informácií do fotografií, jeho použitie si musíte prispôbiť';
7$lang['addinfo_explication_update non'] = 'Nahradenie INFO1, INFO2, INFO3';
8$lang['addinfo_explication_update non_help'] = 'Vo vašom jazykovom súbore by ste mali doplniť:<br>
9$lang[\'addinfo_info1\'] = \'názov, ktorý chcete pre infos1\'; <br>
10$lang[\'addinfo_info2\'] = \'názov, ktorý chcete pre infos2\'; <br>
11$lang[\'addinfo_info3\'] = \'názov, ktorý chcete pre infos3\'; <br>';
12$lang['addinfo_info1'] = 'INFO1';
13$lang['addinfo_info2'] = 'INFO2';
14$lang['addinfo_info3'] = 'INFO3';
15$lang['Add information before'] = 'Pridať informácie pred';
16
17?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.