source: extensions/BatchDownloader/language/hu_HU/plugin.lang.php @ 23420

Revision 23420, 6.6 KB checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[batch_downloader] Update hu_HU, thanks to : samli

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Cancel this download'] = 'Letöltés megszakítása';
24$lang['Download all pictures of this selection'] = 'Az összes kiválasztott kép letöltése';
25$lang['User collection'] = 'Felhasználó készlet';
26$lang['Confirm the download of %d pictures?'] = '%d kép letöltése. Megerősíti?';
27$lang['The archive is downloading, if the download doesn\'t start automatically please <a href="%s">click here</a>'] = 'Archívum letöltése. Ha a letöltés nem indul el automatikusan, <a href="%s">kattintson ide</a>';
28$lang['Remove all finished downloads'] = 'Összes letöltés befejeztével eltávolítás';
29$lang['Remove from download set'] = 'Letöltés készlet eltávolítása';
30$lang['Archive comment'] = 'Archívum megjegyzés';
31$lang['Archive prefix'] = 'Archívum előtag';
32$lang['Archives'] = 'Archívumok';
33$lang['Delete downloads after'] = 'Törlés letöltés után';
34$lang['Maximum number of photos per download set'] = 'Képek maximális száma / letöltés készlet';
35$lang['Maximum photo size'] = 'Maximális képméret';
36$lang['Maximum size of each archive (in Megabytes)'] = 'Archívum maximális mérete (Megabájtban)';
37$lang['Number of archives'] = 'Archívumok száma';
38$lang['Number of images'] = 'Képek száma';
39$lang['User groups'] = 'Felhasználói csoportok';
40$lang['Whole gallery'] = 'Teljes galéria';
41$lang['done'] = 'kész';
42$lang['download'] = 'letöltés';
43$lang['hours'] = 'óra';
44$lang['Total size'] = 'Teljes méret';
45$lang['Set type'] = 'Típus kiválasztása';
46$lang['Generate ZIP'] = 'ZIP fájl létrehozása';
47$lang['Random'] = 'Véletlen';
48$lang['Return to download page'] = 'Vissza a letöltési oldalra';
49$lang['Batch Downloader'] = 'Kötegelt letöltő';
50$lang['Delete this set'] = 'Készlet törlése';
51$lang['Download history'] = 'Letöltés előzmények';
52$lang['Download info'] = 'Letöltés adatok';
53$lang['Download links'] = 'Letöltés hivatkozások';
54$lang['Download permissions'] = 'Letöltés engedélyek';
55$lang['Download set deleted'] = 'Letöltés készlet törölve';
56$lang['Downloads'] = 'Letöltések';
57$lang['Edit the set'] = 'Készlet szerkesztése';
58$lang['Estimated size'] = 'Becsült méret';
59$lang['You can not edit this set'] = 'Nem tudja szerkeszteni a készletet';
60$lang['<b>Warning:</b> all files will be deleted within %d hours'] = '<b>Figyelem:</b> azösszes fájl törlésre kerül %d órán belül';
61$lang['Estimated number of archives'] = 'Archívum becsült száma';
62$lang['You choose to download %d pictures, but the system is limited to %d. You can edit the set, or the last %d pictures will not be downloaded.'] = '%d képet választott ki letöltésre, de a rendszer csak %d képet tud letölteni. Szerkessze a készletet, vagy az utolsó %d kép nem fog letöltődni.';
63$lang['Unable to find ZipArchive PHP extension, Batch Downloader will use PclZip instead, but with degraded performance.'] = 'Nem található ZipArchive PHP kiterjesztés, a Batch Downloader a pclzip-et fogja használni helyette, de csökkenti a teljesítményt.';
64$lang['Warning: Only registered users can use Batch Downloader.'] = 'Figyelem: Csak regisztrált felhasználók használhatják a Batch Downloader-t.';
65$lang['Warning: ZipArchive doesn\'t accept special characters like accentuated ones, angle quotes (») and non-latin alphabets.'] = 'Figyelem: a ZIP archívum nem tartalmazhat speciális, ékezetes karaktereket, idézőjelet, (») vagy a nem latin abc betűit.';
66$lang['Cancel this set'] = 'Készlet visszavonása';
67$lang['Starting download Archive #%d will destroy Archive #%d, be sure you finish the download. Continue ?'] = 'Archívum #%d letöltése az Archívum megsemmisítéséhez vezet, győződj meg róla, hogy befejezted a letöltést mielőtt folytatod';
68$lang['What can be downloaded?'] = 'Mi letölthető?';
69$lang['real number of archives can differ'] = 'Az archívum valós számai különbözőek lehetnek';
70$lang['No result'] = 'Nincs találat';
71$lang['%d MB'] = '%d MB';
72$lang['Archive #%d (already downloaded)'] = ' #%d archívum (letölthető)';
73$lang['Archive #%d (pending)'] = '#%d archívum (folyamatban)';
74$lang['Archive #%d (ready)'] = '#%d archívum (kész)';
75$lang['Please wait, your download is being prepared. This page will automatically refresh when it is ready.'] = 'Kérem várjon, a letöltés készül. Amikor kész, az oldal automatikusan frissül.';
76$lang['Preparation'] = 'Előkészítés';
77$lang['Unknown'] = 'Ismeretlen';
78$lang['Delete previous archive when starting to download another one'] = 'Újabb archívum letöltés indításakor törölje az előzőt';
79$lang['Don\'t download archives through PHP'] = 'Ne töltsön le archívumokat PHP-n keresztül';
80$lang['It saves space on the server but doesn\'t allow to restart failed downloads.'] = 'Helyet takarít meg a szerveren, de nem teszi lehetővé a sikertelen letöltések újraindítását.';
81$lang['Only check if you are experiencing corrupted archives with ZipArchive.'] = 'Csak akkor használja, ha azt tapasztalja, hogy sérült a ZipArchive archívum.';
82$lang['Only check if your host complains about high PHP usage.'] = 'Csak akkor válassza, ha a szolgáltató reklamál a magas PHP hatnálat miatt.';
83?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.