source: extensions/ColorStat/language/da_DK/plugin.lang.php @ 18240

Revision 18240, 3.2 KB checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[colorstat] Update da_DK, thanks to : Kaare

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Grum Plugin Classes is not installed'] = 'Plugin\'en <b>Grum Plugin Classes</b> er ikke installeret';
24$lang['cstat_NumOfImages'] = 'Antal billeder';
25$lang['cstat_NumOfImages_help'] = 'Indikerer antallet af billeder i hvilke farven er til stede.<br>Procentsatsen er relativ til antallet af analyserede billeder.';
26$lang['cstat_NumOfPixels'] = 'Antal pixels';
27$lang['cstat_NumOfPixels_help'] = 'Indikerer antallet af pixels for hvilke farven er fundet.<br>Procentsatsen er relativ til antallet af analyserede pixels og repræsenterer \'området\' som er dækket på alle fotografier.';
28$lang['cstat_Pct'] = '%';
29$lang['cstat_add_colors'] = 'Tilføj et farvevalg';
30$lang['cstat_analyze'] = 'Analyser';
31$lang['cstat_analyze_all_pictures'] = 'Analysen medtager alle billeder i galleriet, og erstatter det aktuelle arkiv';
32$lang['cstat_analyze_caddie_add_pictures'] = 'Analysen fokuserer på billederne i kurven, og føjer til det eksisterende arkiv';
33$lang['cstat_analyze_caddie_replace_pictures'] = 'Analysen fokuserer på billederne i kurven, og erstatter det aktuelle arkiv';
34$lang['cstat_analyze_in_progress'] = 'Analyse i gang ...';
35$lang['cstat_analyze_is_finished'] = 'Analyse afsluttet';
36$lang['cstat_analyze_not_analyzed_pictures'] = 'Analysen fokuserer på billeder, som aldrig er blevet analyseret, og føjer til det eksisterende arkiv';
37$lang['cstat_apply'] = 'Udfør';
38$lang['cstat_bench'] = 'Måler ydeevne';
39$lang['cstat_choose_colors'] = 'Farvepanel';
40$lang['cstat_choosen_colors'] = 'Valgte farver';
41$lang['cstat_color'] = 'Farve';
42$lang['cstat_color_already_choosen'] = 'Farven er allerede valgt i listen';
43?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.