source: extensions/ColorStat/language/da_DK/plugin.lang.php @ 18301

Revision 18301, 8.0 KB checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[colorstat] Update da_DK, thanks to : Kaare

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Grum Plugin Classes is not installed'] = 'Plugin\'en <b>Grum Plugin Classes</b> er ikke installeret';
24$lang['cstat_NumOfImages'] = 'Antal billeder';
25$lang['cstat_NumOfImages_help'] = 'Indikerer antallet af billeder i hvilke farven er til stede.<br>Procentsatsen er relativ til antallet af analyserede billeder.';
26$lang['cstat_NumOfPixels'] = 'Antal pixels';
27$lang['cstat_NumOfPixels_help'] = 'Indikerer antallet af pixels for hvilke farven er fundet.<br>Procentsatsen er relativ til antallet af analyserede pixels og repræsenterer \'området\' som er dækket på alle fotografier.';
28$lang['cstat_Pct'] = '%';
29$lang['cstat_add_colors'] = 'Tilføj et farvevalg';
30$lang['cstat_analyze'] = 'Analyser';
31$lang['cstat_analyze_all_pictures'] = 'Analysen medtager alle billeder i galleriet, og erstatter det aktuelle arkiv';
32$lang['cstat_analyze_caddie_add_pictures'] = 'Analysen fokuserer på billederne i kurven, og føjer til det eksisterende arkiv';
33$lang['cstat_analyze_caddie_replace_pictures'] = 'Analysen fokuserer på billederne i kurven, og erstatter det aktuelle arkiv';
34$lang['cstat_analyze_in_progress'] = 'Analyse i gang ...';
35$lang['cstat_analyze_is_finished'] = 'Analyse afsluttet';
36$lang['cstat_analyze_not_analyzed_pictures'] = 'Analysen fokuserer på billeder, som aldrig er blevet analyseret, og føjer til det eksisterende arkiv';
37$lang['cstat_apply'] = 'Udfør';
38$lang['cstat_bench'] = 'Måler ydeevne';
39$lang['cstat_choose_colors'] = 'Farvepanel';
40$lang['cstat_choosen_colors'] = 'Valgte farver';
41$lang['cstat_color'] = 'Farve';
42$lang['cstat_color_already_choosen'] = 'Farven er allerede valgt i listen';
43$lang['cstat_help_large_color_table'] = 'Arbejde på et bredt farveinterval kan give et forøget antal variation af en given farve. Dermed kan der foretages mere præcise forespørgsler på et farveinterval, og dermed forøge resultatets relevans.
44
45Følgeligt ved et billede med en eller to dominerende nuancer, vil nuancevariationen reducere sandsynligheden for referencefarveminioritet meget.';
46$lang['cstat_help_small_color_table'] = 'Arbejde på et begrænset farveinterval forøger sandsynligheden for referencefavetoneminioritet. Dermed kan der søges i et bredere farveinterval.
47
48Følgeligt er nuancevariationen mindre, og resultatets relevans ved søgning på en bestemt farve kan være meget overbevisende.';
49$lang['cstat_do_benchmark'] = 'Afhængigt af serverens ydeevne, kan analysen på billederne i galleriet tage en vis tid.<br>
50Det er muligt at tilpasse plugin\'en, så der lægges vægt på analysehastighed på bekostning af kvalitet, eller modsat fokusere på analysekvaliteten, på bekostning af hastigheden.<br>
51
52Målingen afspejler beregningsydeevnen på et givet tidspunkt, hvilket kan variere afhængigt af serverbelastningen: den anslåede behandlingstid er kun vejledende, da den kan variere lidt afhængigt af tilgængelige ressource.';
53$lang['cstat_gpc_not_up_to_date'] = 'Version %s af plugin\'en <i>Grum Plugin Classes</i> er krævet. Faktisk er version %s installeret; tak for at opgradere <i>Grum Plugin Classes</i>-plugin\'en.';
54$lang['cstat_search'] = 'Søg';
55$lang['cstat_search_by_color'] = 'Søg efter farve';
56$lang['cstat_significant_colors'] = 'Relevante farver';
57$lang['cstat_small_colortable'] = 'Smalt interval';
58$lang['cstat_stat'] = 'Statistik';
59$lang['cstat_stat_and_search'] = 'Statisik og research';
60$lang['cstat_statistics'] = 'Statistisk analyse';
61$lang['cstat_status_of_database'] = 'Arkivets tilstand';
62$lang['cstat_step_1'] = 'Valg af referencefarve';
63$lang['cstat_step_1_help'] = 'Den analyse, som plugin\'en udfører, foretages på hver funden farve i et billede, en sammenligning med en farve hørende til et defineret interval. Før du kan anvende plugin\'en er det nødvendigt at vælge et interval, der skal arbejdes på.
64
65Der er to intervaller:';
66$lang['cstat_surface'] = 'overflade';
67$lang['cstat_update_color_database'] = 'Opdater farvearkivet';
68$lang['cstat_updating_database'] = 'Opdater arkivet';
69$lang['cstat_validate'] = 'Indsend';
70$lang['cstat_warning_on_analyze_0'] = 'Advarsel!';
71$lang['cstat_warning_on_analyze_1'] = 'Opbygning af arkivet med direkte analyse-processen kan tage lang tid (op til flere minutters behandling) og ressourcekrævende på serveren, afhængigt af antallet af billeder udvalgt til analysen.';
72$lang['cstat_warning_on_analyze_2'] = 'Denne anvendelsestype kan være forhindret på visse værtsmaskiner.';
73$lang['cstat_need_to_analyze'] = 'For at have en referencefarve er det nødvendigt at udføre en direkte analyse af galleriet:';
74$lang['cstat_numberOfAnalyzedPictures'] = '%d billeder er analyseret';
75$lang['cstat_numberOfNotAnalyzedPictures'] = '%d billeder er ikke analyseret';
76$lang['cstat_numberOfPicturesInError'] = '%d billeder kunne ikke analyseres (behandlingsfejl)';
77$lang['cstat_number_of_colors_used'] = 'Antal farver benyttet:';
78$lang['cstat_ok'] = 'OK';
79$lang['cstat_operator_and'] = 'Alle valgte farver skal være til stede i billederne';
80$lang['cstat_operator_not'] = 'Ingen af de valgte farver synes at være til stede i billedet';
81$lang['cstat_operator_or'] = 'Mindst en valgt farve skal være til stede i billederne';
82$lang['cstat_percent_min_significant'] = 'Minimal tilstedeværelse i et billede for at betragte en farve som relevant i søgningen:';
83$lang['cstat_quality_high'] = 'Høj';
84$lang['cstat_quality_highest'] = 'Meget høj';
85$lang['cstat_quality_level'] = 'Kvalitet';
86$lang['cstat_quality_low'] = 'Lav';
87$lang['cstat_quality_lowest'] = 'Meget lav';
88$lang['cstat_quality_normal'] = 'Normal';
89$lang['cstat_quality_of_analyze'] = 'Kvalitetsanalyse';
90$lang['cstat_release'] = 'v';
91$lang['cstat_sample_color_associated'] = 'Farver i det benyttede interval:';
92$lang['cstat_save_config'] = 'Opsætning gemt';
93$lang['cstat_color_size'] = 'Dimensioner';
94$lang['cstat_colors'] = 'Farver';
95$lang['cstat_colors_on_image'] = 'Farver benyttet i billedet';
96$lang['cstat_config'] = 'Opsætning';
97$lang['cstat_config_plugin'] = 'Opsætning af plugin\'en';
98$lang['cstat_database'] = 'Arkiv';
99$lang['cstat_display_colors_on_image'] = 'Vis farver benyttet i billedet';
100$lang['cstat_do_bench'] = 'Mål';
101$lang['cstat_estimated_time_all_pictures'] = 'Anslået tid for alle billeder';
102$lang['cstat_estimated_time_one_picture'] = 'Anslået tid for et billede';
103$lang['cstat_gallery_display_colors'] = 'Vis et billedes farver';
104$lang['cstat_gallery_integration'] = 'Galleriintegration';
105$lang['cstat_images'] = 'billeder';
106$lang['cstat_install'] = 'Installering';
107$lang['cstat_large_colortable'] = 'Udvidet interval';
108$lang['cstat_loading'] = 'Indlæser ...';
109?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.