source: extensions/Comments_Access_Manager/language/ca_ES/description.txt @ 14998

Revision 14998, 330 bytes checked in by TranslationTeam, 8 years ago (diff)

[comments_access_manager] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

  • Property svn:executable set to *
Line 
1Permet gestionar l'acces als comentaris. Disposa de dues funcionalitats ja presents al complement UserAdvManager: Quan "Comentaris per a tots" esta habilitat, pot exigir introduir un sobrenom (nick). Quan "Comentaris per a tots" esta deshabilitat, la publicacio de comentaris pot limitar-se només per a un grup concret d'usuaris.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.