source: extensions/ContactForm/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 7626

Revision 7626, 3.9 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - ContactForm - Add cs_CZ thanks to webprostor

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/* $Id$ */
3if (!defined('PHPWG_ROOT_PATH')) die('Hacking attempt!');
4global $lang;
5
6$lang['cf_plugin_name'] = 'Kontaktní formulář';
7$lang['contact_form_debug'] = 'Zobrazí případně chyby k odladění';
8
9// ==================================================================
10// Default values if not configured
11$lang['contact_form_title'] = 'Kontaktní formulář';
12$lang['contact_form'] = 'Kontakt';
13$lang['contact_form_link'] = 'Kontakt správce webu';
14
15// ==================================================================
16// Redirect page
17$lang['contact_redirect_title'] = 'Stav odesílané zprávy';
18
19// ==================================================================
20// Menubar block
21$lang['cf_from_name'] = 'Vaše jméno';
22$lang['cf_from_mail'] = 'Váš e-mail';
23$lang['cf_subject'] = 'Předmět';
24$lang['cf_message'] = 'Zpráva';
25$lang['cf_submit'] = 'Odeslat';
26$lang['title_send_mail'] = 'Komentář na webu';
27
28// ==================================================================
29// Messages
30$lang['cf_from_name_error'] = 'Prosím zadejte Vaše jméno';
31$lang['cf_mail_format_error'] = $lang['reg_err_mail_address'];
32$lang['cf_subject_error'] = 'Prosím zadejte předmět zprávy';
33$lang['cf_message_error'] = 'Prosím zadejte zprávu';
34$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Nastala chyba při odeslání zprávy';
35$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'E-mail odeslán';
36$lang['cf_form_error'] = 'Nesprávná data';
37$lang['cf_inconsistent_version'] = '%s: nekonzistentní čísla verzí';
38$lang['cf_no_unlink'] = 'Funkce \'unlink\' není k dispozici...';
39$lang['cf_unlink_errors'] = 'Chyba nastala při mazání souboru';
40$lang['cf_config_saved'] = 'Konfigurace uložena';
41$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Konfigurace uložena s chybami';
42$lang['cf_length_not_integer'] = 'Velikost musí být celé číslo';
43$lang['cf_delay_not_integer'] = 'Zpoždění musí být celé číslo';
44$lang['cf_link_error'] = 'Proměnná ne\může obsahovat mezery';
45$lang['cf_hide'] = 'Skrýt';
46
47// ==================================================================
48// Admin page
49$lang['cf_validate'] = 'Potvrdit';
50// Configuration tab
51$lang['cf_tab_config'] = 'Konfigurace';
52$lang['cf_config'] = 'Konfigurace';
53$lang['cf_config_desc'] = 'Hlavní konfigurace pluginu';
54$lang['cf_label_config'] = 'Hlavní konfigurace';
55$lang['cf_label_mail'] = 'E-mail konfigurace';
56$lang['cf_menu_link'] = 'Vložit odkaz do menu';
57$lang['cf_guest_allowed'] = 'Povol návštěvníkům vidět formulář';
58$lang['cf_mail_prefix'] = 'Prefix pro předmět zpráv';
59$lang['cf_separator'] = 'Znak(y) sloužící k definování oddělení polí v e-mailu v textovém formátu';
60$lang['cf_separator_length'] = 'Velikost pole';
61$lang['cf_mandatory_name'] = 'Jméno je povinné';
62$lang['cf_mandatory_mail'] = 'E-mail addresa je povinná';
63$lang['cf_redirect_delay'] = 'Zpoždění přesměrování';
64// Emails tab
65$lang['cf_tab_emails'] = 'E-maily';
66$lang['cf_emails'] = 'E-maily';
67$lang['cf_emails_desc'] = 'Řízení cílové destinace e-mailů ';
68$lang['cf_active'] = 'Aktivuj e-mail';
69$lang['cf_no_mail'] = 'Žádná mail adresa k dispozici';
70$lang['cf_refresh'] = 'Regenerate e-mail list address';
71// Language tab
72$lang['cf_tab_language'] = 'Jazyk';
73$lang['cf_language'] = 'Jazyk';
74$lang['cf_language_desc'] = 'Překlad zpráv';
75$lang['cf_select_item'] = 'Vybrat položku k překladu';
76$lang['cf_default_lang'] = 'Defaultní';
77$lang['contact_form_title_label'] = 'Nadpis použitý v menu';
78$lang['contact_form_label'] = 'Název použitý v menu';
79$lang['contact_form_link_label'] = 'Text použit pro kontaktní odkaz v zápatí stránky';
80// History tab
81$lang['cf_tab_history'] = 'Historie';
82$lang['cf_history'] = 'Historie';
83$lang['cf_history_desc'] = 'Změny historie';
84$lang['cf_history_date'] = 'Datum';
85$lang['cf_history_version'] = 'Verze';
86$lang['cf_history_log'] = 'Změny';
87$lang['cf_file_not_found'] = 'Soubor nenalezen';
88$lang['cf_file_empty'] = 'Soubor je prázdný';
89$lang['cf_format_date'] = '%D.%M,%Y';
90?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.