source: extensions/ContactForm/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 8482

Revision 8482, 3.9 KB checked in by Gotcha, 9 years ago (diff)

Daily MAJ

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2if (!defined('PHPWG_ROOT_PATH')) die('Hacking attempt!');
3global $lang;
4
5$lang['cf_plugin_name'] = 'Kontaktní formulář';
6$lang['contact_form_debug'] = 'Zobrazí případně chyby k odladění';
7
8// ==================================================================
9// Default values if not configured
10$lang['contact_form_title'] = 'Kontaktní formulář';
11$lang['contact_form'] = 'Kontakt';
12$lang['contact_form_link'] = 'Kontakt správce webu';
13
14// ==================================================================
15// Redirect page
16$lang['contact_redirect_title'] = 'Stav odesílané zprávy';
17
18// ==================================================================
19// Menubar block
20$lang['cf_from_name'] = 'Vaše jméno';
21$lang['cf_from_mail'] = 'Váš e-mail';
22$lang['cf_subject'] = 'Předmět';
23$lang['cf_message'] = 'Zpráva';
24$lang['cf_submit'] = 'Odeslat';
25$lang['title_send_mail'] = 'Komentář na webu';
26
27// ==================================================================
28// Messages
29$lang['cf_from_name_error'] = 'Prosím zadejte Vaše jméno';
30$lang['cf_mail_format_error'] = $lang['reg_err_mail_address'];
31$lang['cf_subject_error'] = 'Prosím zadejte předmět zprávy';
32$lang['cf_message_error'] = 'Prosím zadejte zprávu';
33$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Nastala chyba při odeslání zprávy';
34$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'E-mail odeslán';
35$lang['cf_form_error'] = 'Nesprávná data';
36$lang['cf_inconsistent_version'] = '%s: nekonzistentní čísla verzí';
37$lang['cf_no_unlink'] = 'Funkce \'unlink\' není k dispozici...';
38$lang['cf_unlink_errors'] = 'Chyba nastala při mazání souboru';
39$lang['cf_config_saved'] = 'Konfigurace uložena';
40$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Konfigurace uložena s chybami';
41$lang['cf_length_not_integer'] = 'Velikost musí být celé číslo';
42$lang['cf_delay_not_integer'] = 'Zpoždění musí být celé číslo';
43$lang['cf_link_error'] = 'Proměnná ne\může obsahovat mezery';
44$lang['cf_hide'] = 'Skrýt';
45
46// ==================================================================
47// Admin page
48$lang['cf_validate'] = 'Potvrdit';
49// Configuration tab
50$lang['cf_tab_config'] = 'Konfigurace';
51$lang['cf_config'] = 'Konfigurace';
52$lang['cf_config_desc'] = 'Hlavní konfigurace pluginu';
53$lang['cf_label_config'] = 'Hlavní konfigurace';
54$lang['cf_label_mail'] = 'E-mail konfigurace';
55$lang['cf_menu_link'] = 'Vložit odkaz do menu';
56$lang['cf_guest_allowed'] = 'Povol návštěvníkům vidět formulář';
57$lang['cf_mail_prefix'] = 'Prefix pro předmět zpráv';
58$lang['cf_separator'] = 'Znak(y) sloužící k definování oddělení polí v e-mailu v textovém formátu';
59$lang['cf_separator_length'] = 'Velikost pole';
60$lang['cf_mandatory_name'] = 'Jméno je povinné';
61$lang['cf_mandatory_mail'] = 'E-mail addresa je povinná';
62$lang['cf_redirect_delay'] = 'Zpoždění přesměrování';
63// Emails tab
64$lang['cf_tab_emails'] = 'E-maily';
65$lang['cf_emails'] = 'E-maily';
66$lang['cf_emails_desc'] = 'Řízení cílové destinace e-mailů ';
67$lang['cf_active'] = 'Aktivuj e-mail';
68$lang['cf_no_mail'] = 'Žádná mail adresa k dispozici';
69$lang['cf_refresh'] = 'Regenerate e-mail list address';
70// Language tab
71$lang['cf_tab_language'] = 'Jazyk';
72$lang['cf_language'] = 'Jazyk';
73$lang['cf_language_desc'] = 'Překlad zpráv';
74$lang['cf_select_item'] = 'Vybrat položku k překladu';
75$lang['cf_default_lang'] = 'Defaultní';
76$lang['contact_form_title_label'] = 'Nadpis použitý v menu';
77$lang['contact_form_label'] = 'Název použitý v menu';
78$lang['contact_form_link_label'] = 'Text použit pro kontaktní odkaz v zápatí stránky';
79// History tab
80$lang['cf_tab_history'] = 'Historie';
81$lang['cf_history'] = 'Historie';
82$lang['cf_history_desc'] = 'Změny historie';
83$lang['cf_history_date'] = 'Datum';
84$lang['cf_history_version'] = 'Verze';
85$lang['cf_history_log'] = 'Změny';
86$lang['cf_file_not_found'] = 'Soubor nenalezen';
87$lang['cf_file_empty'] = 'Soubor je prázdný';
88$lang['cf_format_date'] = '%D.%M,%Y';
89?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.