source: extensions/ContactForm/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 8482

Revision 8482, 4.1 KB checked in by Gotcha, 9 years ago (diff)

Daily MAJ

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2if (!defined('PHPWG_ROOT_PATH')) die('Hacking attempt!');
3global $lang;
4
5$lang['cf_plugin_name'] = 'Kontaktforma';
6$lang['contact_form_debug'] = 'Atkļūdošanas informācijas attējojumsn';
7
8// ==================================================================
9// Vērtības pēc noklusējuma, ja nav veiktas izmaiņas
10$lang['contact_form_title'] = 'Kontaktforma';
11$lang['contact_form'] = 'Kontaktēt';
12$lang['contact_form_link'] = 'Kontaktēt ar webmāsteru';
13
14// ==================================================================
15// Pāradresē lapu
16$lang['contact_redirect_title'] = 'Sūta pziņojuma statusu';
17
18// ==================================================================
19// Izvēlnes bloks
20$lang['cf_from_name'] = 'Jūsu vārds';
21$lang['cf_from_mail'] = 'Jūsu e-pasts';
22$lang['cf_subject'] = 'Temats';
23$lang['cf_message'] = 'Ziņojums';
24$lang['cf_submit'] = 'Sūtīt';
25$lang['title_send_mail'] = 'Komentārs web lapā';
26
27// ==================================================================
28// Messages
29$lang['cf_from_name_error'] = 'Lūdzu ievadiet vārdu';
30$lang['cf_mail_format_error'] = $lang['reg_err_mail_address'];
31$lang['cf_subject_error'] = 'Lūdzu ievadiet tematu';
32$lang['cf_message_error'] = 'Lūdzu ievadiet ziņojumu';
33$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Kļūda sūtot e-pastu';
34$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'E-pasts nosūtīts veiksmīgi';
35$lang['cf_form_error'] = 'Kļūdaini dati';
36$lang['cf_inconsistent_version'] = '%s: pretrunīgi versiju numuri';
37$lang['cf_no_unlink'] = 'Funkcija \'unlink\' nav pieejama...';
38$lang['cf_unlink_errors'] = 'Kļūda dzēšot failu';
39$lang['cf_config_saved'] = 'Konfigurācija veiksmīgi saglabāta';
40$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Konfigurācija saglabāta ar kļūdām';
41$lang['cf_length_not_integer'] = 'Izmēram jābūt veselam skaitlim (integer)';
42$lang['cf_delay_not_integer'] = 'Kavējuma laikam jābūt veselam skaitlim';
43$lang['cf_link_error'] = 'Mainīgais nedrīkst saturēt tukšumus (spaces)';
44$lang['cf_hide'] = 'Paslēpt';
45
46// ==================================================================
47// Admin page
48$lang['cf_validate'] = 'Apstiprināt';
49// Konfigurācijas iezīme (tab)
50$lang['cf_tab_config'] = 'Konfigurācija';
51$lang['cf_config'] = 'Konfigurācija';
52$lang['cf_config_desc'] = 'Spraudnis (plugin) galvenā konfigurācija';
53$lang['cf_label_config'] = 'Vispārējā konfigurācija';
54$lang['cf_label_mail'] = 'E-pasta konfigurācija';
55$lang['cf_menu_link'] = 'Pievienot saiti izvēlnē';
56$lang['cf_guest_allowed'] = 'Atļaut viesiem redzēt formu';
57$lang['cf_mail_prefix'] = 'Aizsūtītā e-pasta tēmas prefikss';
58$lang['cf_separator'] = 'Simbols(i), kas lietoti, lai definētu  atdalītājjoslu e-pastā teksta formā';
59$lang['cf_separator_length'] = 'Joslas izmērs';
60$lang['cf_mandatory_name'] = 'Vārds ir obligāts';
61$lang['cf_mandatory_mail'] = 'E-pasta adrese ir obligāta';
62$lang['cf_redirect_delay'] = 'Pāradresācijas kavējuma laiks';
63// Epasta iezīme (tab)
64$lang['cf_tab_emails'] = 'E-pasti';
65$lang['cf_emails'] = 'E-pasti';
66$lang['cf_emails_desc'] = 'e-pastu galamērķu pārvaldība';
67$lang['cf_active'] = 'Aktīvs e-pasts';
68$lang['cf_no_mail'] = 'Nav pieejama e-pasta adrese';
69$lang['cf_refresh'] = 'Atjaunot e-pasta saraksta adresi';
70// Iezīme valoda 
71$lang['cf_tab_language'] = 'Lokalizācija';
72$lang['cf_language'] = 'Lokalizācija';
73$lang['cf_language_desc'] = 'Ziņojuma tulkojums';
74$lang['cf_select_item'] = 'Izvēlēties pārtulkojamo vienību';
75$lang['cf_default_lang'] = 'Pēc noklusējuma';
76$lang['contact_form_title_label'] = 'Izvēlnes joslā lietotais virsraksts';
77$lang['contact_form_label'] = ' Izvēlnes joslā lietotais vārds';
78$lang['contact_form_link_label'] = 'Lapas kājenī kontaktsaitei lietotais teksts';
79// Iezīme vēsture
80$lang['cf_tab_history'] = 'Vēsture';
81$lang['cf_history'] = 'Vēsture';
82$lang['cf_history_desc'] = 'Izmaina vēsturi';
83$lang['cf_history_date'] = 'Datums';
84$lang['cf_history_version'] = 'Versija';
85$lang['cf_history_log'] = 'Izmaiņu logs (Changelog)';
86$lang['cf_file_not_found'] = 'Fails nav atrasts';
87$lang['cf_file_empty'] = 'Fails ir tukšs';
88$lang['cf_format_date'] = '%M %D, %Y';
89?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.