source: extensions/ContactForm/language/nl_NL/plugin.lang.php @ 8458

Revision 8458, 3.9 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - ContactForm - add nl_NL thanks to pauldaytona

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/* $Id$ */
3if (!defined('PHPWG_ROOT_PATH')) die('Hacking attempt!');
4global $lang;
5
6$lang['cf_plugin_name'] = 'Contact Formulier';
7$lang['contact_form_debug'] = 'Toon debug informatie';
8
9// ==================================================================
10// Default values if not configured
11$lang['contact_form_title'] = 'Contact formulier';
12$lang['contact_form'] = 'Contact';
13$lang['contact_form_link'] = 'Contact webmaster';
14
15// ==================================================================
16// Redirect page
17$lang['contact_redirect_title'] = 'Verzonden bericht status';
18
19// ==================================================================
20// Menubar block
21$lang['cf_from_name'] = 'Je naam';
22$lang['cf_from_mail'] = 'Je e-mail';
23$lang['cf_subject'] = 'Onderwerp';
24$lang['cf_message'] = 'Bericht';
25$lang['cf_submit'] = 'Verstuur';
26$lang['title_send_mail'] = 'Een commentaar op de site';
27
28// ==================================================================
29// Messages
30$lang['cf_from_name_error'] = 'Vul een naam in';
31$lang['cf_mail_format_error'] = $lang['reg_err_mail_address'];
32$lang['cf_subject_error'] = 'Vul een onderwerp in';
33$lang['cf_message_error'] = 'Vul een berichttekst in ';
34$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Fout tijdens versturen van e-mail';
35$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'E-mail succesvol verzonden';
36$lang['cf_form_error'] = 'Onjuiste gegevens';
37$lang['cf_inconsistent_version'] = '%s: inconsistente versie nummers';
38$lang['cf_no_unlink'] = 'Functie \'unlink\' nie beschikbaar...';
39$lang['cf_unlink_errors'] = 'Fout opgetreden tijdens verwijderen van bestand';
40$lang['cf_config_saved'] = 'Configuratie successvol opgeslagen';
41$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Configuratie opgeslagen met fouten';
42$lang['cf_length_not_integer'] = 'grootte moet een geheel getal zijn';
43$lang['cf_delay_not_integer'] = 'Vertraging moet een geheel getal zijn';
44$lang['cf_link_error'] = 'Variabele kan geen spaties bevatten';
45$lang['cf_hide'] = 'Verberg';
46
47// ==================================================================
48// Admin page
49$lang['cf_validate'] = 'Verzenden';
50// Configuration tab
51$lang['cf_tab_config'] = 'Configuratie';
52$lang['cf_config'] = 'Configuratie';
53$lang['cf_config_desc'] = 'Plugin hoofd configuratie';
54$lang['cf_label_config'] = 'Algemene configuratie';
55$lang['cf_label_mail'] = 'E-mail configuratie';
56$lang['cf_menu_link'] = 'Voeg link aan menu toe';
57$lang['cf_guest_allowed'] = 'Sta gasten toe om het formulier te zien';
58$lang['cf_mail_prefix'] = 'Voorvoegsel van het email onderwerp';
59$lang['cf_separator'] = 'Teken(s) gebruikt voor de scheidingsbalk in de e-mail, in tekst formaat';
60$lang['cf_separator_length'] = 'Grote van de balk';
61$lang['cf_mandatory_name'] = 'Naam is verplicht';
62$lang['cf_mandatory_mail'] = 'E-mail adres is verplicht';
63$lang['cf_redirect_delay'] = 'wachttijd voor opnieuw versturen';
64// Emails tab
65$lang['cf_tab_emails'] = 'E-mails';
66$lang['cf_emails'] = 'E-mails';
67$lang['cf_emails_desc'] = 'Bestemming van e-mail beheer';
68$lang['cf_active'] = 'Actieve e-mail';
69$lang['cf_no_mail'] = 'Geen e-mail adres beschikbaar';
70$lang['cf_refresh'] = 'Regenereer e-mail lijst adres';
71// Language tab
72$lang['cf_tab_language'] = 'Lokalisatie';
73$lang['cf_language'] = 'Lokalisatie';
74$lang['cf_language_desc'] = 'bericht vertaling';
75$lang['cf_select_item'] = 'Selecteer item om te vertalen';
76$lang['cf_default_lang'] = 'Standaard';
77$lang['contact_form_title_label'] = 'Titel gebruikt in menubalk';
78$lang['contact_form_label'] = 'Naam gebruikt in de menubalk';
79$lang['contact_form_link_label'] = 'Tekt gebruikt in de contact link in de pagina voettekst';
80// History tab
81$lang['cf_tab_history'] = 'Historie';
82$lang['cf_history'] = 'Historie';
83$lang['cf_history_desc'] = 'Wijzigings geschiedenis';
84$lang['cf_history_date'] = 'Datum';
85$lang['cf_history_version'] = 'Versie';
86$lang['cf_history_log'] = 'wijzigingen log';
87$lang['cf_file_not_found'] = 'Bestand niet gevonden';
88$lang['cf_file_empty'] = 'Bestand is leeg';
89$lang['cf_format_date'] = '%D %M, %Y';
90
91?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.