source: extensions/ContactForm/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 8482

Revision 8482, 3.9 KB checked in by Gotcha, 9 years ago (diff)

Daily MAJ

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2if (!defined('PHPWG_ROOT_PATH')) die('Hacking attempt!');
3global $lang;
4
5$lang['cf_plugin_name'] = 'Kontaktný formulár';
6$lang['contact_form_debug'] = 'Zobrazenie opravených informácií';
7
8// ==================================================================
9// Default values if not configured
10$lang['contact_form_title'] = 'Kontaktný formulár';
11$lang['contact_form'] = 'Kontakt';
12$lang['contact_form_link'] = 'Kontaktovanie webmastera';
13
14// ==================================================================
15// Redirect page
16$lang['contact_redirect_title'] = 'Poslať stav správy';
17
18// ==================================================================
19// Menubar block
20$lang['cf_from_name'] = 'Vaše meno';
21$lang['cf_from_mail'] = 'Váš e-mail';
22$lang['cf_subject'] = 'Predmet';
23$lang['cf_message'] = 'Správa';
24$lang['cf_submit'] = 'Poslať';
25$lang['title_send_mail'] = 'Komentár na stránku';
26
27// ==================================================================
28// Messages
29$lang['cf_from_name_error'] = 'Prosím zadajte meno';
30$lang['cf_mail_format_error'] = $lang['reg_err_mail_address'];
31$lang['cf_subject_error'] = 'Prosím zadajte predmet';
32$lang['cf_message_error'] = 'Prosím zadajte správu';
33$lang['cf_error_sending_mail'] = 'Chyba počas posielania e-mailu';
34$lang['cf_sending_mail_successful'] = 'E-mail bol úspešne odoslaný';
35$lang['cf_form_error'] = 'Neplatné údaje';
36$lang['cf_inconsistent_version'] = '%s: Nezhodné čísla verzií';
37$lang['cf_no_unlink'] = 'Funkcia \'unlink\' nie je prístupná...';
38$lang['cf_unlink_errors'] = 'Vyskytla sa chyba v priebehu mazania súboru';
39$lang['cf_config_saved'] = 'Konfigurácia bola úspešne uložená';
40$lang['cf_config_saved_with_errors'] = 'Konfigurácia uložená s chybami';
41$lang['cf_length_not_integer'] = 'Veľkosť musí byť celé číslo';
42$lang['cf_delay_not_integer'] = 'Odklad musí byť celé číslo';
43$lang['cf_link_error'] = 'Parameter nesmie obsahovať medzeru';
44$lang['cf_hide'] = 'Schovať';
45
46// ==================================================================
47// Admin page
48$lang['cf_validate'] = 'Doručiť';
49// Configuration tab
50$lang['cf_tab_config'] = 'Konfigurácia';
51$lang['cf_config'] = 'Konfigurácia';
52$lang['cf_config_desc'] = 'Konfigurácia pluginu';
53$lang['cf_label_config'] = 'Hlavná konfigurácia';
54$lang['cf_label_mail'] = 'Konfigurácia e-mailu';
55$lang['cf_menu_link'] = 'Pridať link do menu';
56$lang['cf_guest_allowed'] = 'Povoliť hosťom vidieť formulár';
57$lang['cf_mail_prefix'] = 'Predpona predmetu poslaného e-mailu';
58$lang['cf_separator'] = 'Znak(y) použité na definovanie oddelenia stĺpca v maili v textovom formáte';
59$lang['cf_separator_length'] = 'Veľkosť stĺpca';
60$lang['cf_mandatory_name'] = 'Meno je povinné';
61$lang['cf_mandatory_mail'] = 'E-mailová adresa je povinná';
62$lang['cf_redirect_delay'] = 'Dĺžka pauzy pri presmerovaní';
63// Emails tab
64$lang['cf_tab_emails'] = 'E-maily';
65$lang['cf_emails'] = 'E-maily';
66$lang['cf_emails_desc'] = 'Cieľový manažment e-mailov';
67$lang['cf_active'] = 'Actívny e-mail';
68$lang['cf_no_mail'] = 'E-mailová adresa nie je dostupná';
69$lang['cf_refresh'] = 'Obnoviť zoznam e-mailých adries';
70// Language tab
71$lang['cf_tab_language'] = 'Lokalizácia';
72$lang['cf_language'] = 'Lokalizácia';
73$lang['cf_language_desc'] = 'Preklad správ';
74$lang['cf_select_item'] = 'Označenie položiek na preklad';
75$lang['cf_default_lang'] = 'Predvolené';
76$lang['contact_form_title_label'] = 'Názov použitý v menu';
77$lang['contact_form_label'] = 'Názov použitý v menu';
78$lang['contact_form_link_label'] = 'Text použitý na kontaktný link v päte stránky';
79// History tab
80$lang['cf_tab_history'] = 'História';
81$lang['cf_history'] = 'History';
82$lang['cf_history_desc'] = 'Zmeny histórie';
83$lang['cf_history_date'] = 'Dátum';
84$lang['cf_history_version'] = 'Verzia';
85$lang['cf_history_log'] = 'Zmeny';
86$lang['cf_file_not_found'] = 'Súbor nenájdený';
87$lang['cf_file_empty'] = 'Súbor je prázdny';
88$lang['cf_format_date'] = '%D %M, %Y';
89?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.