source: extensions/ContestResults/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 9745

Revision 9745, 3.7 KB checked in by mistic100, 9 years ago (diff)

[extensions] Contest Results

  • New bloc for PWG Stuffs
  • Use new admin links and javascript implementation
  • Distinguish pending and running contests (both pending before)
  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3/* général */
4$lang['Contests'] = 'Konkursi';
5$lang['CR_finished'] = 'Pabeigts';
6$lang['CR_results'] = 'Rezultāti';
7$lang['CR_place'] = 'vietu';
8$lang['CR_nopublic'] = 'Šī lapa nav publiski pieejama !';
9$lang['CR_notavailable'] = 'Šis konkurss nav pieejams';
10$lang['CR_%d_days_to_begin'] = "Begins in %d days";
11$lang['CR_%d_days_to_end'] = "%d days remaining";
12$lang['CR_order_1'] = '1.';
13$lang['CR_order_2'] = '2.';
14$lang['CR_order_3'] = '3.';
15$lang['CR_order_sup'] = '.';
16
17/* admin */
18$lang['CR_edit_tab'] = 'Rediģēt konkursu';
19$lang['CR_delete'] = 'Dzēst konkursu';
20$lang['CR_delete_result'] = 'Dzēst elementu';
21$lang['CR_manage_tab'] = 'Konkursu pārvaldība';
22$lang['CR_new_tab'] = 'Pievienot jaunu konkursu';
23$lang['CR_results_tab'] = 'Konkursa rezultāti';
24$lang['CR_go'] = 'Iet uz konkursa lapu';
25$lang['CR_title'] = 'Nosaukums';
26$lang['CR_status'] = 'Statuss';
27$lang['CR_dateB'] = 'Sākuma datums';
28$lang['CR_dateE'] = 'Beigu datums';
29$lang['CR_logo'] = 'Logo';
30$lang['CR_banner'] = 'Baneris';
31$lang['CR_summary'] = 'Kopā';
32$lang['CR_textareas'] = 'Konkursa apraksts';
33$lang['CR_new'] = 'Jauns konkurss';
34$lang['CR_addfield'] = 'Pievienot elementu';
35$lang['CR_no_result'] = 'Nav reģistrēta elementa';
36$lang['CR_no_contest'] = 'Nav reģistrēta konkursa';
37$lang['CR_image_no'] = 'Attēls n°';
38$lang['CR_author'] = 'Autors';
39$lang['CR_comment'] = 'Komentārs';
40$lang['CR_rank'] = 'Novērtējums';
41$lang['CR_visible'] = 'Redzams';
42$lang['CR_id_unknown %d'] = "Attēls n°%d neeksistē";
43$lang['CR_duplicate_result %d'] = "The picture n°%d appears twice";
44$lang['CR_contest_saved'] = "Konkursa iestatījumi saglabāti";
45$lang['CR_contest_added'] = "Konkurss pievienots";
46$lang['CR_contest_deleted'] = "Konkurss izdzēsts";
47$lang['CR_results_saved'] = "Rezultāti saglabāti";
48$lang['CR_name_empty'] = "Konkursa nosaukums nevar būt tukšs";
49$lang['CR_pending_title'] = 'Vēl nepabeigtie konkursi';
50$lang['CR_running_title'] = 'Contests running';
51$lang['CR_finished_title'] = 'Pabeigtie konkursi';
52
53/* config */
54$lang['CR_menubar_mode'] = 'Pievienot Konkursa Rezultātus izvēlnei';
55$lang['CR_menubar_link'] = 'Pievienot saiti uz esošu izvēlnes bloku';
56$lang['CR_menubar_link_display'] = 'Rādīt saiti sekojošos blokos';
57$lang['CR_menubar_block'] = 'Jauns izvēlnes bloks';
58$lang['CR_menubar_block_number'] = 'Blokā attēlojamo konkursu skaits';
59$lang['CR_truncate_summary'] = "Truncate the summary of the contest after x characters";
60
61/* stuffs */
62$lang['CR_select_contest'] = "Select one or more contests";
63$lang['CR_stuffs_desc'] = "Display one or more contests";
64
65/* cluetip */
66$lang['CR_help_lang'] = (CR_ED_STATE == 'active') ? "<b>Iespējasm lietot HTML un multivalodu aprakstus.</b>" : "<b>Varat lietot HTML.</b>";
67$lang['CR_help_title'] = "" . $lang['CR_help_lang'];
68$lang['CR_help_status'] = "Kad konkurss ir <i>Pabeigts</i>, tā rezultāti tiek atainoti konkursa lapā un tiek aktivēts marķieris <span style='color:#a00;'>(Pabeigts)</span>.<br/>
69        <b>Brīdinājums :</b> konkurss, sasniedzot tā beigu datumu, automātiski nepieņem statusu 'Pabeigts' !";
70$lang['CR_help_visible'] = "Ja konkurss ir 'neredzams' (unvisible), to var redzāt tikai administrators.";
71$lang['CR_help_summary'] = "Kopsavilkums tiek attēlots tikai konkursa galvenajā lapā.<br/>
72        <br/>" . $lang['CR_help_lang'];
73$lang['CR_help_textareas'] = "Lūdzu, pievienojiet tekstlodziņus, lai aprakstītu jūsu konkurentiem.<br/>
74        <br/>" . $lang['CR_help_lang'];
75$lang['CR_help_results'] = "- Apraksti tiek rādīti uz katras attēla lapas un uz konkursa lapas - pirmajiem trim.<br/>
76        - Kārtot elementus ar (velc un met) drag-and-drop metodi.<br/>
77        - Uzej ar peli uz ikonas <img src='".CR_PATH."admin/template/image/images.png'/> lai redzētu attēlu, kas atbilst id.<br/>
78        <br/>" . $lang['CR_help_lang'];
79
80?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.