source: extensions/CryptograPHP/language/da_DK/plugin.lang.php @ 28364

Revision 28364, 3.5 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[cryptocaptcha] Update da_DK, thanks to : Kaare

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['range:'] = 'interval:';
24$lang['Preview'] = 'Forhåndsvisning';
25$lang['Random string'] = 'Tilfældig streng';
26$lang['Register form'] = 'Registreringsformular';
27$lang['Simple equation'] = 'Simpelt regnestykke';
28$lang['Solve equation'] = 'Løs regnestykke';
29$lang['Text color'] = 'Tekstfarve';
30$lang['Tip: type "random" on a color field to have a random color'] = 'Tip: Skriv "random" ("tilfældig") i farvefeltet for at få en tilfældig farve';
31$lang['good value:'] = 'god værdi:';
32$lang['random'] = 'tilfældig';
33$lang['Activate on'] = 'Aktivér ved';
34$lang['Album comments'] = 'Albumkommentarer';
35$lang['Background color'] = 'Baggrundsfarve';
36$lang['Captcha theme'] = 'Captcha-tema';
37$lang['Captcha type'] = 'Captcha-type';
38$lang['Case sensitive'] = 'Forskel på små og store bogstaver';
39$lang['Code lenght'] = 'Kodelængde';
40$lang['Comments action'] = 'Kommentarhandling';
41$lang['Contact form'] = 'Kontaktformular';
42$lang['Enter code'] = 'Skriv kode';
43$lang['Font'] = 'Skrifttype';
44$lang['Guestbook'] = 'Gæstebog';
45$lang['Invalid Captcha'] = 'Ugyldig Captcha';
46$lang['Lines color'] = 'Linjefarve';
47$lang['Lines density'] = 'Linjetykkelse';
48$lang['Moderate'] = 'Moderér';
49$lang['Noise color'] = 'Støjfarve';
50$lang['Noise level'] = 'Støjniveau';
51$lang['Perturbation'] = 'Uro';
52$lang['Picture comments'] = 'Billedkommentarer';
53$lang['Button color'] = 'Knapfarve';
54$lang['We detected that EasyCaptcha plugin is available on your gallery. Both plugins can be used at the same time, but you should not under any circumstances activate both of them on the same page.'] = 'Vi har opdaget, at EasyCaptcha-plugin\'en er aktiveret i dit galleri. Begge plugin\'er kan benyttes på samme tid, men du bør under ingen omstændigheder aktivere dem begge på den samme side.';
55
56$lang['Background'] = 'Baggrund';
57$lang['Background image'] = 'Baggrundsbillede';
58$lang['Color'] = 'Farve';
59$lang['Image'] = 'Billede';
60$lang['Only for unauthenticated users'] = 'Kun for ikke-autentificerede brugere';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.