source: extensions/ExtendedDescription/language/cs_CZ/help.html @ 10731

Revision 10731, 4.3 KB checked in by ddtddt, 8 years ago (diff)

[extensions] - ExtendedDescription - update CZ thanks to webprostor.eu

Line 
1<h2>Rozšířený popis</h2>
2
3<h3>Vícejazyčné popisy</h3>
4
5<p>Vícejazyčné popisy jsou umístěny mezi elementy [lang=xx] a [/lang], kde xx je kód jazyka (například cs, en, es, fr). Dále jsou 2 speciální kódy jazyka: [lang=default] a [lang=all]</p>
6
7<ul>
8  <li><b>Příklad</b>:<br>
9  <br>
10<code>[lang=default] default description [/lang]<br>
11[lang=cs] popis v češtině [/lang]<br>
12[lang=en] description in english [/lang]<br>
13[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
14</li>
15</ul>
16
17<p>Výchozí popis bude použit v případě, že popis není dostupný v daném jazyce.
18Pokud [lang=default] neexistuje, tak bude jako výchozí popis použito cokoliv mimo elementy [lang].</p>
19
20<p><u>Speciální jazyk <i>all</i></u>: všechno co je uvedeno uvnitř [lang=all] vždy bude vloženo do popisu bez ohledu na zvolený jazyk.
21Toto je užitečné zejména pro vkládání kódu HTML/JavaScript do popisu.</p>
22
23<h3>Rozšířené popisy</h3>
24
25<p>Elementy rozšířených popisů umožňují vytvořit zkrácený popis pro kategorii pro použití mimo kategorii a podrobný popis pro použití uvnitř kategorie, nebo dokonce 2 rozdílné popisy pro použití uvnitř kategorie.</p>
26
27<p>Element &lt;!--more--&gt; definuje text pro zkrácený popis.<br>
28element &lt;!--complete--&gt; umožňuje vytvořit 2 rozdílné popisy.<br>
29element &lt;!--up-down--&gt; umožňuje vytvořit popis do horní a dolní části.</p>
30
31<ul>
32  <li><b>Element &lt;!--more--&gt;</b></li>
33</ul>
34<code>krátký popis &lt;!--more--&gt; dlouhý popis</code>
35<p>Krátký popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis zobrazen krátký popis + dlouhý popis.</p>
36
37<ul>
38  <li><b>Element &lt;!--complete--&gt;</b></li>
39</ul>
40<code>krátký popis &lt;!--complete--&gt; dlouhý popis</code>
41<p>Krátký popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis uveden dlouhý popis. Takže pro kategorii existují 2 odlišné popisy.</p>
42
43<ul>
44  <li><b>Element &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
45</ul>
46<code>horní popis &lt;!--up-down--&gt; dolní popis</code>
47<p>Horní popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis zobrazen nahoře horní popis a dole, pod náhledy, dolní popis.</p>
48
49<h3>Vložení kategorie nebo fotografie</h3>
50
51<ul>
52  <li><b>Element [cat=xx]</b></li>
53</ul>
54<p>Tento element vloží kategorii xx do popisu kategorie.</p>
55
56<ul>
57  <li><b>Element [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
58</ul>
59<p>Tento elemenet umožňuje vložit jeden nebo více náhladových fotografii do popisu, kde:<br><br>
60- xx identifikátor fotografie; je také možné přidat identifikátor kategorie za identifikátor fotografie: <code>xx.ccc</code>.
61<br>
62- yyyy (volitelné) : je jedna z hodnot {left, right}.</p>
63- name (volitelné) : je jedna z hodnot {name, titleName}. Pokud je využito  <i>name</i> tak je název obrázku zobrazen pod jeho náhledem, pokud <i>titleName</i> značka obrázku &lt;title&gt; je naplněna jménem.</p>
64
65
66<h3>Skrytí kategorie</h3>
67
68<p>Je možno využít element <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> v názvu kategorie:<br>
69<br>
70- potom nebude viditelná v nadřízené kategorii<br>
71- zůstane ale viditelná v seznamu kategorií</p>
72
73<h3>Skrytí kategorie v seznamu kategorií</h3>
74
75<p>Je možno využít element <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> v názvu kategorie:<br>
76<br>
77- potom bude viditelná v nadřízené kategorii<br>
78- nebude ale viditelná v seznamu kategorií</p>
79
80<h3>Skrytí fotografie</h3>
81
82<p>Je možno využít element <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> v názvu fotografie:<br>
83<br>
84- fotografie potom nebude viditelná mezi náhledy<br>
85- ale zůstane viditelná při prohlížení kategorie</p>
86
87<h3>Přesměrování kategorie</h3>
88
89<ul>
90  <li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li>
91</ul>
92<p>Vložení tohoto tagu do popisu kategorie způsobí přesměrování na URL dle vaší volby.Zde směruje na piwigo.org.</p>
93
94<ul>
95  <li><b>[redirect img=xx]</b></li>
96</ul>
97<p>Směrování na obrázek z vaší galerie kde xx je identifikátor ID fotky; také lze přidat ID kategorie vedle ID obrázku: <code>xx.ccc</code>.</p>
98
99<ul>
100  <li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
101</ul>
102<p>Směruje na danou kategorii ve vaší fotogalerii kde xx je ID kategorie.</p>
103
104<ul>
105  <li><b>[redirect search=xx]</b></li>
106</ul>
107<p>Směruje na vyhledávací stránku ve vaší fotogalerii kde xx je ID daného vyhledávání.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.