source: extensions/ExtendedDescription/language/cs_CZ/help.html @ 16172

Revision 16172, 4.3 KB checked in by mistic100, 7 years ago (diff)

-help buttons added with a prefilter, update for 2.4
-update fr and en help files (only)

Line 
1<div style="text-align:left;">
2<h2>Rozšířený popis</h2>
3
4<h3>Vícejazyčné popisy</h3>
5
6<p>Vícejazyčné popisy jsou umístěny mezi elementy [lang=xx] a [/lang], kde xx je kód jazyka (například cs, en, es, fr). Dále jsou 2 speciální kódy jazyka: [lang=default] a [lang=all]</p>
7
8<ul>
9  <li><b>Příklad</b>:<br>
10  <br>
11<code>[lang=default] default description [/lang]<br>
12[lang=cs] popis v češtině [/lang]<br>
13[lang=en] description in english [/lang]<br>
14[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
15</li>
16</ul>
17
18<p>Výchozí popis bude použit v případě, že popis není dostupný v daném jazyce.
19Pokud [lang=default] neexistuje, tak bude jako výchozí popis použito cokoliv mimo elementy [lang].</p>
20
21<p><u>Speciální jazyk <i>all</i></u>: všechno co je uvedeno uvnitř [lang=all] vždy bude vloženo do popisu bez ohledu na zvolený jazyk.
22Toto je užitečné zejména pro vkládání kódu HTML/JavaScript do popisu.</p>
23
24<h3>Rozšířené popisy</h3>
25
26<p>Elementy rozšířených popisů umožňují vytvořit zkrácený popis pro kategorii pro použití mimo kategorii a podrobný popis pro použití uvnitř kategorie, nebo dokonce 2 rozdílné popisy pro použití uvnitř kategorie.</p>
27
28<p>Element &lt;!--more--&gt; definuje text pro zkrácený popis.<br>
29element &lt;!--complete--&gt; umožňuje vytvořit 2 rozdílné popisy.<br>
30element &lt;!--up-down--&gt; umožňuje vytvořit popis do horní a dolní části.</p>
31
32<ul>
33  <li><b>Element &lt;!--more--&gt;</b></li>
34</ul>
35<code>krátký popis &lt;!--more--&gt; dlouhý popis</code>
36<p>Krátký popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis zobrazen krátký popis + dlouhý popis.</p>
37
38<ul>
39  <li><b>Element &lt;!--complete--&gt;</b></li>
40</ul>
41<code>krátký popis &lt;!--complete--&gt; dlouhý popis</code>
42<p>Krátký popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis uveden dlouhý popis. Takže pro kategorii existují 2 odlišné popisy.</p>
43
44<ul>
45  <li><b>Element &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
46</ul>
47<code>horní popis &lt;!--up-down--&gt; dolní popis</code>
48<p>Horní popis je potom zobrazen mimo kategorii, ale na stránce kategorie je jako popis zobrazen nahoře horní popis a dole, pod náhledy, dolní popis.</p>
49
50<h3>Vložení kategorie nebo fotografie</h3>
51
52<ul>
53  <li><b>Element [cat=xx]</b></li>
54</ul>
55<p>Tento element vloží kategorii xx do popisu kategorie.</p>
56
57<ul>
58  <li><b>Element [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
59</ul>
60<p>Tento elemenet umožňuje vložit jeden nebo více náhladových fotografii do popisu, kde:<br><br>
61- xx identifikátor fotografie; je také možné přidat identifikátor kategorie za identifikátor fotografie: <code>xx.ccc</code>.
62<br>
63- yyyy (volitelné) : je jedna z hodnot {left, right}.</p>
64- name (volitelné) : je jedna z hodnot {name, titleName}. Pokud je využito  <i>name</i> tak je název obrázku zobrazen pod jeho náhledem, pokud <i>titleName</i> značka obrázku &lt;title&gt; je naplněna jménem.</p>
65
66
67<h3>Skrytí kategorie</h3>
68
69<p>Je možno využít element <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> v názvu kategorie:<br>
70<br>
71- potom nebude viditelná v nadřízené kategorii<br>
72- zůstane ale viditelná v seznamu kategorií</p>
73
74<h3>Skrytí kategorie v seznamu kategorií</h3>
75
76<p>Je možno využít element <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> v názvu kategorie:<br>
77<br>
78- potom bude viditelná v nadřízené kategorii<br>
79- nebude ale viditelná v seznamu kategorií</p>
80
81<h3>Skrytí fotografie</h3>
82
83<p>Je možno využít element <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> v názvu fotografie:<br>
84<br>
85- fotografie potom nebude viditelná mezi náhledy<br>
86- ale zůstane viditelná při prohlížení kategorie</p>
87
88<h3>Přesměrování kategorie</h3>
89
90<ul>
91  <li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li>
92</ul>
93<p>Vložení tohoto tagu do popisu kategorie způsobí přesměrování na URL dle vaší volby.Zde směruje na piwigo.org.</p>
94
95<ul>
96  <li><b>[redirect img=xx]</b></li>
97</ul>
98<p>Směrování na obrázek z vaší galerie kde xx je identifikátor ID fotky; také lze přidat ID kategorie vedle ID obrázku: <code>xx.ccc</code>.</p>
99
100<ul>
101  <li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
102</ul>
103<p>Směruje na danou kategorii ve vaší fotogalerii kde xx je ID kategorie.</p>
104
105<ul>
106  <li><b>[redirect search=xx]</b></li>
107</ul>
108<p>Směruje na vyhledávací stránku ve vaší fotogalerii kde xx je ID daného vyhledávání.</p>
109</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.