source: extensions/ExtendedDescription/language/lt_LT/help.extdesc.html @ 26840

Revision 26840, 1.3 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[extended_description] Update lt_LT, thanks to : vilisas

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<p>Išplėstinių aprašymų žymos leidžia kurti trumpus albumo aprašymus albumo išoreje ir ilgesnius albumo viduje. Galima netgi sukurti du skirtingus aprašymus albumo puslapyje.</p>
2
3<p>žyma &lt;!--more--&gt; prideda tekstą šalia trumpo aprašymo.<br>
4žyma &lt;!--complete--&gt; leidžia vartotojui turėti du skirtingus aprašymus.<br>
5žyma &lt;!--up-down--&gt; leidžia vartotojui turėti viršutinį ir apatinį aprašymus.</p>
6
7<ul>
8  <li><b>&lt;!--more--&gt;</b></li>
9</ul>
10<code>trumpas aprašymas &lt;!--more--&gt; ilgas aprašymas</code>
11<p>Tik trumpas aprašymas bus rodomas albumo išorėje. Albumo puslapyje matysite trumpą + ilgą aprašymus.</p>
12
13<ul>
14  <li><b>&lt;!--complete--&gt;</b></li>
15</ul>
16<code>trumpas aprašymas &lt;!--complete--&gt; ilgas aprašymas</code>
17<p>Tik trumpas aprašymas bus rodomas albumo išorėje. Albumo puslapyje matysite tik ilgą aprašyma, taigi, realiai turite du skirtingus aprašymus.</p>
18
19<ul>
20  <li><b>&lt;!--up-down--&gt;</b></li>
21</ul>
22<code>viršutinis aprašymas &lt;!--up-down--&gt; apatinis aprašymas</code>
23<p>Tik viršutinis aprašymas bus rodomas albumo išorėje. Albumo puslapyje viršutinis aprašymas bus rodomas virš sumažintos nuotraukos, o apatinis aprašymas bus rodomas po sumažinta nuotrauka.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.