source: extensions/ExtendedDescription/language/lv_LV/help.html @ 8342

Revision 8342, 4.2 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - ExtendedDescription - update lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<h2>Paplašinātais Apraksts</h2>
2
3<h3>Apraksti vairākās valodās</h3>
4
5<p>Apraksti vairākās valodās ir izvietoti starp [lang=xx] un [/lang] iezīmēm, kur xx ir valodas kods (piemēram en, es, fr). Ir arī 2 valodas ar īpašu statusu : [lang=default] and [lang=all]</p>
6
7<ul>
8<li><b>Piemērs</b>:<br>
9<br>
10<code>[lang=default] apraksts pēc noklusējuma [/lang]<br>
11[lang=en] apraksts angļu valodā [/lang]<br>
12[lang=de] apraksts vācu valodā [/lang]</code>
13</li>
14</ul>
15
16<p>Apraksts pēc noklusējuma tiks lietots, ja apraksts savienojumā esošā lietotāja izvēlētajā valodā nav pieejams.
17If [lang=default] neeksistē, jebkas ārpus [lang] iezīmēm tiks uzskatīts par aprakstu pēc noklusējuma.</p>
18
19<p><u>Speciālā valoda <i>all</i></u>: jebkas iekšpus [lang=all] tiks ietverts aprakstā neskatoties, kāda ir lietotāja izvēlētā valoda.
20Tas galvenokārt lietderīgi, lai aprakstā ievietotu HTML/JavaScript kodu.</p>
21
22<h3>Paplašinātie apraksti</h3>
23
24<p>Paplašinātās apraksta iezīmes dod iespēju iegūt īsu kategorijas aprakstu ārpus kategorijas, garāku kategorijas aprakstu kategorijas lapā vai pat 2 apraksta variantus kategorijas lapā.</p>
25
26<p>tag &lt;!--more--&gt; pievieno tekstu īsajam aprakstam.<br>
27tag &lt;!--complete--&gt; ļauj lietotājam lietot 2 apraksta variantus.<br>
28tag &lt;!--up-down--&gt; ļauj lietotājam lietot augšā un apakšā novietoto aprakstu.</p>
29
30<ul>
31<li><b>tag &lt;!--more--&gt;</b></li>
32</ul>
33<code>īsais apraksts &lt;!--more--&gt; garais apraksts</code>
34<p>Tikai īsais paraksts tiek rādīts ārpus kategorijas. Kategorijas lapā būs redzams īsais apralsts + garais apraksts.</p>
35
36<ul>
37<li><b>tag &lt;!--complete--&gt;</b></li>
38</ul>
39<code>īsais aprakts &lt;!--complete--&gt; garais apraksts</code>
40<p>Tikai īsais apraksts tiek rādīts ārpus kategorijas. Kategorijas lapā būs redzams vienīgi garais apraksts, tātad Jums ir 2 atšķirīgi apraksti.</p>
41
42<ul>
43<li><b>tag &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
44</ul>
45<code>augšējais apraksts &lt;!--up-down--&gt; apakšējais apraksts</code>
46<p>Tikai augšējais apraksts tiek rādīts ārpus kategorijas.  Kategorijas lapā augšējais apraksts tiek rādīts virs sīkbildēm, apakšējais apraksts tirk rādīts zem sīkbildēm.</p>
47
48<h3>Ievieto kategoriju vai attēlu</h3>
49
50<ul>
51<li><b>tag [cat=xx]</b></li>
52</ul>
53<p>Šī iezīme ievieto kategoriju aprakstā, kur xx ir kategorijas identifikātors.</p>
54
55<ul>
56<li><b>tag [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
57</ul>
58<p>Šī iezīme ļauj ievietot aprakstā vienu vai vairākas sīkbildes ar:<br><br>
59- xx attēla identifikātoru; varat pievienot kategorijas identifikatoru blakus attēla identifikatoram: <code>xx.ccc</code>.
60<br>
61- yyyy (neobligāts) : var būt jebkura vērtība starp {left, right}.</p>
62- name (neobligāts) : var būt jebkura vērtība starp {name, titleName}. Ja iezīmēts ar <i>name</i> attēla vārds tiek rādīts zem sīkbildes, ar <i>titleName</i> attēla atzīme  &lt;title&gt; tiek aizpildīta ar nosaukumu.</p>
63
64
65<h3>Paslēpt kategoriju</h3>
66
67<p>Lietot iezīmi <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> kategorijas nosaukumā:<br>
68<br>
69- netiks rādīta pamatkategorijā<br>
70- paliek redzama kategorijas izvēlnē</p>
71
72<h3>Paslēpt kategoriju izvēlnē</h3>
73
74<p>Lietot iezīmi <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> kategorijas nosaukumā:<br>
75<br>
76- netiks rādīta kategorijas izvēlnē<br>
77- paliek redzama pamatkategorijā</p>
78
79<h3>Paslēpt attēlu</h3>
80
81<p>Lietot iezīmi <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> attēla nosaukumā:<br>
82<br>
83- netiks rādīta sīkbilžu lapā<br>
84- paliks redzama iekšpus kategorijas</p>
85
86<h3>Novirzītā kategorija</h3>
87
88<ul>
89<li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li>
90</ul>
91<p>Ievietojiet šo iezīmi (tagu) kategorijas aprakstā, lai to novirzītu uz jūsu izvēlēto URL.</p>
92
93<ul>
94<li><b>[redirect img=xx]</b></li>
95</ul>
96<p>Novirzīt uz jūsu galerijas attēlu, kur xx ir foto identifikators; iespējams pievienot arī kategorijas identifikatoru turpat aiz foto identifikatora: <code>xx.ccc</code>.</p>
97
98<ul>
99<li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
100</ul>
101<p>Novirzīt uz jūsu galerijas kategoriju, kur xx ir kategorijas identifikators.</p>
102
103<ul>
104<li><b>[redirect search=xx]</b></li>
105</ul>
106<p>Novirzīt uz jūsu galerijas meklēšanas lapu, kur xx ir meklēšanas identifikators.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.