source: extensions/ExtendedDescription/language/nl_NL/help.html @ 14059

Revision 14059, 4.3 KB checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[Extended Description] Update nl_NL, thanks to : pauldaytona

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<h2>Uitgebreide omschrijving</h2>
2
3<h3>Multilanguage beschrijvingen</h3>
4
5<p>Multilanguage beschrijvingen worden geplaatst tussen [lang=xx] en [/lang] tags, waar xx de taalcode is (bv: en, es, fr). Er zijn ook 2 speciale talen: [lang=default] en [lang=all]</p>
6
7<ul>
8  <li><b>Voorbeeld</b>:<br>
9  <br>
10<code>[lang=default] default description [/lang]<br>
11[lang=en] description in english [/lang]<br>
12[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
13</li>
14</ul>
15
16
17
18<p>De standaard omschrijving zal gebruikt worden als de beschrijving niet beschikbaar is in de voor de huidige gebruiker geselecteerde taal.
19Als [lang = default] niet bestaat, zal alles buiten de [lang] tags worden beschouwd als de standaard omschrijving.</p>
20
21
22
23<p><u>Special language <i>all</i></u>: alles binnen [lang=all] zal worden ingevoegd ,ongeacht wat de taal van de gebruiker is.
24Dit is handig voor het invoegen van HTML/JavaScript code binnen een omschijving.</p>
25
26
27<h3>Uitgebreide omschrijvingen</h3>
28
29
30
31
32<p>Uitgebreide omschrijving tags maken het mogelijk om een korte omschrijving te maken voor eht album buiten het album, en een langere omschrijving of zelfs 2 verschillende omschrijvingen binnen de album pagina.</p>
33
34<p>tag &lt;!--more--&gt; tekst voor de korte omschrijving.<br>
35tag &lt;!--complete--&gt; laat de gebruiker 2 verschillende omschrijvingen.<br>
36tag &lt;!--up-down--&gt; laat de gebruiker een kop en voet omschrijving.</p>
37
38<ul>
39  <li><b>tag &lt;!--more--&gt;</b></li>
40</ul>
41<code>korte omschrijving &lt;!--more--&gt; lange omschrijving</code>
42
43<p>Alleen de korte omschijving word getoond buiten het album. Op de album pagina, zie je een korte en lange omschrijving.</p>
44
45<ul>
46  <li><b>tag &lt;!--complete--&gt;</b></li>
47</ul>
48<code>korte omschrijving &lt;!--complete--&gt; lange omschrijving</code>
49
50<p>>Alleen de korte omschijving word getoond buiten het album. Op de album pagina, zie je alleen de lange omschrijving. Zo   heb je 2 verschillende omschrijvingen.</p>
51
52<ul>
53  <li><b>tag &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
54</ul>
55<code>top description &lt;!--up-down--&gt; bottom description</code>
56
57<p>Alleen de top omschrijving is zichtbaar buiten het album.  Op de album pagina, de kop omschrijving wordt getoond boven de miniaturen, de voet omschrijving wordt getoond onder de miniaturen.</p>
58
59<h3>Invoegen van foto of album</h3>
60
61<ul>
62  <li><b>label [cat=xx]</b></li>
63</ul>
64
65<p>Deze label voegt een album in de omschrijving in, waar xx is het album ID.</p>
66
67<ul>
68  <li><b>label [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
69</ul>
70
71
72<p>Dit label laat je &eacute;&eacute;n of meer miniaturen in de omschrijving invoegen, met:<br><br>
73- xx als het afbeelding ID; Je kan album ID naast afbeelding ID gebruiken: <code>xx.ccc</code>.
74<br>
75- yyyy (optioneel) : kan elke waarde onder de {left, right}.</p>
76- name (optioneel) : kan elke waarde onder de {name, titleName}. Als label <i>name</i> wordt de naam van de afbeelding onder de miniatuur getoond, met <i>titleName</i> wordt de foto markup &lt;title&gt; gevuld met de naam.</p>
77
78
79<h3>Verberg een album</h3>
80
81<p>Gebruik het label <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> in de album naam:<br>
82<br>
83
84- het wordt niet getoond in het bovenliggende album<br>
85- het blijft zichtbaar in het album menu</p>
86
87<h3Verberg een album in een menu</h3>
88
89<p>Gebruik het label <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> in de album naam:<br>
90<br>
91- het wordt niet getoond in het album menu<br>
92
93- het blijft zichtbaar in het bovenliggende album</p>
94
95<h3>Verberg een foto</h3>
96
97<p>Gebruik het label <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> in de foto naam:<br>
98<br>
99
100
101- het wordt niet getoond op de miniaturen pagina<br>
102- het blijft zichtbaar binnen het album</p>
103
104<h3>Doorgestuurd album</h3>
105
106<ul>
107  <li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li>
108</ul>
109
110<p>Voeg dit label in , in een album omschrijving, om het door te sturenaar een URL naar keuze.</p>
111
112<ul>
113  <li><b>[redirect img=xx]</b></li>
114</ul>
115
116<p>verwijs naar een foto in de gallerie, waar xx is het foto ID; je kan ook het album ID gebruiken naast het foto ID: <code>xx.ccc</code>.</p>
117
118<ul>
119  <li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
120</ul>
121<p>Verwijs naar een album uit je gallerie waar xx het album ID is.</p>
122
123<ul>
124  <li><b>[redirect search=xx]</b></li>
125</ul>
126<p>Verwijs naar een zoek pagina van je gallerie waar xx het zoek ID is.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.