source: extensions/ExtendedDescription/language/no_NO/help.html @ 8876

Revision 8876, 4.1 KB checked in by ddtddt, 8 years ago (diff)

[extensions] - ExtendedDescription - add no_NO (Norwegian) thanks to atlew

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<h2>Utvidet beskrivelse</h2>
2
3<h3>Flerspråkelig beskrivelse</h3>
4
5<p>Flerspråklig beskrivelse er plassert mellom [lang=xx] og [/lang] tagger, hvor xx er språk koden (for eksempel en, es, fr).
6
7Det er også 2 spesial språk : [lang=default] og [lang=all]</p>
8
9<ul>
10  <li><b>Eksampel</b>:<br>
11  <br>
12<code>[lang=default] standard beskrivelse [/lang]<br>
13[lang=en] beskrivelse på engelsk [/lang]<br>
14[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
15</li>
16</ul>
17
18<p>Standard beskrivelse vil bli bruktom beskrivelsen ikke er tilgjengelig på den tilkoblede brukers valgte språk.
19Om [lang=default] ikke eksisterer, alt utenom [lang] tagger vil bli satt som standard beskrivelse.</p>
20
21<p><u>Spesial språk <i>alle</i></u>: Alt inne i [lang=all] vil bli inkludert i beskrivelsen, uansett hvilket tilknyttet språ
22
23brukeren har.
24Dette er hovedsaklig nyttig for å inkludere HTML/JavaScript kode inne i en beskrivelse.</p>
25
26<h3>Utvidet beskrivelse</h3>
27
28<p>Utvidet beskrivelse tagger gjør det mulig å ha en kort beskrivelse for albumet, utenfor albumet, en lenger beskrivelse for
29
30albumet inne i album siden, eller til og med 2 spesifikke beskrivelser inne i albumets side.</p>
31
32<p>tag &lt;!--more--&gt; legger tekst til kort beskrivelse.<br>
33tag &lt;!--complete--&gt; la brukeren ha 2 spesifikke beskrivelser.<br>
34tag &lt;!--up-down--&gt; la brukeren ha en topp og bunn beskrivelse.</p>
35
36<ul>
37  <li><b>tag &lt;!--more--&gt;</b></li>
38</ul>
39<code>kort beskrivelse &lt;!--more--&gt; lang beskrivelse</code>
40<p>Kun den korte beskrivelsen vises på utsiden av albumet. På album side, vil du se kort beskrivelse + lang beskrivelse.</p>
41
42<ul>
43  <li><b>tag &lt;!--Complete--&gt;</b></li>
44</ul>
45<code>Kort beskrivelse &lt;!--complete--&gt; lang beskrivelse</code>
46<p>Kun den korte beskrivelsen vises utenfor albumet. på album siden, vil du kun se den lange beskrivelsen, så du har 2
47
48spesifikke beskrivelser.</p>
49
50<ul>
51  <li><b>tag &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
52</ul>
53<code>topp beskrivelse &lt;!--up-down--&gt; bunn beskrivelse</code>
54<p>Kun topp beskrivelse vises utenfor albumet.  På album siden, vil topp beskrivelsen vises over miniatyr bildet, bunn
55
56beskrivelsen vises under miniatyr bildet.</p>
57
58<h3>Sett inn et album eller et bilde</h3>
59
60<ul>
61  <li><b>tagg [cat=xx]</b></li>
62</ul>
63<p>Denne taggen setter inn et album i beskrivelsen, hvor xx er album identifikatoren.</p>
64
65<ul>
66  <li><b>tagg [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
67</ul>
68<p>Denne taggen lar deg sette inn en eller fler miniatyr bilder i beskrivelsen, med:<br><br>
69- xx bilde identifikatoren; du kan legge til album identifikatoren etter bildet identifikatoren: <code>xx.ccc</code>.
70<br>
71- yyyy (valgfri) : kan ta hvilken som helst verdi fra {venstre, høyre}.</p>
72- name (valgfri) : kan ta hvilken som helst verdi fra {navn, tittelnavn}. Om tagget, med <i>navn</i> vil navnet til bildet
73
74vises under miniatyr bildet, med <i>tittelNavn</i> vil bildets markering &lt;title&gt; fylles med navnet.</p>
75
76
77<h3>Gjemme et album</h3>
78
79<p>Bruke tagg <b>&lt;!--gjemt--&gt;</b> i album navn:<br>
80<br>
81- Det vil ikke vises i under album<br>
82- Det blir fortsatt synlig i album menyen</p>
83
84<h3>Gjem et album i menyen</h3>
85
86<p>Bruk tagg <b>&lt;!--mb-gjemt--&gt;</b> i album navn:<br>
87<br>
88- Det vil ikke vises i album menyen<br>
89- Det blir fortsatt synlig i under album</p>
90
91<h3>Gjem et bilde</h3>
92
93<p>Bruk tagg <b>&lt;!--gjemt--&gt;</b> i bilde navn:<br>
94<br>
95- Det vil ikke vises i miniatyr bilde side<br>
96- Det er fortatt synlig inne i albumet</p>
97
98<h3>Videresendt album</h3>
99
100<ul>
101  <li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li>
102</ul>
103<p>Sett inn denne taggen i en album beskrivelse for å videresende det til en URL du selv velger.</p>
104
105<ul>
106  <li><b>[redirect img=xx]</b></li>
107</ul>
108<p>Videresender til et bilde i ditt galleri der xx er bildets identifikator; du kan legge til album identifikator ved siden av
109
110bilde identifikator: <code>xx.ccc</code>.</p>
111
112<ul>
113  <li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
114</ul>
115<p>Videresender til et album i ditt galleri der xx er album identifikator.</p>
116
117<ul>
118  <li><b>[Videresender til search=xx]</b></li>
119</ul>
120<p>Videresender til en søke side i ditt galleri der xx er søke identifikatoren.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.