source: extensions/ExtendedDescription/language/sk_SK/help.html @ 16172

Revision 16172, 4.3 KB checked in by mistic100, 7 years ago (diff)

-help buttons added with a prefilter, update for 2.4
-update fr and en help files (only)

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<div style="text-align:left;">
2<h2>Rozšírený popis</h2>
3
4<h3>Viacjazyčné popisy</h3>
5
6<p>Viacjazyčné popisy sú umiestnené medzi [lang=xx] a [/lang] kľúčovými slovami, kde xx je kód jazyka (napríklad en, sk, fr). Sú 2 špeciálne jazyky: [lang=default] a [lang=all]</p>
7
8<ul>
9  <li><b>Príklad</b>:<br>
10  <br>
11<code>[lang=default] východzí popis [/lang]<br>
12[lang=sk] popis v slovenčine [/lang]<br>
13[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
14</li>
15</ul>
16
17<p>Východzí popis bude použitý, ak popis v jazyku zvolenom používateľom nie je k dispozícii.
18Ak [lang=default] neexistuje, čokoľvek mimo [lang] kľúčových slov bude použité ako východzí popis.</p>
19
20<p><u>Špeciálny jazyk <i>all</i></u>: čokoľvek v [lang=all] bude vrátane popisu, kdekoľvek popísané v jazyku, ktorý zvilil používateľ.
21To je hlavne užitočné v HTML/JavaScript popise.</p>
22
23<h3>Rozšírené popisy</h3>
24
25<p>Rozšírený popis kľúčových slov vytvorí krátky popis pre kategóriu mimo kategórie,
26dlhý popis pre kategóriu na stránke kategórii
27alebo aj zvláštny popis na stránek kategórii.</p>
28
29<p>tag &lt;!--more--&gt; pridáva text do krátkeho popisu.<br>
30tag &lt;!--complete--&gt; dovolí používateľovi mať 2 zvláštne popisy.<br>
31tag &lt;!--up-down--&gt; dovolí používateľovi mať popis v záhlaví a päte.</p>
32
33<ul>
34  <li><b>kľúčové slovo &lt;!--viac--&gt;</b></li>
35</ul>
36<code>krátky popis &lt;!--viac--&gt; dlhý popis</code>
37<p>Len krátky popis je zobrazený mimo kategórie. Na stránke kategórii uvidíte krátky popis + dlhý popis.</p>
38
39<ul>
40  <li><b>kľúčové slovo &lt;!--kompletné--&gt;</b></li>
41</ul>
42<code>krátky popis &lt;!--kompletné--&gt; dlhý popis</code>
43<p>Len krátky popis je zobrazený mimo kategórie. Na stránke kategórii uvidíte dlhý popis, ak máte 2 zvláštne popisy.</p>
44
45<ul>
46  <li><b>kľúčové slovo &lt;!--hore-dolu--&gt;</b></li>
47</ul>
48<code>najvyšší popis &lt;!--hore-dolu--&gt; popis v dolnej časti</code>
49<p>Len najvyšší popis je zobrazený mimo kategórie.  Na stránke kategórii je zobrazený najvyšší popis okolo náhľadov, popis v dolnej časti je zobrazený pod náhľadmi.</p>
50
51<h3>Vložiť kategóriu alebo fotografiu</h3>
52
53<ul>
54  <li><b>kľúčové slovo [cat=xx]</b></li>
55</ul>
56<p>Toto kľúčové slovo sa vloží do popisu kategórie, kde xx je identifikátor kategórie.</p>
57
58<ul>
59  <li><b>kľúčové slovo [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
60</ul>
61<p>Toto kľúčové slovo povolí vloženie jedného alebo viacerých náhľadovv popise s:<br><br>
62- xx identifikátor fotografie; môžete vložiť identifikátor kategórie, potom identifikátor fotografie: <code>xx.ccc</code>.
63<br>
64- yyyy (voliteľné) : môžete odobrať hocijakú hodnotu medzi {left, right}.</p>
65- názov (voliteľné) : môžete odobrať hocijakú hodnotu medzi {name, titleName}. Ak označenie s <i>name</i> názvu fotografie je zobrazené pod náhľadom s <i>titleName</i> rozpätím fotografie &lt;title&gt; je vyplnenie názvom.</p>
66
67
68<h3>Schovať kategóriu</h3>
69
70<p>Použiť kľúčové slovo <b>&lt;!--schovať--&gt;</b> v názve kategórie:<br>
71<br>
72- nebude zobrazené v rodičovskej kategórii<br>
73- zostane viditeľné v ponuke kategórii</p>
74
75<h3>Schovať kategóriu v ponuke</h3>
76
77<p>Použiť kľúčové slovo <b>&lt;!--mb-schovať--&gt;</b> v názve kategórie:<br>
78<br>
79- nebude zobrazené v ponuke kategórii<br>
80- zostane viditeľné v rodičovskej kategórii</p>
81
82<h3>Schovať fotografiu</h3>
83
84<p>Použiť kľúčové slovo <b>&lt;!--schovať--&gt;</b> v názve fotografie:<br>
85<br>
86- nebude zobrazené na stránke náhľadov<br>
87- zostane viditeľné vo vnútri kategórie</p>
88
89<h3>Presmerovanie kategórie</h3>
90
91<ul>
92<li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li> </ul> <p>Vložiť toto kľúčové
93slovo do popisu kategórie na presmerovanie na URL Vašej voľby.</p>
94
95<ul>
96<li><b>[redirect img=xx]</b></li>
97</ul>
98<p>Presmerovanie na fotografiu Vašej galérie, kde xx je identifikátor
99fotografie; môžete pridať ďalší identifikátor kategórie pre fotografiu:
100<code>xx.ccc</code>.</p>
101
102<ul>
103<li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
104</ul>
105<p>Presmerovanie na kategóriu Vašej galérie, kde xx je identifikátor
106kategórie.</p>
107
108<ul>
109<li><b>[redirect search=xx]</b></li>
110</ul>
111<p>Presmerovanie na vyhľadávaciu stránku Vašej galérie, kde xx je
112identifikátor vyhľadávnia.</p>
113</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.