source: extensions/ExtendedDescription/language/sl_SI/help.extdesc.html @ 27362

Revision 27362, 1.1 KB checked in by TranslationTeam, 5 years ago (diff)

[extended_description] Update sl_SI, thanks to : MarkoAm

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<p>Razširjene opisne oznake omogočajo kratek opis albuma izven albuma
2in daljši opis za album na strani albuma
3ali celo 2 različna opisa na strani albuma.</p>
4
5<p>tag &lt;!--več--&gt; doda besedilo v kratek opis.<br>
6tag &lt;!--popolno--&gt; dovoli da imajo uporabniki 2 dva različna opisa.<br>
7tag &lt;!--zgoraj-spodaj--&gt; dovoli da imajo uporabniki opis zgoraj in spodaj.</p>
8
9<ul>
10  <li><b>&lt;!--več--&gt;</b></li>
11</ul>
12<code>kratek opis &lt;!--več--&gt; daljši opis</code>
13<p>Izven albuma je prikazan le kratek opis. Na strani albuma bo viden kratek opis + daljši opis.</p>
14
15<ul>
16  <li><b>&lt;!--popolno--&gt;</b></li>
17</ul>
18<code>kratek opis &lt;!--popolno--&gt; daljši opis</code>
19<p>Izven albuma je prikazan le kratek opis. Na strani albuma bo viden le daljši opis, tako imate 2 različna opisa.</p>
20
21<ul>
22  <li><b>&lt;!--zgoraj-spodaj--&gt;</b></li>
23</ul>
24<code>zgornji opis &lt;!--zgoraj-spodaj--&gt; spodnji opis</code>
25<p>Izven albuma je prikazan le zgornji opis.  Na strani albuma, je zgornji opis prikazan nad sličicami, spodnji opis pa je prikazan pod sličicami.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.