source: extensions/ExtendedDescription/language/sv_SE/help.html @ 16172

Revision 16172, 4.3 KB checked in by mistic100, 7 years ago (diff)

-help buttons added with a prefilter, update for 2.4
-update fr and en help files (only)

Line 
1<div style="text-align:left;">
2<h2>Utvidgad beskrivning</h2>
3
4<h3>Flerspråkiga beskrivningar</h3>
5
6<p>Flerspråkiga beskrivningar placeras mellan [lang=xx] och [/lang] tag, där xx är språkkoden (t.ex. EN, ES, FR). Det finns också 2 särskilda språk : [lang=default] och [lang=all]</p>
7
8<ul>
9  <li><b>Exempel</b>:<br>
10  <br>
11<code>[lang=default] standard beskrivning [/lang]<br>
12[lang=sv] beskrivningen på engelska [/lang]<br>
13[lang=de] deutsche Beschreibung [/lang]</code>
14</li>
15</ul>
16
17<p>Den förvalda beskrivning ska användas om beskrivningen är inte tillgänglig i den anslutna användaren valda språket.
18om [lang=default] inte finns, något utanför [lang] taggar kommer att betraktas som standard beskrivning.</p>
19
20<p><u>speciella språk <i>alla</i></u>: något inuti [lang=all] kommer att ingå i beskrivningen, 0avsätt vad den anslutna användar definierade språk är.
21Detta är främst användbart att inkludera HTML/JavaScript-kod i en beskrivning.</p>
22
23<h3>Utökade beskrivningar</h3>
24
25<p>Utvidgad beskrivnings taggar gör det möjligt att ha en kort beskrivning för den kategorin utanför kategorin,
26en längre beskrivning för kategorin inuti kategori sidan
27eller till och med 2 separata beskrivningar inne i kategorin sidan.</p>
28
29<p>taggen &lt;!--mer--&gt; lägger till text till den korta beskrivningen.<br>
30taggen &lt;!--Komplett--&gt; låta användaren har 2 tydliga beskrivningar.<br>
31tagggen &lt;!--upp och ned--&gt; låter användaren ha en topp och en botten beskrivning.</p>
32
33<ul>
34  <li><b>taggen &lt;!--mer--&gt;</b></li>
35</ul>
36<code>kort beskrivning &lt;!-Mer--&gt; utökad beskrivning</code>
37<p>Endast den korta beskrivning visas utanför kategorin. På kategori sidan ser du en kort beskrivning + utökade beskrivningen.</p>
38
39<ul>
40  <li><b>taggen &lt;!--komplett--&gt;</b></li>
41</ul>
42<code>kort beskrivning &lt;!--komplett--&gt; komplett beskrivning</code>
43<p>Endast den korta beskrivning visas utanför kategorin. På kategorin sidan, kommer du bara att se den långa beskrivningen, så du har 2 olika beskrivningar.</p>
44
45<ul>
46  <li><b>taggen &lt;!--upp och ned--&gt;</b></li>
47</ul>
48<code>topp beskrivning &lt;!--upp och ned--&gt; nedekants beskrivning</code>
49<p>Endast den översta beskrivning visas utanför kategorin. På kategorin sidan, är toppen beskrivning visas ovanför miniatyrer, är botten beskrivningen visas under miniatyrbilderna.</p>
50
51<h3>Infoga en kategori eller ett foto</h3>
52
53<ul>
54  <li><b>taggen [cat=xx]</b></li>
55</ul>
56<p>taggen infogar en kategori i beskrivningen, där xx är kategorin identifieraren.</p>
57
58<ul>
59  <li><b>taggen [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;namn]</b></li>
60</ul>
61<p>Denna tagg gör det möjligt att infoga en eller flera miniatyr i beskrivningen, med :<br><br>
62- xx på bild ID, du kan lägga till kategorin ID bredvid fotot identitetsbeteckning: <code>xx.ccc</code>.
63<br>
64- yyyy (valfritt): kan ta något värde bland {vänster, höger}.</p>
65- Namn (frivilligt): kan ta något värde bland {namn, Titelnamn}. Om taggade med <i>namn</i> namnet på bilden är visade värdet under miniatyren, med <i>Titelnamn</i>
66
67<h3>Dölja en kategori</h3>
68
69<p>Använd tag<b>&lt;!--dolda--&gt;</b>  i kategori namnet:<br>
70<br>
71 - Det kommer inte att visas i den överordnade kategorin<br>
72 - Det är fortfarande synlig i kategorin menyn</p>
73
74<h3>Dölja en kategori i menyn</h3>
75
76<p>Använd tag<b>&lt;!--mb-dolda--&gt;</b> i kategori namnet:<br>
77<br>
78- Den kommer inte att visas i kategori menyn<br>
79- Den förblir synligt i den överordnade kategorin</p>
80
81<h3>Dölj en bild</h3>
82
83<p>Använd tag <b>&lt;!--dold--&gt;</b> i bildens namn:<br>
84<br>
85- Det kommer inte att visas på miniatyrerna sidan<br>
86- Det är fortfarande synlig i kategorin</p>
87
88<h3>Omdirigerad kategori</h3>
89
90<ul>
91  <li><b>[omdirigering http://piwigo.org]</b></li>
92</ul>
93<p>Sätt denna tagg i en kategori beskrivning styra över dem till webbadressen för ditt val.</p>
94
95<ul>
96  <li><b>[omdirigera img=xx]</b></li>
97</ul>
98<p>Omdirigera till en bild av ditt galleri där xx är fotot identifierare, du kan lägga till kategori ID bredvid fotot identifierare: <code>xx.ccc</code>.</p>
99
100<ul>
101  <li><b>[omdirigera cat=xx]</b></li>
102</ul>
103<p>Omdirigera till en kategori av ditt galleri där xx kategorin id.</p>
104
105<ul>
106  <li><b>[omdirigera sökning=xx]</b></li>
107</ul>
108<p>Omdirigering till en sökning på ditt galleri där xx är sök ID.</p>
109</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.