source: extensions/ExtendedDescription/language/tr_TR/help.html @ 11532

Revision 11532, 4.2 KB checked in by Nakre, 8 years ago (diff)

Updated Turkish Translates

Line 
1<h2>Genişletilmiş Açıklama</h2>
2
3<h3>Çoklu Dil açıklamaları</h3>
4
5<p>Çoklu Dil açıklamaları [lang=xx] ve [/lang] etiketleri arasında, xx dil kodu olmakla beraber (örnekler en, es, fr). 2 özel dil vardır bunlar : [lang=default]  varsayılan ve [lang=all] hepsi</p>
6
7<ul>
8  <li><b>Örnek</b>:<br>
9  <br>
10<code>[lang=default] varsayılan açıklama [/lang]<br>
11[lang=en] ingilizce açıklama [/lang]<br>
12[lang=de] almanca açıklama [/lang]</code>
13</li>
14</ul>
15
16<p>Bağlı olan kullanıcının seçtiği dildeki açıklama yoksa varsayılan açıklama kullanılır.
17Eğer [lang=default] yoksa, [lang] etiketi dışındaki açıklama varsayılan açıklama olarak kabul edilecektir.</p>
18
19<p><u>Özel dil <i>all</i></u>: [lang=all] içinde olanlar açıklama olarak tüm bağlı olan kullanıcılar için geçerli açıklama olacaktır.
20Bu çoğunlukla HTML/JavaScript kodları içine açıklama eklemek için faydalıdır.</p>
21
22<h3>Genişletilmiş açıklamalar</h3>
23
24<p>Genişletilmiş açıklama etiketleri sizlere albüm dışında albüm için açıklama,
25albüm sayfasında daha uzun bir açıklama ve albüm sayfasında 2 farklı açıklama olanakları sunar.</p>
26
27<p>etiket &lt;!--more--&gt; kısa bir açıklama metni ekler.<br>
28etiket &lt;!--complete--&gt; 2 farklı açıklama metni ekler.<br>
29etiket &lt;!--up-down--&gt; üst ve altta olmak üzere açıklama metni ekler.</p>
30
31<ul>
32  <li><b>etiket &lt;!--more--&gt;</b></li>
33</ul>
34<code>kısa açıklama &lt;!--more--&gt; uzun açıklama</code>
35<p>Albüm dışında sadece kısa açıklama gösterilir. Albüm sayfasında ise hem kıse hemde uzun açıklama gösterilir.</p>
36
37<ul>
38  <li><b>etiket &lt;!--complete--&gt;</b></li>
39</ul>
40<code>kısa açıklama &lt;!--complete--&gt; uzun açıklama</code>
41<p>Albüm dışında sadece kısa açıklama gösterilir. Albüm sayfasında ise sadece uzun açıklama gösterilir.</p>
42
43<ul>
44  <li><b>etiket &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
45</ul>
46<code>üst açıklama &lt;!--up-down--&gt; alt açıklama</code>
47<p>Albüm dışında sadece üst açıklama gösterilir.  Albüm sayfasında, üst açıklama küçük resimlerin üstünde, alt açıklama ise küçük resimlerin altında gösterilir.</p>
48
49<h3>Bir albüm veya fotoğraf yerleştirme</h3>
50
51<ul>
52  <li><b>etiket [cat=xx]</b></li>
53</ul>
54<p>Bu etiket bir açıklamaya albüm ekler, xx albüm tanımlayıcısıdır.</p>
55
56<ul>
57  <li><b>etiket [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
58</ul>
59<p>Bu etiket açıklamaya bir veya bir kaç küçük resim eklemenizi sağlar:<br><br>
60- xx resim tanımlayıcısı; Albüm tanımlayıcısını resim tanımlayıcısı yanına ekleyebilirsiniz: <code>xx.ccc</code>.
61<br>
62- yyyy (isteğe bağlı) : {left, right} arasında herhangi bir değer alabilir.</p>
63- name (isteğe bağlı) : {name, titleName} arasında herhangi bir değer alabilir. Eğer  <i>name</i> küçük resim altında resim adı gösterilir, <i>titleName</i>  &lt;title&gt; resim biçimlendirme adı.</p>
64
65
66<h3>Bir albüm gizle</h3>
67
68<p>etiket <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> albüm adında kullanırsanız:<br>
69<br>
70- ana albümde gösterilmeyecektir<br>
71- albüm menüsünde gösterilecektir</p>
72
73<h3>Bir albümü menüde gizle</h3>
74
75<p>etiket <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> albüm adında kullanırsanız:<br>
76<br>
77- albüm menüsünde gösterilmeyecektir<br>
78- ana albümde ise gösterilecektir</p>
79
80<h3>Bir resim gizle</h3>
81
82<p>etiket <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> resim adında kullanırsanız:<br>
83<br>
84- küçük resimler sayfasında gösterilmeyecektir<br>
85- albüm sayfasında ise gösterilecektir</p>
86
87<h3>Albüm Yönlendirme</h3>
88
89<ul>
90  <li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li>
91</ul>
92<p>Bir albüm açıklamasına ekleyeceğiniz bu etiket ile belirtmiş olduğunuz URL adresine yönlendirilecektir.</p>
93
94<ul>
95  <li><b>[redirect img=xx]</b></li>
96</ul>
97<p>Galerinizdeki xx tanımlayıcılı resime yönlendirir; albüm tanımlayıcısını resim tanımlayıcı yanına ekleyebilirsiniz: <code>xx.ccc</code>.</p>
98
99<ul>
100  <li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
101</ul>
102<p>xx tanımlayıcısı ile bir albümü galerinizdeki başka bir albüme yönlendirme yapılır.</p>
103
104<ul>
105  <li><b>[redirect search=xx]</b></li>
106</ul>
107<p>xx tanımlayıcısı ile galerinizdeki bir arama sayfasına yönledirme yapılır.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.