source: extensions/ExtendedDescription/language/tr_TR/help.html @ 16172

Revision 16172, 4.2 KB checked in by mistic100, 7 years ago (diff)

-help buttons added with a prefilter, update for 2.4
-update fr and en help files (only)

Line 
1<div style="text-align:left;">
2<h2>Genişletilmiş Açıklama</h2>
3
4<h3>Çoklu Dil açıklamaları</h3>
5
6<p>Çoklu Dil açıklamaları [lang=xx] ve [/lang] etiketleri arasında, xx dil kodu olmakla beraber (örnekler en, es, fr). 2 özel dil vardır bunlar : [lang=default]  varsayılan ve [lang=all] hepsi</p>
7
8<ul>
9  <li><b>Örnek</b>:<br>
10  <br>
11<code>[lang=default] varsayılan açıklama [/lang]<br>
12[lang=en] ingilizce açıklama [/lang]<br>
13[lang=de] almanca açıklama [/lang]</code>
14</li>
15</ul>
16
17<p>Bağlı olan kullanıcının seçtiği dildeki açıklama yoksa varsayılan açıklama kullanılır.
18Eğer [lang=default] yoksa, [lang] etiketi dışındaki açıklama varsayılan açıklama olarak kabul edilecektir.</p>
19
20<p><u>Özel dil <i>all</i></u>: [lang=all] içinde olanlar açıklama olarak tüm bağlı olan kullanıcılar için geçerli açıklama olacaktır.
21Bu çoğunlukla HTML/JavaScript kodları içine açıklama eklemek için faydalıdır.</p>
22
23<h3>Genişletilmiş açıklamalar</h3>
24
25<p>Genişletilmiş açıklama etiketleri sizlere albüm dışında albüm için açıklama,
26albüm sayfasında daha uzun bir açıklama ve albüm sayfasında 2 farklı açıklama olanakları sunar.</p>
27
28<p>etiket &lt;!--more--&gt; kısa bir açıklama metni ekler.<br>
29etiket &lt;!--complete--&gt; 2 farklı açıklama metni ekler.<br>
30etiket &lt;!--up-down--&gt; üst ve altta olmak üzere açıklama metni ekler.</p>
31
32<ul>
33  <li><b>etiket &lt;!--more--&gt;</b></li>
34</ul>
35<code>kısa açıklama &lt;!--more--&gt; uzun açıklama</code>
36<p>Albüm dışında sadece kısa açıklama gösterilir. Albüm sayfasında ise hem kıse hemde uzun açıklama gösterilir.</p>
37
38<ul>
39  <li><b>etiket &lt;!--complete--&gt;</b></li>
40</ul>
41<code>kısa açıklama &lt;!--complete--&gt; uzun açıklama</code>
42<p>Albüm dışında sadece kısa açıklama gösterilir. Albüm sayfasında ise sadece uzun açıklama gösterilir.</p>
43
44<ul>
45  <li><b>etiket &lt;!--up-down--&gt;</b></li>
46</ul>
47<code>üst açıklama &lt;!--up-down--&gt; alt açıklama</code>
48<p>Albüm dışında sadece üst açıklama gösterilir.  Albüm sayfasında, üst açıklama küçük resimlerin üstünde, alt açıklama ise küçük resimlerin altında gösterilir.</p>
49
50<h3>Bir albüm veya fotoğraf yerleştirme</h3>
51
52<ul>
53  <li><b>etiket [cat=xx]</b></li>
54</ul>
55<p>Bu etiket bir açıklamaya albüm ekler, xx albüm tanımlayıcısıdır.</p>
56
57<ul>
58  <li><b>etiket [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li>
59</ul>
60<p>Bu etiket açıklamaya bir veya bir kaç küçük resim eklemenizi sağlar:<br><br>
61- xx resim tanımlayıcısı; Albüm tanımlayıcısını resim tanımlayıcısı yanına ekleyebilirsiniz: <code>xx.ccc</code>.
62<br>
63- yyyy (isteğe bağlı) : {left, right} arasında herhangi bir değer alabilir.</p>
64- name (isteğe bağlı) : {name, titleName} arasında herhangi bir değer alabilir. Eğer  <i>name</i> küçük resim altında resim adı gösterilir, <i>titleName</i>  &lt;title&gt; resim biçimlendirme adı.</p>
65
66
67<h3>Bir albüm gizle</h3>
68
69<p>etiket <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> albüm adında kullanırsanız:<br>
70<br>
71- ana albümde gösterilmeyecektir<br>
72- albüm menüsünde gösterilecektir</p>
73
74<h3>Bir albümü menüde gizle</h3>
75
76<p>etiket <b>&lt;!--mb-hidden--&gt;</b> albüm adında kullanırsanız:<br>
77<br>
78- albüm menüsünde gösterilmeyecektir<br>
79- ana albümde ise gösterilecektir</p>
80
81<h3>Bir resim gizle</h3>
82
83<p>etiket <b>&lt;!--hidden--&gt;</b> resim adında kullanırsanız:<br>
84<br>
85- küçük resimler sayfasında gösterilmeyecektir<br>
86- albüm sayfasında ise gösterilecektir</p>
87
88<h3>Albüm Yönlendirme</h3>
89
90<ul>
91  <li><b>[redirect http://piwigo.org]</b></li>
92</ul>
93<p>Bir albüm açıklamasına ekleyeceğiniz bu etiket ile belirtmiş olduğunuz URL adresine yönlendirilecektir.</p>
94
95<ul>
96  <li><b>[redirect img=xx]</b></li>
97</ul>
98<p>Galerinizdeki xx tanımlayıcılı resime yönlendirir; albüm tanımlayıcısını resim tanımlayıcı yanına ekleyebilirsiniz: <code>xx.ccc</code>.</p>
99
100<ul>
101  <li><b>[redirect cat=xx]</b></li>
102</ul>
103<p>xx tanımlayıcısı ile bir albümü galerinizdeki başka bir albüme yönlendirme yapılır.</p>
104
105<ul>
106  <li><b>[redirect search=xx]</b></li>
107</ul>
108<p>xx tanımlayıcısı ile galerinizdeki bir arama sayfasına yönledirme yapılır.</p>
109</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.