source: extensions/Front2Back/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 11217

Revision 11217, 1.7 KB checked in by mistic100, 9 years ago (diff)

clean code, add some options

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3$lang['See back'] = 'Skatīt aizmugures daļu';
4$lang['See front'] = 'Skatīt priekšpusi';
5
6$lang['Back sides folder'] = "Aizmugures (fona) daļas mape";
7$lang['Web sized pics sub-folder'] = "Web izmēra attēlu apakšmape";
8$lang['HD pics sub-folder'] = "HD attēlu apakšmape";
9$lang['Suffix'] = "Sufikss";
10
11$lang['f2b_help'] = "
12<fieldset>
13  <legend>Izmantošanas piemēri</legend>
14  <fieldset>
15    Ja ievietojat web izmēra aizmugures daļu <i>thumbnail/back/</i> jūsu normāla izmēra attēlu direktorija apakšmapē un HD izmēra attēla aizmugurējo daļu apakšmapē <i>pwg_high/back/</i>, lietojiet pamata konfigurāciju:
16    <ul>
17      <li><b>Aizmugures daļas mape:</b> <i>tukša</i>
18      <li><b>Web izmēra attēlu apakšmape:</b> thumbnail/verso/</li>
19      <li><b>HD attēlu apakšmape:</b> pwg_high/verso/</li>
20    </ul>
21  </fieldset>
22
23  <fieldset>
24    Ja vēlaties izvietot savas mugurpuses citā mapē, izmainiet pirmā parametra vērtību (attiecībā pret vietnes saknes mapi). Ņemiet vērā, ka šajā gadījumā jūsu galerijas koka struktūra nepašatjaunojas, un divi attēli ar vienādiem nosaukumiem divos dažādos albūmos izmantos vienu un to pašu fonu (aizmugures daļu).
25    <br>Šos istatījumus varat izmantot, lai meklētu web izmēra fonus <i>[ROOT]/verso/</i> un HD fonus <i>[ROOT]/verso/hd/</i>
26    <ul>
27      <li><b> Aizmugures (fona) daļas mape:</b> verso/
28      <li><b>Web izmēra attēlu apakšmape:</b> <i>tukša</i></li>
29      <li><b>HD attēlu apakšmape:</b> hd/</li>
30    </ul>
31  </fieldset>
32
33  <fieldset>
34    Jebkurā gadījumā fona attēlam var būt tāds pats nosaukums kā normālam attēlam, šajā gadījumā atstājiet <b>Sufiksu</b> tukšu, vai nosauciet ar sufiksu.
35  </fieldset>
36</fieldset>
37";
38
39?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.