source: extensions/Google2Piwigo/language/bg_BG/help.lang.html @ 21423

Revision 21423, 661 bytes checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[google2piwigo] Add bg_BG, thanks to : picsvet

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<ol>
2<li>Отиди на <a href="https://accounts.google.com/ManageDomains">https://accounts.google.com/ManageDomains</a>.</li>
3<li>Напиши си името на домейна без поддомейн в областта (eg: <i>mydomain.com</i>, не <i>gallery.mydomain.com</i>) и кликнете върху <b>Въведи адрес</b>.</li>
4<li>Отиди на <b>Управление [mydomain.com]</b> и се съгласявате с ToS.</li>
5<li>Напиши си името на домейна с поддомейн (дори ако то е <i>www</i>) и <i>http://</i> префикс в първото поле и запази.</li>
6<ol>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.