source: extensions/LLGBO2/language/pl_PL/description.txt @ 11082

Revision 11082, 217 bytes checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - LLGBO2 - update PL thanks to T00kie

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1LLGBO2
2Wyświetlaj miniaturkę i dane EXIF pod przyciskiem (po najechaniu)
3-Wyświetlaj obwódkę dokoła zdjęcia
4-Dodaj nawigację na zdjęciu
5-Wyświetlaj banner tylko na pierwszej stronie i na stronach dodatkowych
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.