source: extensions/LLGBO2/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 4526

Revision 4526, 3.7 KB checked in by EXFTB, 10 years ago (diff)

Version 2.0.i

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | PhpWebGallery - a PHP based picture gallery                           |
4// | Copyright (C) 2002-2003 Pierrick LE GALL - pierrick@phpwebgallery.net |
5// | Copyright (C) 2003-2007 PhpWebGallery Team - http://phpwebgallery.net |
6// +-----------------------------------------------------------------------+
7$lang['submit'] = 'Zatwierdź';
8$lang['Title'] = 'Look like GBo';
9$lang['Howto'] = 'Ta wtyczka umożliwia zmianę prezentacji strony ze zdjęciami.<br>Szczególne podziękowania dla forumowiczów za ich nieocenioną pomoc';
10$lang['Step1_Title'] = 'Ustawienia wtyczki';
11$lang['llgbo_tooltip']='Wyświetlaj okienko skrótu (miniatury dostępne na przycisku) przy ruchu myszką :';
12$lang['llgbo_exifunderbt']='Wyświetlaj okienko skrótu (dane EXIF dostępne na przycisku metadanych) przy ruchu myszką :';
13$lang['llgbo_always_displayexif'] = 'Zawsze wyświetlaj metadane:' ;
14$lang['llgbo_frame']='Wyświetlaj białą ramkę wokół zdjęcia :';
15$lang['llgbo_header']='Nagłówek jest wyświetlany jedynie na pierwszej stronie :';
16$lang['llgbo_maintain_header']='Wyświetlaj nagłówek także na kolejnych stronach :';
17$lang['llgbo_allinfo']='Wyświetlaj wszystkie przechowywane dane zdjęcia :';
18$lang['llgbo_usemap']='Dodaj nawigację na zdjęciu :';
19$lang['llgbo_usemap_thumb']='Dodaj miniatury kiedy nawigacja na zdjęciu jest aktywna :';
20$lang['llgbo_info']='(^_^) Ustawienia poprawione !';
21$lang['llgbo_title_frame'] = 'Wyświetl tytuł zdjęcia w ramce';
22$lang['llgbo_default_navthumb'] = 'Ukryj standardowe wyświetlanie poprzedniej/następnej miniatury:';
23
24// must be translate 19/12/2009
25$lang['save'] = 'Save';
26$lang['preview'] = 'Preview';
27$lang['llgo_tooltip_width']= 'Define tooltip width'; 
28$lang['llgo_tooltip_size']= 'Define tooltip border width'; 
29$lang['llgbo_tooltip_bordercolor']= 'Define tooltip border color';
30$lang['llgbo_tooltip_backgroundcolor']= 'Define tooltip background color';
31$lang['llgbo_tooltip_titlecolor']= 'Define tooltip title color';
32$lang['llgbo_tooltip_color']= 'Define tooltip text color';
33$lang['llgo_global_setting']= 'Piwigo Picture page global settings';
34$lang['llgo_tooltip_setting']= 'Tooltip settings';
35$lang['llgo_frame_setting']= 'Frame settings :' ;
36$lang['llgbo_title_frame_color']= 'Title frame color';
37$lang['llgbo_frame_bdcolor0']= 'Line 1 color : ';
38$lang['llgbo_frame_bdcolor1']= 'Line 2 color : ';
39$lang['llgbo_frame_bdcolor2']= 'Line 3 color : ';
40$lang['llgbo_frame_bdcolor3']= 'Line 4 color : ';
41$lang['llgbo_frame_bdcolor4']= 'Line 5 color : ';
42$lang['llgbo_frame_bdcolor5']= 'Line 6 color : ';
43$lang['llgbo_frame_bdcolor6']= 'Line 7 color : ';
44$lang['llgbo_frame_bdcolor7']= 'Line 8 color : ';
45$lang['llgbo_frame_bdcolor8']= 'Line 9 color : ';
46$lang['llgbo_frame_bdcolor9']= 'Line 10 color : ';
47$lang['llgbo_frame_bdcolor10']= 'Line 11 color : ';
48$lang['llgbo_frame_bdcolor11']= 'Line 12 color : ';
49$lang['llgbo_frame_bdcolor12']= 'Line 13 color : ';
50$lang['llgbo_frame_bdcolor13']= 'Line 14 color : ';
51$lang['llgbo_frame_bdcolor14']= 'Line 15 color : ';
52$lang['llgbo_frame_bdcolor15']= 'Line 16 color : ';
53$lang['llgbo_frame_bdsize']= 'size in px : ';
54$lang['llgbo_M_frame'] = 'Frame management';
55$lang['llgbo_M_tooltip'] = 'Tooltip management';
56$lang['llgbo_M_manage'] = 'Global settings';
57$lang['llgbo_samples'] = 'Samples : ';
58$lang['llgbo_maintain_header_help']='1 - To find the body ID value, display the source code  Ctrl+U with Firefox ';
59$lang['llgbo_maintain_header_help1']='2 - Search the value "body id=".   Sample --> body id="theAboutPage"    ';
60$lang['llgbo_maintain_header_help2']='3 - Copy the value theAboutPage in the text area. Separate the different ID by ;';
61
62?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.