source: extensions/Ldap_Login/language/sk_SK/description.txt @ 27305

Revision 27305, 154 bytes checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[ldap_login] Update sk_SK, thanks to : dodo

  • Property svn:executable set to *
Line 
1Umožní používateľom prihlásiť sa do Piwigo s ich ldap povereniami (prihlásenie, pošta, alebo iný atribút určený Piwigo adminmi + ldap heslo).
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.