source: extensions/PHP_Optimisateur/language/lv_LV/lv_LV.php @ 9265

Revision 9265, 2.6 KB checked in by mistic100, 9 years ago (diff)

[extensions] PHP Optimisateur

  • change language management
  • correct english and letton language file
Line 
1<?php
2$Lang['fatal.ErrorConfigFile'] = "Fatāla kļūda : Trūkst konfigurācijas fails.";
3$Lang['fatal.ErrorFolderIn'] = "Fatāla kļūda : Tukša ievades mape.";
4$Lang['fatal.ErrorFolderOut'] = "Fatāla kļūda : Nav tukša izvades mape.";
5$Lang['fatal.ErrorNconvert'] = "Fatāla kļūda : Nav atrasta programma nconvert.exe.";
6$Lang['fatal.ErrorConfig'] = "Fatāla kļūda : Nekorekta konfigurācija.";
7$Lang['notice.EraseFolderOut'] = "Brīdinājums : Izvades mape tiks pilnībā iztukšota.";
8$Lang['notice.ErrorConfig'] = "Fiksētas dažas konfigurācija kļūdas, lūdzu pārbaudiet parametrus.";
9$Lang['Source files'] = "Apstrādātie faili";
10$Lang['%d files'] = "%d faili";
11$Lang['Finish %d seconds'] = "Process paveikts : %d sekundes.";
12$Lang['Ready'] = "Gatavs sākt.";
13$Lang['Processing'] = "Apstrāde.";
14$Lang['Launch'] = "Sākt";
15$Lang['Config'] = "Konfigurēt";
16$Lang['Back'] = "Atpakaļ";
17$Lang['Configuration'] = "Konfigurācija";
18$Lang['Folders'] = "Mapes";
19$Lang['FolderIn'] = "Ievades mape";
20$Lang['FolderOut'] = "Izvades mape";
21$Lang['Options'] = "Opcijas";
22$Lang['silentORNOT'] = "Ja izvades mape nav tukša";
23$Lang['DIRhighORNOT'] = "Izveidot augstas izšķirtspējas (HD) mapes";
24$Lang['DIMhdORNOT'] = "Izmainīt HD attēlu izmērus";
25$Lang['renameORNOT'] = "Pārdēvēt failus un mapes";
26$Lang['indexORNOT'] = "Pievienot index.php failus";
27$Lang['prefixe_mini'] = "Sīkbilžu prefiksi";
28$Lang['Sizes and quality'] = "Izmēri un kvalitāte";
29$Lang['DIMhd'] = "HD attēla maksimālais izmērs";
30$Lang['DIMnormal'] = "Normāla attēla maksimālais izmērs";
31$Lang['DIMthumbnail'] = "Sīkbildes izmērs";
32$Lang['Qhd'] = "HD attēla kvalitāte";
33$Lang['Qnormal'] = "Normāla attēla kvalitāte";
34$Lang['Qthumbnail'] = "Sīkbildes kvalitāte";
35$Lang['DPI'] = "HD attēla izšķirtspēja";
36$Lang['Copyright'] = "Autortiesības";
37$Lang['Content'] = "Saturs";
38$Lang['copyONhd'] = "Augstā izšķirtspējā";
39$Lang['copyONnormal'] = "Normālā izšķirtspējā";
40$Lang['copyPOS%s'] = "%sPozīcija";
41$Lang['copyPOSh'] = "Horizontāli ";
42$Lang['copyPOSv'] = "Vertikāli ";
43$Lang['copySIZE'] = "Izmērs (attēls/teksts attiecība)";
44$Lang['copyCOLOR'] = "Krāsa";
45$Lang['copyFONT'] = "Fonts";
46$Lang['Plugins'] = "Spraudnis";
47$Lang['yes'] = "jā";
48$Lang['no'] = "nē";
49$Lang['top'] = "augšā";
50$Lang['center'] = "vidū";
51$Lang['bottom'] = "apakšā";
52$Lang['left'] = "pa kreisi";
53$Lang['right'] = "pa labi";
54$Lang['erase'] = "Dzēst";
55$Lang['pass'] = "Turpināt";
56$Lang['block'] = "Bloķēt";
57$Lang['New !'] = "Jauns !";
58$Lang['Missing !'] = "Trūkst !";
59$Lang['Reset'] = "Atjaunot";
60$Lang['Valid'] = "Validēt";
61$Lang['Active'] = "Aktīvs";
62$Lang['Inactive'] = "Neaktīvs";
63?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.