source: extensions/PWG_Stuffs/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 9369

Revision 9369, 7.8 KB checked in by patdenice, 9 years ago (diff)

Plugins can add their own modules.

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2//czech lang by webprostor.eu
3$lang['stuffs_mods_management'] = 'Moduly management';
4$lang['stuffs_add_mod'] = 'Přidat modul';
5$lang['stuffs_edit_mod'] = 'Editace modulu';
6
7$lang['stuffs_module_title'] = 'Modul název';
8$lang['stuffs_desc'] = 'Popis';
9$lang['stuffs_only_for_admin'] = '(pouze pro administrační panel)';
10$lang['stuffs_type'] = 'Typ modulu';
11$lang['stuffs_position'] = 'Pozice';
12$lang['stuffs_id_ligne'] = 'ID line';
13$lang['stuffs_width'] = 'Šířka';
14$lang['stuffs_action'] = 'Akce';
15$lang['stuffs_edit'] = 'Upravit modul';
16$lang['stuffs_delete'] = 'Odstranit modul';
17$lang['stuffs_confirm_delete'] = 'Opravdu chcete odstranit modul %s?';
18$lang['stuffs_main_block'] = 'Hlavní blok';
19/*TODO*/$lang['Hide on home page'] = 'Hide on home page';
20
21$lang['stuffs_add_module'] = 'Přidat nový modul';
22$lang['stuffs_module_config'] = 'Konfigurace modulu';
23$lang['stuffs_visual_config'] = 'Zobraz konfiguraci';
24$lang['stuffs_module_options'] = 'Možnosti modulu';
25$lang['stuffs_authorized_group'] = 'Autorizované skupiny';
26$lang['stuffs_authorized_users'] = 'Povolení uživatelé ';
27$lang['stuffs_public_module'] = '(Nechte prázdné pro veřejný modul)';
28$lang['stuffs_show_title'] = 'Zobraz název modulu';
29$lang['stuffs_show_module_on'] = 'Zobrazit modul :';
30$lang['stuffs_show_on_home'] = 'Na hlavní stránce';
31$lang['stuffs_show_on_cats'] = 'Ve všech kategoriích';
32$lang['stuffs_show_on_pictures'] = 'Na stránkách fotek';
33$lang['stuffs_no_options'] = 'Žádné hodnoty k nastavení pro tento modul';
34
35//Messages d'infos
36$lang['stuffs_order_saved'] = 'Uloženo';
37
38
39// Messages d'erreurs
40$lang['stuffs_error_no_mod_selected'] = 'Nevybrali jste žádný modul.';
41$lang['stuffs_no_name'] = 'Musíte zadat název modulu';
42/*TODO*/$lang['stuffs_parent_plugin_is_missing'] = 'PARENT PLUGIN IS NOT ACTIVATED. You should remove this module or re-activate parent plugin.';
43
44//------------------------------------------------------------------------------
45//                            Module LastComs
46//------------------------------------------------------------------------------
47
48$lang['module_name_lastcoms'] = 'Poslední komentáře';
49$lang['module_desc_lastcoms'] = 'Zobrazí naposledy vložené komentáře';
50
51$lang['lastcoms_no_nb_comments'] = 'Zadejte počet zobrazených komentářù.';
52$lang['lastcoms_config'] = 'Konfigurace';
53$lang['lastcoms_nb_comments'] = 'Počet komentářù k zobrazení';
54$lang['lastcoms_show_buttons'] = 'Zobraz admin tlačítko';
55$lang['lastcoms_dim'] = 'Velikost náhledu';
56$lang['lastcoms_width'] = 'Šířka max';
57$lang['lastcoms_height'] = 'Výška max';
58$lang['lastcoms_nb_cadres'] = 'Počet rámù na řádek';
59$lang['lastcoms_taille_cadres'] = 'Výška rámu';
60
61
62//------------------------------------------------------------------------------
63//                            Module Logon
64//------------------------------------------------------------------------------
65
66$lang['module_name_logon'] = 'Přihlášení';
67$lang['module_desc_logon'] = 'Zobraz přihlašovací blok';
68
69$lang['logon_remove_menubar_block'] = 'Odstranit "Quick connect" blok z menu';
70
71
72//------------------------------------------------------------------------------
73//                            Module Personal
74//------------------------------------------------------------------------------
75
76$lang['module_name_personal'] = 'Osobní blok';
77$lang['module_desc_personal'] = 'Zobrazí personnal block (něco jako editor)';
78
79$lang['personal_content'] = 'obsah';
80
81
82//------------------------------------------------------------------------------
83//                            Module Tags
84//------------------------------------------------------------------------------
85
86$lang['module_name_tags'] = 'Štítky';
87$lang['module_desc_tags'] = 'Zobraz štítky galerie';
88
89$lang['stuffs_tags_default_display'] = 'Zobrazení štítkù';
90$lang['stuffs_tags_cloud'] = 'Mračno štítkù';
91$lang['stuffs_tags_letters'] = 'Podle písmen';
92$lang['stuffs_tags_cumulus'] = 'Použít mód cumulus (plugin <a href=http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=263 target="_blank">Cumulus Tags Cloud</a> musí být nainstalován)';
93
94
95//------------------------------------------------------------------------------
96//                            Module Piclenswall
97//------------------------------------------------------------------------------
98
99$lang['module_name_piclenswall'] = 'Piclens 3DWall';
100$lang['module_desc_piclenswall'] = 'Zobrazí Piclens 3D stìnu (plugin <a href="http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=234" target="_blank">Cooliris/piclens</a> musí být nainstalován)';
101
102$lang['piclenswall_height'] = 'výška stěny';
103$lang['piclenswall_background_color'] = 'Barva pozadí';
104$lang['piclenswall_black'] = 'Černá';
105$lang['piclenswall_white'] = 'Bílá';
106$lang['piclenswall_info'] = 'Aby 3Dwall mohl fungovat';
107$lang['piclenswall_info_piclens'] = 'Musíte nainstalovat a aktivovat <a href="http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=234">Cooliris/piclens</a> plugin.';
108$lang['piclenswall_info_crossdomain'] = 'Musíte nakopírovat <a href="%s">crossdomain.xml</a> soubor do rootu webu (nebo modifikovat stávající soubor).';
109$lang['piclenswall_info_param'] = '3D Wall nastavení musí být nastaveno v <b>Cooliris-piclens/b> plugin konfiguraci.';
110
111//------------------------------------------------------------------------------
112//                            Module Most Visited
113//------------------------------------------------------------------------------
114
115$lang['module_name_mostvisited'] = 'Často navštěvované';
116$lang['module_desc_mostvisited'] = 'Zobrazí X nejvíce zobrazených fotek v galerii nebo kategorii';
117
118$lang['stuffs_mv_nb_images'] = 'Maximální počet fotek k zobrazení';
119$lang['stuffs_mv_category_display'] = 'Zobrazit v kategoriích';
120$lang['stuffs_mv_all_cats'] = 'Všechny kategorie';
121$lang['stuffs_mv_w_thumb'] = 'Jen v kategoriích s náhledy';
122$lang['stuffs_mv_wo_thumb'] = 'Jen v kategoriích bez náhledù';
123$lang['stuffs_mv_selected_cats'] = 'Jen vybraným kategoriím';
124
125$lang['stuffs_mv_cat_selection'] = 'Výběr kategorie';
126$lang['stuffs_mv_hold_ctrl'] = 'podržet CTRL';
127
128//------------------------------------------------------------------------------
129//                            Module Best Rated
130//------------------------------------------------------------------------------
131
132$lang['module_name_bestrated'] = 'Nejlépe hodnocené';
133$lang['module_desc_bestrated'] = 'Zobrazí x nejlépe hodnocených fotek v galerii nebo kategorii';
134
135//------------------------------------------------------------------------------
136//                            Module Recent
137//------------------------------------------------------------------------------
138
139$lang['module_name_recent'] = 'Nové fotografie';
140$lang['module_desc_recent'] = 'Zobrazí x nových fotek v galerii nebo kategorii(pokud existují)';
141
142//------------------------------------------------------------------------------
143//                            Module Random
144//------------------------------------------------------------------------------
145
146$lang['module_name_random'] = 'Náhodné fotografie';
147$lang['module_desc_random'] = 'Zobrazí x náhodných fotek v galerii nebo kategorii';
148
149//------------------------------------------------------------------------------
150//                            Module Citation
151//------------------------------------------------------------------------------
152
153$lang['module_name_citation'] = 'Náhodná citace';
154$lang['module_desc_citation'] = 'Zobrazí náhodnou citaci';
155$lang['module_Citation_lang'] = 'Jazyk';
156$lang['module_Citation_code'] = 'Související kód';
157
158//------------------------------------------------------------------------------
159//                            Module Featured Photos
160//------------------------------------------------------------------------------
161
162$lang['module_name_featuredphotos'] = 'Nejlepší Fotky';
163$lang['module_desc_featuredphotos'] = 'Zobrazí favorizované fotky webmastera';
164
165?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.