source: extensions/PWG_Stuffs/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 9383

Revision 9383, 8.1 KB checked in by patdenice, 9 years ago (diff)

Add display option. Optimizations.

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
RevLine 
[7344]1<?php
2
3$lang['stuffs_mods_management'] = 'Moduļu pārvaldīšana';
4$lang['stuffs_add_mod'] = 'Pievienot moduli';
5$lang['stuffs_edit_mod'] = 'Rediģēt moduli';
6
7$lang['stuffs_module_title'] = 'Moduļa nosaukums';
8$lang['stuffs_desc'] = 'Apraksts';
9$lang['stuffs_only_for_admin'] = '(tikai administratora panelim)';
10$lang['stuffs_type'] = 'Moduļa tips';
11$lang['stuffs_position'] = 'Pozīcija';
12$lang['stuffs_id_ligne'] = 'ID rinda';
13$lang['stuffs_width'] = 'Platums';
14$lang['stuffs_action'] = 'Darbības';
15$lang['stuffs_edit'] = 'Modificēt moduli';
16$lang['stuffs_delete'] = 'Dzēst moduli';
17$lang['stuffs_confirm_delete'] = 'Vai esat pārliecināts, ka gribat izdzēst moduli %s?';
18$lang['stuffs_main_block'] = 'Galvenais bloks';
[7356]19$lang['Hide on home page'] = 'Nerādīt mājas lapā';
[7344]20
21$lang['stuffs_add_module'] = 'Pievienot jaunu moduli';
22$lang['stuffs_module_config'] = 'Moduļa konfigurācija';
23$lang['stuffs_visual_config'] = 'Displeja konfigurācija';
24$lang['stuffs_module_options'] = 'Moduļa iespējas';
25$lang['stuffs_authorized_group'] = 'Autorizētas grupas';
26$lang['stuffs_authorized_users'] = 'Autorizēti lietotāji';
27$lang['stuffs_public_module'] = '(Atstāt tukšu kopējam modulim)';
28$lang['stuffs_show_title'] = 'Rādīt moduļa nosaukumu';
29$lang['stuffs_show_module_on'] = 'Rādīt moduli:';
30$lang['stuffs_show_on_home'] = 'Galvenajā lapā';
31$lang['stuffs_show_on_cats'] = 'Visu kategoriju lapās';
[9383]32$lang['stuffs_show_on_picture'] = 'Attēlu lapās';
[7344]33$lang['stuffs_no_options'] = 'Šim modulim nav citu iespēju';
34
[9383]35/*TODO*/$lang['stuffs_perm'] = 'Activate authorization management:';
36/*TODO*/$lang['stuffs_group_perm'] = 'by groups';
37/*TODO*/$lang['stuffs_user_perm'] = 'by user type';
38/*TODO*/$lang['stuffs_level_perm'] = 'by privacy level';
39/*TODO*/$lang['stuffs_show_on_root'] = 'On root categories';
40
[7344]41//Informatīvie paziņojumi
42$lang['stuffs_order_saved'] = 'Kārtība sekmīgi saglabāta.';
43
44
45// Kļūdu paziņojumi
46$lang['stuffs_error_no_mod_selected'] = 'Jūs neesat izvēlējies nevienu moduli.';
47$lang['stuffs_no_name'] = 'Jums jāizvēlas moduļa vārds';
48
49//------------------------------------------------------------------------------
50//                            Jaunāko komentāru modulis
51//------------------------------------------------------------------------------
52
53$lang['module_name_lastcoms'] = 'Jaunākie komentāri';
54$lang['module_desc_lastcoms'] = 'Parādīt jaunākos atsūtītos komentārus';
55
56$lang['lastcoms_no_nb_comments'] = 'Jums jāizvēlas komentāru skaits.';
57$lang['lastcoms_config'] = 'Konfigurācija';
58$lang['lastcoms_nb_comments'] = 'Parādāmo komentāru skaits';
59$lang['lastcoms_show_buttons'] = 'Rādīt administratora pogas';
60$lang['lastcoms_dim'] = 'Sīkbildes izmērs';
61$lang['lastcoms_width'] = 'Max platums';
62$lang['lastcoms_height'] = 'Max augstums';
63$lang['lastcoms_nb_cadres'] = 'Attēla rāmju skaits rindā';
64$lang['lastcoms_taille_cadres'] = 'Rāmja augstums';
65
66
67//------------------------------------------------------------------------------
68//                            Ielogošanās modulis
69//------------------------------------------------------------------------------
70
71$lang['module_name_logon'] = 'Logins';
72$lang['module_desc_logon'] = 'Rādīt ielogošanās bloku';
73
74$lang['logon_remove_menubar_block'] = 'Izņemt "Ātrais savienojums" bloku no izvēlnes';
75
76
77//------------------------------------------------------------------------------
78//                               Personāla Modulis
79//------------------------------------------------------------------------------
80
81$lang['module_name_personal'] = 'Personālais bloks';
82$lang['module_desc_personal'] = 'Rādīt personālo bloku (kā edito)';
83
84$lang['personal_content'] = 'saturs';
85
86
87//------------------------------------------------------------------------------
88//                            Modulis Iezīmes
89//------------------------------------------------------------------------------
90
91$lang['module_name_tags'] = 'Iezīmes';
92$lang['module_desc_tags'] = 'Rādīt galerijas iezīmes';
93
94$lang['stuffs_tags_default_display'] = 'Iezīmes atainojums';
95$lang['stuffs_tags_cloud'] = 'Iezīmes aizsegs';
96$lang['stuffs_tags_letters'] = 'Burtu grupa';
97$lang['stuffs_tags_cumulus'] = ' Lietot ~cumulus~ režīmu (spraudnis <a
98href=http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=263
99target="_blank">Cumulus Aizsega Iezīmei </a> jābūt instalētai)';
100
101
102//------------------------------------------------------------------------------
103//                             Piclenswall Modulis
104//------------------------------------------------------------------------------
105
106$lang['module_name_piclenswall'] = 'Piclens 3DSiena';
107$lang['module_desc_piclenswall'] = 'Rādīt piclens 3D sienu (spraudnis <a href="http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=234" target="_blank">Cooliris/piclens</a> jābūt instalētam)';
108
109$lang['piclenswall_height'] = 'Sienas augstums';
110$lang['piclenswall_background_color'] = 'Fona krāsa';
111$lang['piclenswall_black'] = 'Melns';
112$lang['piclenswall_white'] = 'Balts';
113$lang['piclenswall_info'] = 'Tā, lai mūris darbojas pareizi';
114$lang['piclenswall_info_piclens'] = 'Jums jāinstalē un jāaktivē <a href="http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=234">Cooliris/piclens</a> spraudnis.';
115$lang['piclenswall_info_crossdomain'] = 'Jums jāiekopē <a href="%s">crossdomain.xml</a> fails Jūsu web lapas pamatmapē ( vai jāmodificē esošais fails).';
116$lang['piclenswall_info_param'] = '3D Sienas Iestatījumi jāmodificē <b>Cooliris-piclens/b> iezīmes konfigurācijas lapā.';
117
118//------------------------------------------------------------------------------
119//                            Modulis Visvairāk Apmeklēts
120//------------------------------------------------------------------------------
121
122$lang['module_name_mostvisited'] = 'Visvairāk apmeklēts';
123$lang['module_desc_mostvisited'] = 'Parādīt x visvairāk apmeklētos attēlus galerijā vai kategorijā';
124$lang['stuffs_mv_nb_images'] = 'Parādāmo attēlu maksimālais skaits';
125$lang['stuffs_mv_category_display'] = 'Rādīt kategoriju lapās';
126$lang['stuffs_mv_all_cats'] = ' Visas kategorijas';
127$lang['stuffs_mv_w_thumb'] = 'Tikai kategorijas ar piktogrammām';
128$lang['stuffs_mv_wo_thumb'] = 'Tikai kategorijas bez piktogrammām';
129$lang['stuffs_mv_selected_cats'] = 'Tikai izvēlētās kategorijas';
130$lang['stuffs_mv_cat_selection'] = 'Categories selection';
131$lang['stuffs_mv_hold_ctrl'] = 'hold CTRL';
132
133//------------------------------------------------------------------------------
134//                            Modulis  Visaugstāk novērtēts
135//------------------------------------------------------------------------------
136
137$lang['module_name_bestrated'] = 'Visaugstāk novērtēts';
138$lang['module_desc_bestrated'] = 'Rādīt x visaugstāk novērtētos attēlus galerijā vai kategorijā';
139
140//------------------------------------------------------------------------------
141//                            Modulis  Jaunākais
142//------------------------------------------------------------------------------
143
144$lang['module_name_recent'] = 'Jaunākie attēli';
145$lang['module_desc_recent'] = 'Rādīt x jaunākos attēlus galerijā vai kategorijā (ja ir)';
146
147//------------------------------------------------------------------------------
148//                            Modulis Gadījuma
149//------------------------------------------------------------------------------
150
151$lang['module_name_random'] = 'Gadījuma attēli';
152$lang['module_desc_random'] = 'Rādīt x gadījuma attējus galerijā vai kategorijā';
153
154//------------------------------------------------------------------------------
155//                            Modulis Atsauce
156//------------------------------------------------------------------------------
157
158$lang['module_name_citation'] = 'Gadījuma citāts';
159$lang['module_desc_citation'] = 'Rādīt gadījuma citātu';
160$lang['module_Citation_lang'] = 'Valoda';
161$lang['module_Citation_code'] = 'Saistītais kods';
162
163//------------------------------------------------------------------------------
164//                            Module Raksturīgie attēli
165//------------------------------------------------------------------------------
166
167$lang['module_name_featuredphotos'] = 'Raksturīgie attēli';
168$lang['module_desc_featuredphotos'] = 'Rādīt webmāstera mīļākos attēlus';
169
170?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.