source: extensions/PWG_Stuffs/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 7344

Revision 7344, 7.8 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3$lang['stuffs_mods_management'] = 'Moduļu pārvaldīšana';
4$lang['stuffs_add_mod'] = 'Pievienot moduli';
5$lang['stuffs_edit_mod'] = 'Rediģēt moduli';
6
7$lang['stuffs_module_title'] = 'Moduļa nosaukums';
8$lang['stuffs_desc'] = 'Apraksts';
9$lang['stuffs_only_for_admin'] = '(tikai administratora panelim)';
10$lang['stuffs_type'] = 'Moduļa tips';
11$lang['stuffs_position'] = 'Pozīcija';
12$lang['stuffs_id_ligne'] = 'ID rinda';
13$lang['stuffs_width'] = 'Platums';
14$lang['stuffs_action'] = 'Darbības';
15$lang['stuffs_edit'] = 'Modificēt moduli';
16$lang['stuffs_delete'] = 'Dzēst moduli';
17$lang['stuffs_confirm_delete'] = 'Vai esat pārliecināts, ka gribat izdzēst moduli %s?';
18$lang['stuffs_main_block'] = 'Galvenais bloks';
19
20$lang['stuffs_add_module'] = 'Pievienot jaunu moduli';
21$lang['stuffs_module_config'] = 'Moduļa konfigurācija';
22$lang['stuffs_visual_config'] = 'Displeja konfigurācija';
23$lang['stuffs_module_options'] = 'Moduļa iespējas';
24$lang['stuffs_authorized_group'] = 'Autorizētas grupas';
25$lang['stuffs_authorized_users'] = 'Autorizēti lietotāji';
26$lang['stuffs_public_module'] = '(Atstāt tukšu kopējam modulim)';
27$lang['stuffs_show_title'] = 'Rādīt moduļa nosaukumu';
28$lang['stuffs_show_module_on'] = 'Rādīt moduli:';
29$lang['stuffs_show_on_home'] = 'Galvenajā lapā';
30$lang['stuffs_show_on_cats'] = 'Visu kategoriju lapās';
31$lang['stuffs_show_on_pictures'] = 'Attēlu lapās';
32$lang['stuffs_no_options'] = 'Šim modulim nav citu iespēju';
33
34//Informatīvie paziņojumi
35$lang['stuffs_order_saved'] = 'Kārtība sekmīgi saglabāta.';
36
37
38// Kļūdu paziņojumi
39$lang['stuffs_error_no_mod_selected'] = 'Jūs neesat izvēlējies nevienu moduli.';
40$lang['stuffs_no_name'] = 'Jums jāizvēlas moduļa vārds';
41
42//------------------------------------------------------------------------------
43//                            Jaunāko komentāru modulis
44//------------------------------------------------------------------------------
45
46$lang['module_name_lastcoms'] = 'Jaunākie komentāri';
47$lang['module_desc_lastcoms'] = 'Parādīt jaunākos atsūtītos komentārus';
48
49$lang['lastcoms_no_nb_comments'] = 'Jums jāizvēlas komentāru skaits.';
50$lang['lastcoms_config'] = 'Konfigurācija';
51$lang['lastcoms_nb_comments'] = 'Parādāmo komentāru skaits';
52$lang['lastcoms_show_buttons'] = 'Rādīt administratora pogas';
53$lang['lastcoms_dim'] = 'Sīkbildes izmērs';
54$lang['lastcoms_width'] = 'Max platums';
55$lang['lastcoms_height'] = 'Max augstums';
56$lang['lastcoms_nb_cadres'] = 'Attēla rāmju skaits rindā';
57$lang['lastcoms_taille_cadres'] = 'Rāmja augstums';
58
59
60//------------------------------------------------------------------------------
61//                            Ielogošanās modulis
62//------------------------------------------------------------------------------
63
64$lang['module_name_logon'] = 'Logins';
65$lang['module_desc_logon'] = 'Rādīt ielogošanās bloku';
66
67$lang['logon_remove_menubar_block'] = 'Izņemt "Ātrais savienojums" bloku no izvēlnes';
68
69
70//------------------------------------------------------------------------------
71//                               Personāla Modulis
72//------------------------------------------------------------------------------
73
74$lang['module_name_personal'] = 'Personālais bloks';
75$lang['module_desc_personal'] = 'Rādīt personālo bloku (kā edito)';
76
77$lang['personal_content'] = 'saturs';
78
79
80//------------------------------------------------------------------------------
81//                            Modulis Iezīmes
82//------------------------------------------------------------------------------
83
84$lang['module_name_tags'] = 'Iezīmes';
85$lang['module_desc_tags'] = 'Rādīt galerijas iezīmes';
86
87$lang['stuffs_tags_default_display'] = 'Iezīmes atainojums';
88$lang['stuffs_tags_cloud'] = 'Iezīmes aizsegs';
89$lang['stuffs_tags_letters'] = 'Burtu grupa';
90$lang['stuffs_tags_cumulus'] = ' Lietot ~cumulus~ režīmu (spraudnis <a
91href=http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=263
92target="_blank">Cumulus Aizsega Iezīmei </a> jābūt instalētai)';
93
94
95//------------------------------------------------------------------------------
96//                             Piclenswall Modulis
97//------------------------------------------------------------------------------
98
99$lang['module_name_piclenswall'] = 'Piclens 3DSiena';
100$lang['module_desc_piclenswall'] = 'Rādīt piclens 3D sienu (spraudnis <a href="http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=234" target="_blank">Cooliris/piclens</a> jābūt instalētam)';
101
102$lang['piclenswall_height'] = 'Sienas augstums';
103$lang['piclenswall_background_color'] = 'Fona krāsa';
104$lang['piclenswall_black'] = 'Melns';
105$lang['piclenswall_white'] = 'Balts';
106$lang['piclenswall_info'] = 'Tā, lai mūris darbojas pareizi';
107$lang['piclenswall_info_piclens'] = 'Jums jāinstalē un jāaktivē <a href="http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=234">Cooliris/piclens</a> spraudnis.';
108$lang['piclenswall_info_crossdomain'] = 'Jums jāiekopē <a href="%s">crossdomain.xml</a> fails Jūsu web lapas pamatmapē ( vai jāmodificē esošais fails).';
109$lang['piclenswall_info_param'] = '3D Sienas Iestatījumi jāmodificē <b>Cooliris-piclens/b> iezīmes konfigurācijas lapā.';
110
111//------------------------------------------------------------------------------
112//                            Modulis Visvairāk Apmeklēts
113//------------------------------------------------------------------------------
114
115$lang['module_name_mostvisited'] = 'Visvairāk apmeklēts';
116$lang['module_desc_mostvisited'] = 'Parādīt x visvairāk apmeklētos attēlus galerijā vai kategorijā';
117$lang['stuffs_mv_nb_images'] = 'Parādāmo attēlu maksimālais skaits';
118$lang['stuffs_mv_category_display'] = 'Rādīt kategoriju lapās';
119$lang['stuffs_mv_all_cats'] = ' Visas kategorijas';
120$lang['stuffs_mv_w_thumb'] = 'Tikai kategorijas ar piktogrammām';
121$lang['stuffs_mv_wo_thumb'] = 'Tikai kategorijas bez piktogrammām';
122$lang['stuffs_mv_selected_cats'] = 'Tikai izvēlētās kategorijas';
123$lang['stuffs_mv_cat_selection'] = 'Categories selection';
124$lang['stuffs_mv_hold_ctrl'] = 'hold CTRL';
125
126//------------------------------------------------------------------------------
127//                            Modulis  Visaugstāk novērtēts
128//------------------------------------------------------------------------------
129
130$lang['module_name_bestrated'] = 'Visaugstāk novērtēts';
131$lang['module_desc_bestrated'] = 'Rādīt x visaugstāk novērtētos attēlus galerijā vai kategorijā';
132
133//------------------------------------------------------------------------------
134//                            Modulis  Jaunākais
135//------------------------------------------------------------------------------
136
137$lang['module_name_recent'] = 'Jaunākie attēli';
138$lang['module_desc_recent'] = 'Rādīt x jaunākos attēlus galerijā vai kategorijā (ja ir)';
139
140//------------------------------------------------------------------------------
141//                            Modulis Gadījuma
142//------------------------------------------------------------------------------
143
144$lang['module_name_random'] = 'Gadījuma attēli';
145$lang['module_desc_random'] = 'Rādīt x gadījuma attējus galerijā vai kategorijā';
146
147//------------------------------------------------------------------------------
148//                            Modulis Atsauce
149//------------------------------------------------------------------------------
150
151$lang['module_name_citation'] = 'Gadījuma citāts';
152$lang['module_desc_citation'] = 'Rādīt gadījuma citātu';
153$lang['module_Citation_lang'] = 'Valoda';
154$lang['module_Citation_code'] = 'Saistītais kods';
155
156//------------------------------------------------------------------------------
157//                            Module Raksturīgie attēli
158//------------------------------------------------------------------------------
159
160$lang['module_name_featuredphotos'] = 'Raksturīgie attēli';
161$lang['module_desc_featuredphotos'] = 'Rādīt webmāstera mīļākos attēlus';
162
163?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.