source: extensions/PWG_Stuffs/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 7356

Revision 7356, 7.9 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - PWG_Stuffs update lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3$lang['stuffs_mods_management'] = 'Moduļu pārvaldīšana';
4$lang['stuffs_add_mod'] = 'Pievienot moduli';
5$lang['stuffs_edit_mod'] = 'Rediģēt moduli';
6
7$lang['stuffs_module_title'] = 'Moduļa nosaukums';
8$lang['stuffs_desc'] = 'Apraksts';
9$lang['stuffs_only_for_admin'] = '(tikai administratora panelim)';
10$lang['stuffs_type'] = 'Moduļa tips';
11$lang['stuffs_position'] = 'Pozīcija';
12$lang['stuffs_id_ligne'] = 'ID rinda';
13$lang['stuffs_width'] = 'Platums';
14$lang['stuffs_action'] = 'Darbības';
15$lang['stuffs_edit'] = 'Modificēt moduli';
16$lang['stuffs_delete'] = 'Dzēst moduli';
17$lang['stuffs_confirm_delete'] = 'Vai esat pārliecināts, ka gribat izdzēst moduli %s?';
18$lang['stuffs_main_block'] = 'Galvenais bloks';
19$lang['Hide on home page'] = 'Nerādīt mājas lapā';
20
21$lang['stuffs_add_module'] = 'Pievienot jaunu moduli';
22$lang['stuffs_module_config'] = 'Moduļa konfigurācija';
23$lang['stuffs_visual_config'] = 'Displeja konfigurācija';
24$lang['stuffs_module_options'] = 'Moduļa iespējas';
25$lang['stuffs_authorized_group'] = 'Autorizētas grupas';
26$lang['stuffs_authorized_users'] = 'Autorizēti lietotāji';
27$lang['stuffs_public_module'] = '(Atstāt tukšu kopējam modulim)';
28$lang['stuffs_show_title'] = 'Rādīt moduļa nosaukumu';
29$lang['stuffs_show_module_on'] = 'Rādīt moduli:';
30$lang['stuffs_show_on_home'] = 'Galvenajā lapā';
31$lang['stuffs_show_on_cats'] = 'Visu kategoriju lapās';
32$lang['stuffs_show_on_pictures'] = 'Attēlu lapās';
33$lang['stuffs_no_options'] = 'Šim modulim nav citu iespēju';
34
35//Informatīvie paziņojumi
36$lang['stuffs_order_saved'] = 'Kārtība sekmīgi saglabāta.';
37
38
39// Kļūdu paziņojumi
40$lang['stuffs_error_no_mod_selected'] = 'Jūs neesat izvēlējies nevienu moduli.';
41$lang['stuffs_no_name'] = 'Jums jāizvēlas moduļa vārds';
42
43//------------------------------------------------------------------------------
44//                            Jaunāko komentāru modulis
45//------------------------------------------------------------------------------
46
47$lang['module_name_lastcoms'] = 'Jaunākie komentāri';
48$lang['module_desc_lastcoms'] = 'Parādīt jaunākos atsūtītos komentārus';
49
50$lang['lastcoms_no_nb_comments'] = 'Jums jāizvēlas komentāru skaits.';
51$lang['lastcoms_config'] = 'Konfigurācija';
52$lang['lastcoms_nb_comments'] = 'Parādāmo komentāru skaits';
53$lang['lastcoms_show_buttons'] = 'Rādīt administratora pogas';
54$lang['lastcoms_dim'] = 'Sīkbildes izmērs';
55$lang['lastcoms_width'] = 'Max platums';
56$lang['lastcoms_height'] = 'Max augstums';
57$lang['lastcoms_nb_cadres'] = 'Attēla rāmju skaits rindā';
58$lang['lastcoms_taille_cadres'] = 'Rāmja augstums';
59
60
61//------------------------------------------------------------------------------
62//                            Ielogošanās modulis
63//------------------------------------------------------------------------------
64
65$lang['module_name_logon'] = 'Logins';
66$lang['module_desc_logon'] = 'Rādīt ielogošanās bloku';
67
68$lang['logon_remove_menubar_block'] = 'Izņemt "Ātrais savienojums" bloku no izvēlnes';
69
70
71//------------------------------------------------------------------------------
72//                               Personāla Modulis
73//------------------------------------------------------------------------------
74
75$lang['module_name_personal'] = 'Personālais bloks';
76$lang['module_desc_personal'] = 'Rādīt personālo bloku (kā edito)';
77
78$lang['personal_content'] = 'saturs';
79
80
81//------------------------------------------------------------------------------
82//                            Modulis Iezīmes
83//------------------------------------------------------------------------------
84
85$lang['module_name_tags'] = 'Iezīmes';
86$lang['module_desc_tags'] = 'Rādīt galerijas iezīmes';
87
88$lang['stuffs_tags_default_display'] = 'Iezīmes atainojums';
89$lang['stuffs_tags_cloud'] = 'Iezīmes aizsegs';
90$lang['stuffs_tags_letters'] = 'Burtu grupa';
91$lang['stuffs_tags_cumulus'] = ' Lietot ~cumulus~ režīmu (spraudnis <a
92href=http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=263
93target="_blank">Cumulus Aizsega Iezīmei </a> jābūt instalētai)';
94
95
96//------------------------------------------------------------------------------
97//                             Piclenswall Modulis
98//------------------------------------------------------------------------------
99
100$lang['module_name_piclenswall'] = 'Piclens 3DSiena';
101$lang['module_desc_piclenswall'] = 'Rādīt piclens 3D sienu (spraudnis <a href="http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=234" target="_blank">Cooliris/piclens</a> jābūt instalētam)';
102
103$lang['piclenswall_height'] = 'Sienas augstums';
104$lang['piclenswall_background_color'] = 'Fona krāsa';
105$lang['piclenswall_black'] = 'Melns';
106$lang['piclenswall_white'] = 'Balts';
107$lang['piclenswall_info'] = 'Tā, lai mūris darbojas pareizi';
108$lang['piclenswall_info_piclens'] = 'Jums jāinstalē un jāaktivē <a href="http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=234">Cooliris/piclens</a> spraudnis.';
109$lang['piclenswall_info_crossdomain'] = 'Jums jāiekopē <a href="%s">crossdomain.xml</a> fails Jūsu web lapas pamatmapē ( vai jāmodificē esošais fails).';
110$lang['piclenswall_info_param'] = '3D Sienas Iestatījumi jāmodificē <b>Cooliris-piclens/b> iezīmes konfigurācijas lapā.';
111
112//------------------------------------------------------------------------------
113//                            Modulis Visvairāk Apmeklēts
114//------------------------------------------------------------------------------
115
116$lang['module_name_mostvisited'] = 'Visvairāk apmeklēts';
117$lang['module_desc_mostvisited'] = 'Parādīt x visvairāk apmeklētos attēlus galerijā vai kategorijā';
118$lang['stuffs_mv_nb_images'] = 'Parādāmo attēlu maksimālais skaits';
119$lang['stuffs_mv_category_display'] = 'Rādīt kategoriju lapās';
120$lang['stuffs_mv_all_cats'] = ' Visas kategorijas';
121$lang['stuffs_mv_w_thumb'] = 'Tikai kategorijas ar piktogrammām';
122$lang['stuffs_mv_wo_thumb'] = 'Tikai kategorijas bez piktogrammām';
123$lang['stuffs_mv_selected_cats'] = 'Tikai izvēlētās kategorijas';
124$lang['stuffs_mv_cat_selection'] = 'Categories selection';
125$lang['stuffs_mv_hold_ctrl'] = 'hold CTRL';
126
127//------------------------------------------------------------------------------
128//                            Modulis  Visaugstāk novērtēts
129//------------------------------------------------------------------------------
130
131$lang['module_name_bestrated'] = 'Visaugstāk novērtēts';
132$lang['module_desc_bestrated'] = 'Rādīt x visaugstāk novērtētos attēlus galerijā vai kategorijā';
133
134//------------------------------------------------------------------------------
135//                            Modulis  Jaunākais
136//------------------------------------------------------------------------------
137
138$lang['module_name_recent'] = 'Jaunākie attēli';
139$lang['module_desc_recent'] = 'Rādīt x jaunākos attēlus galerijā vai kategorijā (ja ir)';
140
141//------------------------------------------------------------------------------
142//                            Modulis Gadījuma
143//------------------------------------------------------------------------------
144
145$lang['module_name_random'] = 'Gadījuma attēli';
146$lang['module_desc_random'] = 'Rādīt x gadījuma attējus galerijā vai kategorijā';
147
148//------------------------------------------------------------------------------
149//                            Modulis Atsauce
150//------------------------------------------------------------------------------
151
152$lang['module_name_citation'] = 'Gadījuma citāts';
153$lang['module_desc_citation'] = 'Rādīt gadījuma citātu';
154$lang['module_Citation_lang'] = 'Valoda';
155$lang['module_Citation_code'] = 'Saistītais kods';
156
157//------------------------------------------------------------------------------
158//                            Module Raksturīgie attēli
159//------------------------------------------------------------------------------
160
161$lang['module_name_featuredphotos'] = 'Raksturīgie attēli';
162$lang['module_desc_featuredphotos'] = 'Rādīt webmāstera mīļākos attēlus';
163
164?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.