source: extensions/PWG_Stuffs/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 9692

Revision 9692, 7.5 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - PWG_Stuffs - update lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3$lang['stuffs_mods_management'] = 'Bloku pārvaldība';
4$lang['stuffs_add_mod'] = 'Pievienot bloku';
5$lang['stuffs_edit_mod'] = 'Rediģēt bloku';
6
7$lang['stuffs_module_title'] = 'Bloka virsraksts';
8$lang['stuffs_desc'] = 'Apraksts';
9$lang['stuffs_only_for_admin'] = '(tikai administrēšanas panelim)';
10$lang['stuffs_type'] = 'Bloka tips';
11$lang['stuffs_position'] = 'Pozīcija';
12$lang['stuffs_id_ligne'] = 'ID rinda';
13$lang['stuffs_width'] = 'Platums';
14$lang['stuffs_action'] = 'Darbības';
15$lang['stuffs_edit'] = 'Modificēt bloku';
16$lang['stuffs_delete'] = 'Dzēst bloku';
17$lang['stuffs_confirm_delete'] = 'Vai esat pārliecināts, ka gribat dzēst bloku %s?';
18$lang['stuffs_main_block'] = 'Galvenais bloks';
19$lang['Hide on home page'] = 'paslēpt mājas lapā';
20
21$lang['stuffs_add_module'] = 'Pievienot jaunu bloku';
22$lang['stuffs_module_config'] = 'Bloka konfigurācija';
23$lang['stuffs_visual_config'] = 'Vizuālā konfigurācija';
24$lang['stuffs_module_options'] = 'Bloka opcijas';
25$lang['stuffs_authorized_group'] = 'Autorizētās grupas';
26$lang['stuffs_authorized_users'] = 'Autorizētie lietotāji';
27$lang['stuffs_public_module'] = '(Atstāt tukšu priekš publiskā bloka)';
28$lang['stuffs_show_title'] = 'Rādīt bloka virsrakstu';
29$lang['stuffs_show_module_on'] = 'Rādīt bloku :';
30$lang['stuffs_show_on_home'] = 'Galvenajā lapā';
31$lang['stuffs_show_on_root'] = 'Kategoriju saknes lapā';
32$lang['stuffs_show_on_cats'] = 'Visās kategorijas lapās';
33$lang['stuffs_show_on_picture'] = 'Attēlu lapās';
34$lang['stuffs_no_options'] = 'Šim blokam nav opciju';
35
36$lang['stuffs_perm'] = 'Aktivizēt autorizācijas pārvaldību:';
37$lang['stuffs_group_perm'] = 'pēc grupām';
38$lang['stuffs_user_perm'] = 'pēc lietotāja tipa';
39$lang['stuffs_level_perm'] = 'pēc konfidencialitātes līmeņa';
40
41$lang['stuffs_select_all'] = 'Atlasīt visu';
42$lang['stuffs_unselect_all'] = 'Atcelt atlasīšanu';
43
44// Infos messages
45$lang['stuffs_order_saved'] = 'Kārtība sekmīgi saglabāta.';
46$lang['stuffs_upgrade_message'] = 'PWG Stuffs spraudnis ticis pārsaukts. Tagad tas saucas "Blocks".';
47
48// Errors messages
49$lang['stuffs_error_no_mod_selected'] = 'Jūs neesat izvēlējies nevienu bloku.';
50$lang['stuffs_no_name'] = 'Jums jānorāda bloka nosaukums';
51$lang['stuffs_parent_plugin_is_missing'] = 'MĀTES PRAUDNIS (PARENT PLUGIN) NAV AKTIVIZĒTS. Jums jāizdzēš šis bloks vai jāreaktivē mātes spraudnis.';
52$lang['stuffs_piclens_need_upgrade'] = 'PICLENS SPRAUDNI IR NEPIECIEŠAMS ATJAUNINĀT. PWG Stuffs nav savietojams ar šo Piclens versiju.';
53
54//------------------------------------------------------------------------------
55//                            Jaunāko komentāru modulis
56//------------------------------------------------------------------------------
57
58$lang['module_name_lastcoms'] = 'Jaunākie komentāri';
59$lang['module_desc_lastcoms'] = 'Parādīt jaunākos atsūtītos komentārus';
60
61$lang['lastcoms_no_nb_comments'] = 'Jums jāizvēlas komentāru skaits.';
62$lang['lastcoms_config'] = 'Konfigurācija';
63$lang['lastcoms_nb_comments'] = 'Parādāmo komentāru skaits';
64$lang['lastcoms_show_buttons'] = 'Rādīt administratora pogas';
65$lang['lastcoms_dim'] = 'Sīkbildes izmērs';
66$lang['lastcoms_width'] = 'Max platums';
67$lang['lastcoms_height'] = 'Max augstums';
68$lang['lastcoms_nb_cadres'] = 'Attēla rāmju skaits rindā';
69$lang['lastcoms_taille_cadres'] = 'Rāmja augstums';
70
71
72//------------------------------------------------------------------------------
73//                            Ielogošanās modulis
74//------------------------------------------------------------------------------
75
76$lang['module_name_logon'] = 'Logins';
77$lang['module_desc_logon'] = 'Rādīt ielogošanās bloku';
78
79$lang['logon_remove_menubar_block'] = 'Izņemt "Ātrais savienojums" bloku no izvēlnes';
80
81
82//------------------------------------------------------------------------------
83//                               Personāla Modulis
84//------------------------------------------------------------------------------
85
86$lang['module_name_personal'] = 'Personālais bloks';
87$lang['module_desc_personal'] = 'Rādīt personālo bloku (kā edito)';
88
89$lang['personal_content'] = 'saturs';
90
91
92//------------------------------------------------------------------------------
93//                            Modulis Iezīmes
94//------------------------------------------------------------------------------
95
96$lang['module_name_tags'] = 'Iezīmes';
97$lang['module_desc_tags'] = 'Rādīt galerijas iezīmes';
98
99$lang['stuffs_tags_default_display'] = 'Iezīmes atainojums';
100$lang['stuffs_tags_cloud'] = 'Iezīmes aizsegs';
101$lang['stuffs_tags_letters'] = 'Burtu grupa';
102$lang['stuffs_tags_cumulus'] = ' Lietot ~cumulus~ režīmu (spraudnis <a
103href=http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=263
104target="_blank">Cumulus Aizsega Iezīmei </a> jābūt instalētai)';
105
106
107//------------------------------------------------------------------------------
108//                            Modulis Visvairāk Apmeklēts
109//------------------------------------------------------------------------------
110
111$lang['module_name_mostvisited'] = 'Visvairāk apmeklēts';
112$lang['module_desc_mostvisited'] = 'Parādīt x visvairāk apmeklētos attēlus galerijā vai kategorijā';
113$lang['stuffs_mv_nb_images'] = 'Parādāmo attēlu maksimālais skaits';
114$lang['stuffs_mv_category_display'] = 'Rādīt kategoriju lapās';
115$lang['stuffs_mv_all_cats'] = ' Visas kategorijas';
116$lang['stuffs_mv_w_thumb'] = 'Tikai kategorijas ar piktogrammām';
117$lang['stuffs_mv_wo_thumb'] = 'Tikai kategorijas bez piktogrammām';
118$lang['stuffs_mv_selected_cats'] = 'Tikai izvēlētās kategorijas';
119$lang['stuffs_mv_cat_selection'] = 'Categories selection';
120$lang['stuffs_mv_hold_ctrl'] = 'hold CTRL';
121
122//------------------------------------------------------------------------------
123//                            Modulis  Visaugstāk novērtēts
124//------------------------------------------------------------------------------
125
126$lang['module_name_bestrated'] = 'Visaugstāk novērtēts';
127$lang['module_desc_bestrated'] = 'Rādīt x visaugstāk novērtētos attēlus galerijā vai kategorijā';
128
129//------------------------------------------------------------------------------
130//                            Modulis  Jaunākais
131//------------------------------------------------------------------------------
132
133$lang['module_name_recent'] = 'Jaunākie attēli';
134$lang['module_desc_recent'] = 'Rādīt x jaunākos attēlus galerijā vai kategorijā (ja ir)';
135
136//------------------------------------------------------------------------------
137//                            Modulis Gadījuma
138//------------------------------------------------------------------------------
139
140$lang['module_name_random'] = 'Gadījuma attēli';
141$lang['module_desc_random'] = 'Rādīt x gadījuma attējus galerijā vai kategorijā';
142
143//------------------------------------------------------------------------------
144//                            Modulis Atsauce
145//------------------------------------------------------------------------------
146
147$lang['module_name_citation'] = 'Gadījuma citāts';
148$lang['module_desc_citation'] = 'Rādīt gadījuma citātu';
149$lang['module_Citation_lang'] = 'Valoda';
150$lang['module_Citation_code'] = 'Saistītais kods';
151
152//------------------------------------------------------------------------------
153//                            Module Raksturīgie attēli
154//------------------------------------------------------------------------------
155
156$lang['module_name_featuredphotos'] = 'Raksturīgie attēli';
157$lang['module_desc_featuredphotos'] = 'Rādīt webmāstera mīļākos attēlus';
158
159?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.