source: extensions/Panoramas/language/hu_HU/plugin.lang.php @ 6593

Revision 6593, 2.9 KB checked in by ddtddt, 10 years ago (diff)

[extension] Panoramas - Add HU thanks to salmi

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2$lang['Auto'] = 'Automatikus';
3$lang['Automatic start'] = 'Automatikus indítás';
4$lang['Control display'] = 'Vezérlők megjelenítése';
5$lang['Left'] = 'Balra';
6$lang['Maximal Viewport width is out of range (Correct range: Minimal/+).'] = 'Legnagyobb Nézőpont szélesség tartományon kívül esik (Megfelelő tartomány: Legkisebb/+).'; 
7$lang['Minimal Viewport width is out of range (Correct range: 320/+).'] = 'Legkisebb Nézőpont szélesség tartományon kívül esik (Megfelelő tartomány: 320/+).'; 
8$lang['Mode 180 (Alternative left-right restart)'] = 'Üzemmód: 180 (Alternatív bal-jobb újraindítás)';
9$lang['Mode 360'] = 'Üzemmód: 360';
10$lang['Off'] = 'Ki';
11$lang['On'] = 'Be';
12$lang['Panoramas configuration'] = 'Panoramas beállítása';
13$lang['Permanent'] = 'Mindig';
14$lang['Picture name substring could not be empty.'] = 'Képnév utótag a kép nevében nem lehet üres.'; 
15$lang['Picture name substring to display in Mode 180 [ != previous substring ]'] = 'Képnév utótag a kép nevében (Üzemmód: 180) [ != előző utótag ]';
16$lang['Picture name substring to display in Mode 360'] = 'Képnév utótag a kép nevében (Üzemmód: 360)';
17$lang['Picture name substrings must be different.'] = 'Képnév utótag a kép nevében eltérőnek kell lennie.'; 
18$lang['Relative speed factor [10-90]'] = 'Relatív sebesség tényező [10-90]';
19$lang['Relative speed factor is out of range (Correct range: 10-90).'] = 'Relatív sebesség tényező tartományon kívül esik (Megfelelő tartomány: 10-90).'; 
20$lang['Remove substring from picture title'] = 'Képnév utótag eltávolítása a kép nevéből';
21$lang['Right'] = 'Jobbra';
22$lang['Rotation direction'] = 'Mozgás iránya';
23$lang['Special thanks to:'] = 'Köszönet a következőknek:'; 
24$lang['authors of'] = 'az alábbi munkájukért:';
25$lang['Start position [% between 0-99]'] = 'Kezdő pozíció [0 és 99% között]';
26$lang['Start position ratio is out of range (Correct range: 0-99).'] = 'Kezdő pozíció értéke tartományon kívül esik (Megfelelő tartomány: 0-99).'; 
27$lang['Viewport maximal width [pixels >= minimal width]'] = 'Nézőpont legnagyobb szélessége [pixel >= legkisebb szélesség]';
28$lang['Viewport minimal width [pixels > 320]'] = 'Nézőpont legkisebb szélessége [pixel > 320]';
29$lang['Viewport width [% between 50-100]'] = 'Nézőpont szélessége [50 és 100% között]';
30$lang['Viewport width ratio is out of range (Correct range: 50-100).'] = 'Nézőpont szélessége tartományon kívül esik (Megfelelő tartomány: 50-100).'; 
31$lang['You are not authorized to change this configuration (Webmaster only).'] = 'Nincs jogosultságod a beállítások megváltoztatásához (Webmester szükséges).';
32$lang['Your configuration is NOT saved due to above reasons.'] = 'A konfiguráció NEM kerül mentésre a fenti okok miatt.';
33$lang['Your configuration is saved.'] = 'Beállítások mentve.';
34?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.