source: extensions/PersoFavicon/language/da_DK/plugin.lang.php @ 18111

Revision 18111, 3.0 KB checked in by TranslationTeam, 8 years ago (diff)

[persofavicon] Update da_DK, thanks to : Kaare

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['help'] = 'Hjælp';
24$lang['pfi_actu'] = 'Der er en ikon i den lokale mappe:';
25$lang['pfi_actu2'] = 'ADVARSEL: Den vil blive udskiftet af de nyheder, du henter';
26$lang['pfi_aide1'] = 'Du kan tilføje en favicon ved hjælp af tilføjelsesformularen, den vil automatisk være i favorit-favicon.ico og erstatte den, som allerede er i den lokale mappe.<br> Maksimal filstørrelse er 5 KiB.<br>Afhængigt af browseren kan det tage lidt tid før ændringen træder i kraft.';
27$lang['pfi_aide1T'] = 'Tilføjelsesformular';
28$lang['pfi_aide2'] = 'Hvis du via ftp uploader en ikon med et andet navn som favicon, kan du tilføje den i din lokale opsætningsfil<br>$conf[\'PersoFavicon\']=\'dit filnavn\'';
29$lang['pfi_aide2T'] = '$conf[\'PersoFavicon\']';
30$lang['pfi_ajout'] = 'Tilføj en ikon';
31$lang['pfi_envoie'] = 'Upload til den lokale mappe';
32$lang['pfi_erreur_exist'] = 'Filen er udskiftet';
33$lang['pfi_erreur_ext'] = 'Du skal uploade en fil af typen .ico';
34$lang['pfi_erreur_mouve'] = 'Kan ikke kopiere filen til mappen "local"';
35$lang['pfi_erreur_nom'] = 'Ugyldigt filnavn';
36$lang['pfi_erreur_taille'] = 'Du skal uploade en fil på maksimalt 5 KiB';
37$lang['pfi_erreur_vide'] = 'Filen er ikke fundet';
38$lang['pfi_h2'] = 'Perso Favicon Plugin';
39$lang['pfi_ok'] = 'Filen er uploadet';
40$lang['pfi_select'] = 'Vælg din ikonfil (.ico)';
41$lang['pfi_validdef'] = 'Bekræft valget - if den findes i forvejen, overskrives den aktulle favicon';
42?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.