source: extensions/Piwecard/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 24139

Revision 24139, 7.7 KB checked in by ddtddt, 6 years ago (diff)

[extensions] - Piwecard -Add cs_CZ - Česky – Czech - Thanks to webprostor

Line 
1<?php
2$lang['piwecard_plugin']                                                = 'Piwecard Plugin';
3
4//admin.php
5$lang['piwecard_admin_permissions']                             = 'Oprávnění';
6$lang['piwecard_admin_configuration']                   = 'Konfigurace';
7$lang['piwecard_admin_management']                              = 'Správa';
8
9//admin_permissions.php
10$lang['piwecard_selected_cats']                                 = 'Vybrané kategorie';
11$lang['piwecard_non_selected_cats']                     = 'Nevybrané kategorie';
12$lang['piwecard_authorized_groups_users_denied']= '%u uživatelů je automaticky zakázáno, protože jsou v zakázané skupině.';
13
14//admin_permissions.tpl
15$lang['piwecard_permissions_cat']                               = 'Oprávnění podle kategorie';
16$lang['piwecard_permissions_all_cats']                  = 'Odesílání e-karet je povoleno na všech kategoriích přístupných danému uživateli';
17$lang['piwecard_permissions_selected_cats']     = 'Odesílání e-karet je povoleno jenom na vybraných kategoriích a pokud jsou zvolené kategorie přístupné danému uživateli';
18$lang['piwecard_permissions_user_cat']                  = 'Odesílání e-karet je povoleno jenom pokud je kategorie nebo některá z nadřazených je pojmenována po uživateli nebo když je uživatel autorem fotografie';
19$lang['piwecard_user_cats_case_sensitive']              = 'Citlivé na název ( kategorie nebo některá z nadřazených je pojmenována po uživateli)';
20$lang['piwecard_permissions_groups_users']              = 'Oprávnění podle skupin uživatelů';
21$lang['piwecard_permissions_all_groups_users']  = 'Všichni uživatelé mohou odesílat e-karty';
22$lang['piwecard_permissions_granted_groups_users']= 'Udělit oprávnění vybrané skupině a uživatelům';
23$lang['piwecard_permissions_denied_groups_users']= 'Zakázat vybrané skupiny a uživatele';
24
25//admin_configuration.php
26$lang['piwecard_nolimit']                                               = 'Bezlimitu';
27$lang['piwecard_email_format_default_error']    = 'Výchozí e-mail formát musí být jedním ze zvolených e-mail formátů';
28
29//admin_configuration.tpl
30$lang['piwecard_configuration']                                 = 'Standardní konfigurace';
31$lang['piwecard_nb_max_recipients']                             = 'Max počet příjemců na jednu pohlednici';
32$lang['piwecard_validity_list']                                 = 'Seznam doby platnosti ve dnech (nula pro neomezeně)';
33$lang['piwecard_ecard_derivative']                              = 'Výběr rozměrů obrázků v e-card:';
34$lang['piwecard_validity_default']                              = 'Výchozí platnost pohlednice';
35$lang['piwecard_validity_choice']                               = 'Umožnit uživatelům určit platnost pohlednice';
36$lang['piwecard_sender_copy']                                   = 'Odeslat kopii pohlednice odesílateli';
37$lang['piwecard_sender_email_change']                   = 'Povolit odesílateli změnit svoji e-mail adresu (nelze aplikovat pro návštěvníky pokud je nastavena výchozí e-mail adresa)';
38$lang['piwecard_email_format']                                  = 'formát e-mailu';
39$lang['piwecard_email_format_text']                             = 'Text';
40$lang['piwecard_email_format_html']                             = 'HTML';
41$lang['piwecard_email_format_default']                  = 'Výchozí formát e-mailu';
42$lang['piwecard_show_image_infos']                              = 'Zobraz titulek a jméno autora pod obrázkem';
43$lang['piwecard_default_guest_email']                   = 'Výchozí e-mail adresa pro návštěvníky';
44$lang['piwecard_email_configuration']                   = 'konfigurace e-mailu';
45$lang['piwecard_email_subject']                                 = 'předmět e-mailu';
46$lang['piwecard_email_message_text']                    = 'Zpráva když je formát e-mailu textový';
47$lang['piwecard_email_message_html']                    = 'Zpráva když je formát e-mailu HTML';
48$lang['piwecard_sender_name']                                   = 'Jméno odesílatele';
49$lang['piwecard_sender_email']                                  = 'E-mail odesílatele';
50$lang['piwecard_recipient_name']                                = 'Jméno příjemce';
51$lang['piwecard_recipient_email']                               = 'E-mail příjemce';
52$lang['piwecard_website_url']                                   = 'URL Galerie';
53$lang['piwecard_ecard_url']                                             = 'URL pohlednice';
54$lang['piwecard_ecard_subject']                                 = 'Titulek pohlednice';
55$lang['piwecard_ecard_message']                                 = 'Zpráva';
56$lang['piwecard_ecard_image_url']                               = 'URL obrázku';
57$lang['piwecard_ecard_image_infos']                     = 'Info obrázku (název a autor)';
58$lang['piwicard_email_reset']                                   = 'Reset * pole s výchozí hodnotou ve vašem jazyce';
59$lang['piwecard_image_border']                                  = 'Přidat orámování pro obrázek pohlednice:';
60$lang['piwecard_image_border_style']                    = 'Styl:';
61$lang['piwecard_image_border_solid']                    = 'Kubický';
62$lang['piwecard_image_border_dashed']                   = 'Přerušovaný';
63$lang['piwecard_image_border_dotted']                   = 'Tečkovaný';
64$lang['piwecard_image_border_double']                   = 'Zdvojený';
65$lang['piwecard_image_border_width']                    = 'Šířka:';
66$lang['piwecard_image_border_color']                    = 'Barva:';
67$lang['piwecard_preview']                                               = 'Náhled';
68
69//admin_management.tpl
70$lang['piwecard_list']                                                  = 'Seznam pohlednic';
71$lang['piwecard_nb_ecard_valid_total']                  = '%d platných e-pohlednic z %d e-pohlednic';
72$lang['piwecard_nb_sender_recipient_total']     = '%d unikátních odesílatelů a %d unikátních příjemců';
73$lang['piwecard_valid']                                                 = 'Platné';
74$lang['piwecard_invalid']                                               = 'Expirované';
75$lang['piwecard_delete_all_invalid']                    = 'Odstranit všechny expirované pohlednice';
76$lang['piwecard_validity']                                              = 'Datum platnosti';
77$lang['piwecard_delete']                                                = 'Odstranit označené e-karty';
78$lang['piwecard_deleted']                                               = 'Označené e-karty byly odstraněny.';
79$lang['piwecard_invalid_deleted']                               = 'Všechny expirované e-karty byly odstraněny.';
80$lang['piwecard_nb_ecard_page']                                 = 'Počet e-karet na stránku';
81$lang['piwecard_no_ecard']                                              = 'Žádná e-karta v databázi';
82$lang['piwecard_delete_selected']                               = 'Odstranit vybrané e-karty';
83$lang['piwecard_recipient_names']                               = 'Jména příjemců';
84
85//ecard.tpl
86$lang['piwecard_send_stage1']                                   = 'Krok 1: Napište vzkaz';
87$lang['piwecard_send_stage2']                                   = 'Krok 2: Upravte informace';
88$lang['piwecard_send_stage3']                                   = 'Krok 3: Nastavení';
89$lang['piwecard_send_stage4']                                   = 'Krok 4: Odeslat e-pohlednici!';
90$lang['piwecard_error']                                                 = 'Chyba!';
91$lang['piwecard_error_text']                                    = 'Prosím zadejte text.';
92$lang['piwecard_error_email']                                   = 'Prosím zadejte platný e-mail.';
93$lang['piwecard_error_integer']                                 = 'Prosím zadejte platné číslo.';
94$lang['piwecard_error_validity_list']                   = 'Seznam nemůže být prázdný a období musí být číslo.';
95$lang['piwecard_errors']                                                = 'Zobrazení detailů chyby níže';
96$lang['piwecard_sender']                                                = 'Odesílatel';
97$lang['piwecard_recipient']                                     = 'Příjemce';
98$lang['piwecard_add_recipient']                                 = 'Přidat příjemce';
99$lang['piwecard_validity_label']                                = 'Obdodí platnosti';
100$lang['piwecard_send_mandatory_fields']                 = 'Povinná pole';
101$lang['piwecard_send']                                                  = 'Odeslat';
102$lang['piwecard_send_link']                                             = 'Klikněte sem pro odeslání e-pohlednice';
103
104//publish.tpl
105$lang['piwecard_invalid_ecard']                                 = 'Neplatná nebo expirovaná e-karta';
106$lang['piwecard_publish_footer']                                = 'Tato e-karta byla odeslána ';
107
108//piwecard.class.php
109$lang['piwecard_message']                                               = 'Zpráva';
110$lang['piwecard_days']                                                  = 'dnů';
111
112//default_values.inc.php
113$lang['piwecard_default_email_subject']                 = '%yourname% vám posílá e-pohlednici';
114$lang['piwecard_default_email_message_text']    = 'Ahoj %recipientname%!
115%yourname% vám posílá pohlednici z galerie %website%.
116Pohlednici si můžete zobrazit na následujícím odkazu : %ecardurl%.
117Navštivte nás na %website% (%websiteurl%)!
118Webmaster';
119$lang['piwecard_default_email_message_html']    = '<p>Ahoj %recipientname%!</p>
120<p><b>%yourname%</b> vám posílá pohlednici z galerie <a href="%websiteurl%">%website%</a>:</p>
121<p><b>%ecardtitle%</b></p>
122<p><a href="%ecardurl%"><img class="theImage" src="%pictureurl%" /></a><p>
123<p>%pictureinfos%</p><br />
124<p>%ecardmessage%</p>
125<p>Pohlednici <a href="%ecardurl%">si můžete zobrazit na tomto odkazu</a>.</p>
126<p>Navštivte nás na <a href="%websiteurl%">%website%</a>!</p>
127<p>Webmaster</p>';
128?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.