source: extensions/SmartAlbums/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 12982

Revision 12982, 2.2 KB checked in by ddtddt, 8 years ago (diff)

[extensions] - SmartAlbums - add cs_CZ - Česky - Czech - Thanks to webprostor.eu

Line 
1<?php
2
3$lang['%d photos associated to album %s'] = '%d fotografie přiřazené k album %s';
4$lang['No filter selected'] = 'Žádný filtr nevybrán';
5$lang['No tag selected'] = 'Žádný tag nevybrán';
6$lang['Date string is malformed'] = 'Řetězec datumu je chybný';
7$lang['Limit must be an integer'] = 'Limit musí být celé číslo';
8$lang['You can\'t use more than one limit'] = 'Lze použít i více než jeden limit';
9$lang['All these tags'] = 'Všechny tyto tagy';
10$lang['One of these tags'] = 'Některý z těchto tagů';
11$lang['None of these tags'] = 'Žádný z těchto tagů';
12$lang['Only these tags'] = 'Pouze tyto tagy';
13$lang['Added on'] = 'Vloženo';
14$lang['Added before'] = 'Vloženo před';
15$lang['Added after'] = 'Vloženo po';
16$lang['Created on'] = 'Vytvořeno';
17$lang['Created before'] = 'Vytvořeno před';
18$lang['Created after'] = 'Vytvořeno po';
19$lang['%d photo'] = '%d fotka';
20$lang['%d photos'] = '%d fotky';
21$lang['tags filter'] = 'filtr tagů';
22$lang['date filter'] = 'filtr datum';
23$lang['limit filter'] = 'limit filtr';
24$lang['Add filters here'] = 'Vložte filtry zde';
25$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Toto album je SmartAlbum';
26$lang['Count'] = 'Počet';
27$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Regenerovat seznam fotek v tomto SmartAlbum';
28$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Regenerovat seznam fotek všech SmartAlb';
29$lang['Update albums on file upload'] = 'Aktualizvat alba při uploadu souborů';
30$lang['(can cause slowdowns on admin pages)'] = '(může způsobit zpomalení odezvy v administračním rozhraní)';
31$lang['All SmartAlbums'] = 'Všechny SmartAlba';
32$lang['Add a SmartAlbum'] = 'Přidat SmartAlbum';
33$lang['SmartAlbum deleted'] = 'SmartAlbum odstraněno';
34$lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum přidáno';
35$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'Pouze SmartAlba jsou zobrazeny na této stránce';
36$lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Pro výběr alb přejděte na seznam alb - <a href="admin.php?page=cat_list">stránka správy</a>';
37$lang['Don\'t show this message again'] = 'Ne/zobrazovat příště tuto zprávu';
38
39?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.