source: extensions/SmiliesSupport/language/hu_HU/description.txt @ 9688

Revision 9688, 84 bytes checked in by samli, 9 years ago (diff)

[extensions] [SmiliesSupport] add HU language

Line 
1Lehetővé teszi hangulatjelek használatát hozzászólásokban és leírásokban.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.