source: extensions/UserAdvManager/branches/2.6/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 27210

Revision 27210, 8.4 KB checked in by Eric, 5 years ago (diff)

Merge r27209 from trunk to branch 2.6:
Fix bug with UAM module in PWG_Stuff (thx to Gabeek for reporting)
Obsolete translation keys cleanup
Update el_GR, thanks to : bas_alba
Update pt_BR, thanks to : flaviove
Update lv_LV, thanks to : agrisans
Update it_IT, thanks to : Ericnet
Update de_DE, thanks to : Joergen
Update es_ES, thanks to : jpr928

Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['UAM_User: %s'] = 'Užívateľ: %s';
24$lang['UAM_Username_Char_false'] = 'Povoliť všetko (predvolené)';
25$lang['UAM_USRAutoMail'] = 'Automatizovaná emailová pripomienka';
26$lang['UAM_USRAutoDel'] = 'Vlastná správa pre zmazaný účet';
27$lang['UAM_MailInfo_Text'] = 'Úprava informačného emailu: ';
28$lang['UAM_Mail_Info'] = 'Informačný email užívateľovi: ';
29$lang['UAM_Mail_with_key'] = 'Pripomienka s kľúčom';
30$lang['UAM_Mail_without_key'] = 'Pripomienka bez kľúča';
31$lang['UAM_Manual_Validation'] = 'Manuálne potvrdenie';
32$lang['UAM_Nb_Days'] = 'Rozdiel v dňoch';
33$lang['UAM_LastVisit_Date'] = 'Posledná návšteva';
34$lang['UAM_Delete_selected'] = 'Zmazať';
35$lang['UAM_Disable'] = 'Zakázať (predvolené)';
36$lang['UAM_DumpTxt'] = 'Zálohovať a obnoviť vašu konfiguráciu';
37$lang['UAM_Enable'] = 'Povoliť';
38$lang['UAM_Follow this link to access the gallery'] = 'Pre vstup do galérie použite prosím tento odkaz';
39$lang['UAM_GTAuto'] = 'Automatická správa fantómových užívateľov';
40$lang['UAM_GTAutoDel'] = 'Automatické zmazanie účtov';
41$lang['UAM_No_Backup_File'] = 'Nie je dostupný žiadny súbor zálohy!';
42$lang['UAM_Password: %s'] = 'Heslo: %s';
43$lang['UAM_Registration_Date'] = 'Dátum registrácie';
44$lang['UAM_Tracking confirmations'] = 'Potvrdenie sledovania';
45$lang['UAM_Tracking registered users'] = 'Sledovanie registrovaných užívateľov';
46$lang['UAM_Title4'] = 'Tipy a príklady použitia';
47$lang['UAM_Title5'] = 'Rozličné nastavenia';
48$lang['UAM_Stuffs_Title'] = 'UAM blok';
49$lang['UAM_SubTitle1'] = 'Nastavenie modulov';
50$lang['UAM_Title1'] = 'Obmedzenia pre registráciu';
51$lang['UAM_Title2'] = 'Potvrdenia registrácie';
52$lang['UAM_RejectConnexion_Custom_Txt'] = 'Upraviť text odmietnutia';
53$lang['UAM_Reminder'] = 'Emailová pripomienka';
54$lang['UAM_Reminder_Sent_NOK'] = 'NIE';
55$lang['UAM_Reminder_Sent_OK'] = 'ÁNO';
56$lang['UAM_Restore_File'] = 'Obnoviť konfiguráciu';
57$lang['UAM_Save'] = 'Spustiť zálohu';
58$lang['UAM_Tab_Global'] = 'Konfigurácia';
59$lang['UAM_no_update_pwd'] = '[profil aktualizovaný bez zmeny hesla]';
60$lang['UAM_ValidationLimit_Info'] = 'Časový limit pre potvrdenie registrácie';
61$lang['UAM_Validated_Status'] = 'Stav pre užívateľov s potvrdenou registráciou<br/>';
62$lang['UAM_Validated_Group'] = 'Skupina pre užívateľov s potvrdenou registráciou<br/>';
63$lang['UAM_Valid_Level'] = 'Úroveň súkromia pre užívateľov s potvrdenou registráciou<br/>';
64$lang['UAM_confirmmail_custom_Txt2'] = 'Text potvrdzovacej stránky - Súhlas odmietnutý';
65$lang['UAM_confirmmail_custom_Txt1'] = 'Text potvrdzovacej stránky - Súhlas akceptovaný';
66$lang['UAM_audit'] = 'Nastavenia Auditu';
67$lang['UAM_audit_ok'] = 'Audit OK';
68$lang['UAM_reg_err_login2'] = 'Užívateľské meno nemôže obsahovať nasledovné znaky: ';
69$lang['UAM_reg_err_login5'] = 'Vaša emailová služba nemá povolenie registrovať sa. Zakázané emailové služby sú: ';
70$lang['UAM_save_config'] = 'Konfigurácia uložená.';
71$lang['UAM_submit'] = 'Odoslať nastavenia';
72$lang['personal_content'] = 'Obsah';
73$lang['UAM_GTAutoGp'] = 'Automatická zmena skupiny/stavu/úrovne súkromia';
74$lang['UAM_GTAutoMail'] = 'Automatické zasielanie emailu pri zmene skupiny/stavu/úrovne súkromia';
75$lang['UAM_GTAutomail_Subject'] = 'Prispôsobiť automatickú emailovú hlavičku pri degradácii GhostTrackerom';
76$lang['UAM_GTAutomail_Text'] = 'Prispôsobiť text degradačného emailu';
77$lang['UAM_GTReminder_Subject'] = 'Prispôsobiť hlavičku automatického pripomienkového emailu z GhostTrackera';
78$lang['UAM_GT_Init'] = 'Spúšťanie GhostTrackera';
79$lang['UAM_GT_Reset'] = 'Vynulovanie GhostTrackera';
80$lang['UAM_GhostTracker'] = 'Správa fantómových užívateľov (GhostTracker)';
81$lang['UAM_GhostTracker_Init_OK'] = 'Vynulovanie Ghost Trackera úspešné!';
82$lang['UAM_GhostTracker_ReminderText'] = 'Prispôsobiť pripomienkovú správu GhostTrackera';
83$lang['UAM_Title3'] = 'Správa fantómových užívateľov';
84$lang['UAM_Username_Char_true'] = 'Zakázané znaky<br/>(Použite čiarku na oddelenie znakov)<br/><br/>';
85$lang['UAM_MailExclusion'] = 'Vynechanie emailových domén';
86$lang['UAM_group %s updated'] = 'Pre lepši výkon bola skupina %s nastavená ako predvolená skupina.';
87$lang['UAM_infos_mail %s'] = '%s, tu nájdete informácie pre prihlásenie sa do svojej galérie: ';
88$lang['UAM_No_reminder_for_Webmaster'] = 'Účet "Webmaster" nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera';
89$lang['UAM_No_reminder_for_default_user'] = 'Váš predvolený účet nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera';
90$lang['UAM_No_reminder_for_your_account'] = 'Váš osobný administrátorský účet nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera';
91$lang['UAM_No_validation_for_Guest'] = 'Účet "hosť" nepodlieha potvrdeniu';
92$lang['UAM_Subject admin validation for %s'] = 'Registrácie pre %s čaká na schválenie';
93$lang['UAM_No_validation_for_Webmaster'] = 'Účet "Webmaster" nepodlieha potvrdeniu';
94$lang['UAM_No_validation_for_default_user'] = 'Predvolený účet nepodlieha potvrdeniu';
95$lang['UAM_No_validation_for_your_account'] = 'Váš súkromný administrátorský účet nepodlieha potvrdeniu';
96$lang['UAM_RedirToProfile'] = 'Presmerovať na stránku úprav';
97$lang['UAM_Restoration_NOK'] = 'Pri obnovovaní nastavenia došlo k chybe. Skontrolujte si prosím správnosť vášho súboru zálohy.';
98$lang['UAM_Restoration_OK'] = 'Obnovenie vášho nastavenia bolo úspešné! Znovu načítajte administrátorskú stránku UAM, aby ste zobrazili obnovené nastavenia.';
99$lang['UAM_Tab_GhostTracker'] = 'GhostTracker';
100$lang['UAM_SubTitle4'] = 'GhostTracker';
101$lang['UAM_MailInfo_Subject'] = 'Upraviť predmet informačného emailu';
102$lang['UAM_Manual_validation_needed_for %s'] = 'Užívateľ %s bol zaregistrovaný a očakáva manuálne overenie administrátorom.';
103$lang['UAM_No_Confirm_Group'] = 'Skupina pre užívateľov, ktorí ešte nepotvrdili svoju registráciu<br/>';
104$lang['UAM_No_Confirm_Status'] = 'Stav pre užívateľov, ktorí ešte nepotvrdili svoju registráciu<br/>';
105$lang['UAM_No_Ghosts'] = 'V tomto momente žiadni fantómoví užívatelia';
106$lang['UAM_No_Userlist'] = 'V tomto momente žiadni hostia';
107$lang['UAM_No_Usermanager'] = 'V tomto momente žiadne nepotvrdené registrácie';
108$lang['UAM_No_Valid_Level'] = 'Úroveň súkromia pre užívateľov, ktorí nepotvrdili svoju registráciu<br/>';
109$lang['UAM_No_reminder_for_Guest'] = 'Účet typu "hosť" nedostáva pripomienky z GhostTrackera';
110$lang['UAM_Title_Tab'] = 'UserAdvManager - verzia: ';
111$lang['UAM_USRAuto'] = 'Automatická správa nepotvrdených užívateľov';
112$lang['UAM_Stuffs_Desc'] = 'Pridať informačný bok pre nepotvrdených užívateľov';
113$lang['UAM_Stuffs'] = 'Blokovanie PWG Stuffs';
114$lang['UAM_RejectConnexion'] = 'Odmietnuť užívateľove pripojenie pokiaľ nebude potvrdená registrácia';
115$lang['UAM_Username_Char'] = 'Užívateľské mená: Vynechané znaky';
116?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.