source: extensions/adult_content/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 26692

Revision 26692, 5.4 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[adult_content] Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['ac_text_charte'] = 'Vstupujete na stránku s erotickým a pornografickým obsahom, ktorý je určený pre plnoletých.
24Prevádzkovateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za použitie tohto obsahu. Každý musí pred vstupom súhlasiť so vstupom a vyhlásiť, že je plnoletý a vstupom na túto stránku neporušuje zákony svojej krajiny. Týmto preberá akúkoľvek zodpovednosť.
25</p><p>Povtrdzujem, že som bol kompletne informovaný o obsahu a zriekam sa akýchkoľvek sankcií voči prevádzkovateľovi a administrátorom tejto stránky. Prečítal som si pozorne odseky vyššie a elektronicky potvrdzujem svoj súhlas kliknutím na tlačidlo odpovedajúcemu môjmu veku.';
26$lang['ac_text_activ_16'] = '<u> ... a čestne vyhlasujem, že </u>: <br>
27        - <B> mám 16 alebo 17 rokov.</B> <br>
28- bol som varovaný, že táto galéria obsahuje pornografický a erotický obsah. <br>
29- zákony mojej krajiny mi umožňujú prehliadať takýto obsah.';
30- bol som varovaný, že táto galéria obsahuje pornografický a erotický obsah. <br>
31- zákony mojej krajiny mi umožňujú prehliadať takýto obsah.';
32$lang['ac_text_activ_18'] = ' <u>... a čestne vyhlasujem, že </u>: <br>
33- <B>som starší ako 18 rokov a som plnoletý </B> podľa zákonov mojej krajiny. <br>
34- bol som varovaný, že táto galéria obsahuje pornografický a erotický obsah. <br>
35- zákony mojej krajiny mi umožňujú prehliadať takýto obsah.';
36$lang['ac_text'] = 'Táto galéria má obsah vhodný len pre dospelých.';
37$lang['ac_title_fermer'] = 'obsah je filtrovaný';
38$lang['ac_title_menu'] = 'Varovanie';
39$lang['ac_title_menu_statut'] = 'Informácie';
40$lang['ac_user_no'] = 'nechcete zobrazovať tento druh obsahu';
41$lang['ac_user_no_s'] = 'Obsah je filtrovaný';
42$lang['ac_user_text_16'] = 'Máte 16 alebo 17 rokov';
43$lang['ac_user_text_18'] = 'Ste starší ako 18 rokov';
44$lang['ad_c_linktolang'] = 'Choďte do jazykového súboru Adult Content (je potrebné mať povolený LocalFiles Editor)';
45$lang['ad_c_manage_both'] = 'erotický a pornografický obsah';
46$lang['ad_c_manage_eroticonly'] = 'len erotický obsah';
47$lang['ad_c_manage_pornonly'] = 'len pornografický obsah';
48$lang['ad_c_manage_what'] = 'Zvoľte, aký druh obsahu má doplnok spravovať:';
49$lang['ad_c_menublock_for_guest'] = 'Povoliť neregistrovaným používateľom voliť si svoj vek?';
50$lang['ad_c_msg_admin_1'] = 'Nastavenie doplnku bolo úspešne aktualizované!';
51$lang['ad_c_send'] = 'Uložiť zmeny';
52$lang['ac_button_activ_16'] = 'erotický obsah povolený';
53$lang['ac_button_activ_18'] = 'pornografický obsah povolený';
54$lang['ac_charte_user_def'] = 'inak kliknite sem';
55$lang['ac_charte_user_not'] = 'Prosím zvoľte svoj vek';
56$lang['ac_def'] = 'Chcete zmeniť Váš stav?';
57$lang['ac_fermer'] = 'alebo ukončiť';
58$lang['ac_identif'] = 'alebo sa prihlásiť';
59$lang['ac_lien'] = 'zrušiť túto ochranu';
60$lang['ac_logout'] = 'inak kliknite sem';
61$lang['ac_not_def'] = 'Táto časť je dôležitá, ale už nebudete opäť dopytovaný.';
62$lang['ac_retour'] = 'Nechcem otvárať tykýto druh obsahu a chcem sa vrátiť na predchádzajúcu stránku';
63$lang['ac_retour_b'] = 'Nechcem vidieť tento druh obsahu';
64$lang['ac_retour_c'] = 'Vraciam sa na predchádzajúcu stránku';
65$lang['ac_statut'] = 'Vaše rozhodnutie:';
66$lang['Disclaimer for the guest, with the ability to choose its age to unlock the adult content'] = 'Upozornenie pre používateľa s možnosťou voľby svojho veku';
67$lang['NEW! Check the Plugin PWG Stuffs to add the disclaimer on the index/album pages'] = 'NOVÉ! Použite doplnok PWG Stuffs pre pridanie upozornenia na stránky zoznamu/albumov';
68$lang['No options. Just check "Allow unregistered users to select their age?" on the Adult Content administration page'] = 'Žiadne predvoľby. Zaškrtnite iba "Umožniť neregistrovaným užívateľom vybrať ich vek?" na stránke administrácie obsahu pre dospelých';
69?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.