source: extensions/autoupdate/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 4838

Revision 4838, 1.8 KB checked in by ddtddt, 10 years ago (diff)

[extensions]- [autoupdate] update PL tranks to Emcek

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3$lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Kliknij tutaj aby dokonać automatycznej aktualizacji';
4$lang['autoupdate_alert'] = 'Czy na pewno chcesz zaktualizować piwigo automatycznie?\nUwaga!!! Pliki ręcznie modyfikowane mogą zostać nadpisane.';
5$lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo zostało zaktualizowane pomyślnie (wersja %s)';
6$lang['autoupdate_fail'] = 'Wystąpił błąd podczas aktualizacji.';
7
8$lang['autoupdate_extract_fail'] = 'Wystąpił błąd podczas rozpokowywania. Sprawdź uprawnienia do plików w katalogu gdize jest zainstalowane piwigo.<br><a href="%s">Kliknij aby zobaczyć błędy</a>.';
9
10$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nie może ściągnąć pliku aktualizacji z serwera';
11$lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Kliknij tutaj, aby przejść do informacji o wydaniu Piwigo %s ';
12$lang['Some upgrades are available for you plugins'] = 'Są dostępne aktualizacje do niektórych Twoich wtyczek';
13$lang['Click here see upgrade plugins page'] = 'Kliknij tutaj, aby przejść na stronę aktualizacji wtyczek';
14$lang['Gallery and plugins are up to date'] = 'Galeria i wtyczki są aktualne';
15$lang['Unable to check upgrades...'] = 'Nie można sprawdzić aktualizacji...';
16$lang['Piwigo will automaticaly try again later.'] = 'Piwigo później automatycznie spróbuje jeszcze raz.';
17$lang['Click here to check upgrades now'] = 'Kliknij tutaj, aby teraz sprawdzić aktualizacje';
18
19$lang['Notify on admin homepage'] = 'Poinformuj na stronie domowej administratora';
20$lang['Don\'t notify on admin homepage'] = 'Nie informuj na stronie domowej administratora';
21
22$lang['Upgrade in progress... Please wait.'] = 'Trwa aktualizacja... Proszę czekać.';
23$lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Sprawdzanie aktualizacji dla galerii oraz wtyczek...';
24
25?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.