source: extensions/autoupdate/trunk/language/nl_NL/plugin.lang.php @ 6196

Revision 6196, 3.2 KB checked in by patdenice, 9 years ago (diff)

Webmaster status is required to launch any upgrade process.
Display "save template directory" fielset only if Piwigo version < 2.1.
Add random parameter in all_version url (to avoid cache server).
Move empty directory to trash is rmdir fail.

Line 
1<?php
2
3$lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Klik hier om automatisch te upgraden naar de nieuwste versie';
4$lang['autoupdate_alert'] = 'weet u zeker dat u Piwigo automatisch wilt upgraden?\nWaarschuwing!!! Handmatig aangepaste bestanden kunnen overschreven worden!';
5$lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo is succesvol bijgewerkt naar de nieuwste versie %s';
6$lang['autoupdate_fail'] = 'Er is iets foutgegaan bij het bijwerken van Piwigo naar de nieuwste versie.';
7
8$lang['autoupdate_extract_fail'] = 'Er is iets foutgegaan bij het uitpakken. Controleer de bestandstoegangen van uw Piwigo-installatie.<br><a href="%s">Klik kier om de fout-logging weer te geven</a>.';
9
10$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kan het upgrade-bestand niet van de server verkrijgen';
11$lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Klik hier om de Piwigo %s release-aantekeningen te bekijken';
12$lang['Some upgrades are available for you plugins'] = 'Er zijn upgrades beschikbaar voor sommige van uw plugins';
13$lang['Click here see upgrade plugins page'] = 'Klik hier om naar de upgrade-plugins-pagina te gaan';
14$lang['Gallery and plugins are up to date'] = 'Galerie en plugins zijn up to date';
15$lang['Unable to check upgrades...'] = 'Niet mogelijk om upgrades te controleren...';
16$lang['Click here to check upgrades now'] = 'Klik hier om nu naar upgrades te zoeken';
17
18$lang['Notify on admin homepage'] = 'Geef een melding op de admin-startpagina';
19$lang['Don\'t notify on admin homepage'] = 'Geef geen melding op de admin-startpagina';
20
21$lang['Upgrade in progress... Please wait.'] = 'Bezig met upgrade... Even geduld aub.';
22$lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Bezig met het zoeken naar upgrades voor galerie en plugins...';
23
24$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Upgrade naar Piwigo %s';
25$lang['Two upgrades are available'] = 'Er zijn twee upgrades beschikbaar';
26$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'Dit is een kleine upgrade, met enkele bug correcties.';
27$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dit is een grote upgrade, met <a href="%s">spannende nieuwe functies</a>.';
28$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Sommige thema\'s en plugins zijn mogelijk nog niet beschikbaar.';
29$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'U kunt direct upgraden naar Piwigo versie %s, zonder eerst te upgraden naar Piwigo versie %s (aanbevolen).';
30$lang['autoupdate_step_1'] = 'Eerste stap';
31$lang['autoupdate_step_2'] = 'Tweede stap';
32$lang['autoupdate_step_3'] = 'Derde stap';
33$lang['Save Template Directory'] = 'Bewaar de template directory';
34$lang['Dump Database'] = 'Dump de database';
35$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Neem de historische data ook mee (opgepast: de server geheugen-limiet kan overschreden worden)';
36$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Het is niet mogelijk om naar de nieuwe lokale directory te schrijven.';
37$lang['Unable to send template directory.'] = 'Het is niet mogelijk om de template directory te verzenden.';
38$lang['Unable to dump database.'] = 'Het is niet mogelijk om de database te dumpen.';
39
40?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.